مدیریت، سیاست، حقوق، معماری، اقتصاد، بیمه،.. |  آموزش، کاریابی، رایانه، وب،..  |  ورزش، تغذیه، بهداشت حرفه،.. |  پزشکی، اورژانس، دارو، روان،،.. |  مذهب، هنر، تاریخ،... 
مجمع عمومی به دعوت بازرس

مجمع عمومی به دعوت بازرس

آیرج کی پور 9 آذر 1393

گزارشی از:

مجمع عمومی به دعوت بازرس

ساعت 10 روز پنج‌شنبه 8 آبان 1393

* گزارش بازرس انجمن در صفحه 41

*اچ ایندکس چیست؟: - برای پی بردن به موقعیت علمی هر استاد دانشگاه یا شهروند دیگر، لازم است ایندکس‌ها‌ ‌را بشناسیم. صفحه 7

*برای شناخت نارسائی‌‌ها‌ی ‌‌کار سازمانی انجمن دندان‌پزشکی ایران می‌بایست تاریخ «جامعه دندان‌پزشکی ایران» را بازنگری کرد.

* «با توجه به تخلف‌‌‌ها‌ی ‌قانونی در اجرای پروژه ساختمان پلاک 83 اکیدن لازم است ادامه کار این پروژه تا رفع ایرادات قانونی آن متوقف شود. ». از نامه بازرس به هیئت مدیره به تاریخ 15/خرداد/1392


دوستان و همکاران گرامی

روز پنج شنبه 8 آبان 1393 مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بنا به دعوت بازرس انجمن علمی دندان‌پزشکی ایران با دستور کار « «گزارش بازرس از عملکرد کاری و مالی هیئت مدیره و تصمیم گیری پیرامون آن و تعیین تکلیف وضعیت هیئت مدیره بر اساس ماده‌های13 و 19 اساس‌نامه. » تشکیل شد. گزارش برگزاری این مجمع عمومی نیز مانند گذشته در دو بخش تقدیم می‌شود. بخش نخست تحلیلی است که در باره این مجمع عمومی نوشته ام. بخش دوم مشروح کامل سخنرانی در مجمع است. برای دست‌رسی آسان تر، گزارش بازرس جداگانه در انتها‌ی ‌متن آورده شده است.


بخش نخست:

برای ثبت در تاریخ

ثبت روش اداره، گفتمان درونی و دیدگاه‌‌ها‌ی ‌‌گوناگونی که در مجمع عمومی یک سازمان مردم نهاد غیر دولتی دیده می‌شود، می‌تواند نما و استعداد درونی یک نهاد مدنی را به روشنی نشان دهد. هزاران سازمان غیر دولتی در ایران وجود دارند که یا مجمع عمومی سالیانه تشکیل نمی‌دهند یا بحث‌‌‌ها‌ی ‌درونی آنان در سطح حافظه چند شرکت کننده در مجمع باقی می‌ماند. حال آن که انتشار گسترده خبر این نشست‌‌ها‌ ‌و گفتمان درونی آنان می‌تواند تجربه با ارزشی برای تجربه اندوزی دیگر نهاد‌ها‌ ‌و رشد کیفی آنان باشد.

هر دورانی مشخصه‌‌ها‌ی ‌‌تاریخی خود را دارد. در دورانی که در آن بسر می‌بریم دولت به عنوان پر قدرت ترین سازمان اداره جامعه به آهستگی به سوی کوچک شدن می‌رود و نقش آن در اداره جامعه کم رنگ‌تر می‌شود تا درآمد‌‌ها‌ی ‌جامعه برای زیرساخت ‌ها‌ئی که رفاه و سلامت و آرامش شهروندان را تامین می‌کند به کاررود.

به موازات این حرکت، سازمان‌‌‌ها‌ی ‌غیردولتی داوطلبانه نقشی بیش‌تر و وظیفه جدی تری به عهده می‌گیرند. هر چقدر هم‌آهنگی و هم‌دلی نزدیک‌تری بین این دو نیرو پدید آمده باشد، گام‌‌ها‌ی ‌‌کاراتری برای تامین سعادت مردمان برداشته می‌شود.

برای داشتن نمائی روشن از تلاش سازمان‌‌ها‌ی ‌‌مدنی ایران در این برش زمانی از تاریخ بشر، راهی جز ثبت کار و فعالیت آنان برای درک میزان توانائی آنان در به عهده گرفتن وظیفه‌‌ها‌ی ‌‌جدی اجتماعی نیست. مجمع عمومی که شورای سراسری رایزنی و تصمیم گیری بر پایه خرد جمعی است، در این میان جایگاه ویژه ای دارد.

از همه گرامی دوستانی که در نهاد‌‌ها‌ی ‌‌مدنی فعالیت می‌کنند خواهش می‌کنم در مجمع‌‌ها‌ی ‌‌عمومی حاضر شده و گزارش دقیق و بدون پیرایشی از این مجمع‌ها‌ ‌تهیه و منتشر کنند.

با مطالعه سندی که از مجمع عمومی8 آبان 1393 برای ثبت در تاریخ تهیه کرده ام انسان با شگفتی در می‌یابد بسیاری از خط قرمز‌ها‌ در نوردیده شده و بسیاری از معیار‌ها‌ئی که می‌بایست در یک انجمن علمی باشد، نادیده گرفته می‌شود. آیا این پدیده ای نو است یا ریشه در گذشته انجمن‌‌ها‌ی ‌‌علمی و صنفی دندان‌پزشکان‌ دارد؟. چرا در تاریخ 90 ساله فعالیت انجمن‌‌ها‌ی ‌‌دندان‌پزشکان‌ هیچ بازرسی هنگام تخلف هیئت مدیره به وظیفه قانونی خود عمل نکرد و همواره هر جا قانون نقض شد سکوت کرد؟ تفکر چنین بود یا بازرس‌ها‌ ‌از ترس عزل و منزوی ماندن سکوت کردند؟

من در باره چگونگی فرایند تغییر در یک نهاد مدنی از علمی به تجاری در این بخش مطلبی نوشته بودم. امروز سرمقاله روزنامه اطلاعات بسیاز زیبا همان موضوع را بیان کرده است که حیفم آمد شما دوستان گرامی آن را نخوانده باشید:

«این سخن که بنیان نهادن یک نهاد، از بازآفرینی یک نهاد معیوب و دست کاری شده و خراب، آسان‌تر است، سخن حکیمانه ای است. وقتی ساختارهایی درون یک نهاد یا سازمان اداری، به هم می ریزد، آن نهاد اصطلاحن دچار « بی سازمانی» و « کژکاری»می شود و آن گاه است که وظایف اصلی خود را وامی گذارد و وظایف جدید و البته نا معین را برعهده می گیرد. در این شرایط، انتظاراتی را برای کسانی که از حیث این وظایف جدید، از آن سازمان بهره‌مند می شدند، خلق می کند و وامدار کسانی می شود و کسان دیگری به آن وامدار می شوند...

در این شرایط بازگرداندن آن نهاد به ریل قبلی کاری بس دشوار است. از یک سو، نیرو ها و عناصر درونی آن نهاد با رفتارها و عمل کردهای جدید خو گرفته اند و از دیگر سو، کسانی به آن نهاد اضافه شده اند که اساسن شان نزولشان بر اساس همان وظایف خارج از تعریف بوده و باز از دیگر سو، در بیرون سازمان کسانی از آن بهره مند می شده اند که اکنون، شرایط مطلوب را حفظ وضع پیشین می دانند و ...

طبیعی است که هر سازمان، نهاد یا هر ساختاری که برای وظیفه ای معین در چارچوب مرزبندی شده، خلق شده است، وقتی از کارکرد خود خارج شود، پیامدهای هولناکی خواهد آفرید...»

ترکیب جمعیتی مجمع عمومی: نسبت به تعداد همکارانی که در مجمع عمومی شرکت کرده بودند این پیر ترین مجمع عمومی ای بود که در عمرم دیده بودم. به ندرت می‌شد جوان در این مجمع دید. اکثریت آنان استادن حال و سابق دانشگاه و از مسئولان دولتی بودند. مخالفان بازرس نیز از همین قشر بودند. اعضای تشکیلاتی مانند ICD و جامعه اسلامی دندان‌پزشکان‌ بیش از دیگران فعال بودند. بعضی از هیئت مدیره انجمن‌‌ها‌ی ‌‌تخصصی پروتز و پریو و اندو و ارتو نیز به چشم می‌آمدند. هیچ یک از اعضای هیئت مدیره انجمن‌‌ها‌ی ‌‌علمی و صنفی دندان‌پزشکان عمومی در این مجمع نبودند. بنابراین 57 نفری که علیه کار بازرس فعالیت کردند و مانع برگزاری مجمع عمومی بر اساس دستور کارش شدند از همان همکارانی بودند که گفته شد.

گریز جوانان و بی اعتنائی آنان نسبت به سرنوشت انجمن و اشیاق گروهی کوچک برای تداوم وضعیت فعلی، تصویری است که می‌توان از این مجمع کشید. این که چرا جوانان و آن هزار نفری که در انتخابات سال 90 شرکت کردند، به مجمع نیامدند، قابل درک است ولی برای شناخت این که چرا چنین گروهی با این ترکیب در مجمع عمومی 8 آبان در برابر کار قانونی بازرس ایستادند و مانع کار قانونی مجمع عمومی شدند را باید در جای خود دقیقاً بررسی کرد. باید تلاش کرد شخصیت ‌ها‌ئی که امروز در انجمن نقشی دارند همان گونه که هستند نمایانده شوند نه آن گونه که در مجله‌‌ها‌ی ‌‌آنان آورده می‌شود، وگرنه مشخصات لحظه ای که در آن انجمن نفس می‌کشد مانند سالیان زندگی سندیکا و کانون و جامعه دندان‌پزشکی ایران، در پرده سکوت گم می‌شود و چه حیف.

پیدا کردن سند برای مطالعه شیوه کار مجمع‌‌ها‌ی ‌‌عمومی گذشته دندان‌پزشکان‌، شیوه کار آنان، بحث‌‌ها‌ی ‌‌درونی و چالش‌‌ها‌ئی که با آن مواجه بودند امکان پذیر نیست. مجله ‌ها‌ئی که جامعه دندان‌پزشکی ایران منتشر کرده ویراستاری شده است و نمی‌توان از روی آن به چهره واقعی جامعه دندان‌پزشکی ایران دست یافت.

کتاب‌‌ها‌ی ‌‌کمی در باره تاریخ دندان‌پزشکی ایران نوشته شده است. چند کتاب و جزوه ای که در دست است، نه متدولوژی تدوین کتاب در باره تاریخ یک انجمن در آن رعایت شده است و نه محتوای آن در حدی است که بتوان برای آن ارزشی علمی و اعتباری تاریخی قائل شد. نقد این کتاب‌ها‌ ‌در جای خود منتشر خواهد شد ولی آن چه که این جا می‌توان گفت این است که ما در فعالیت گذشته سازمان‌‌ها‌ی ‌‌مردم نها‌د دندان‌پزشکان‌ با یک بوروکراسی قوام گرفته مواجهیم. اگر به گزارش جامعه دندان‌پزشکی ایران از مجمع‌‌ها‌ی ‌‌عمومی نگاهی بیندازید می‌بینید که بسیار خلاصه شده است به گونه ای که هیچ تصویری از ساختار درونی جامعه دندان‌پزشکی ایران و افکار و اندیشه‌‌ها‌ی ‌‌شرکت کنندگان در این مجمع‌ها‌ ‌نمی توان پیدا کرد.

می توان گفت، آن چه جامعه دندان‌پزشکی ایران را به انزوا برد انقلاب نبود. ریشه‌‌ها‌ی ‌‌دیگری داشت که چون خوره به جانش افتاده بود و متاسفانه اکنون آن چه از گذشتگان به ما رسیده است بیش‌تر نارسائی‌ها‌ ‌است تا دستاورد‌‌ها‌ی ‌مثبت. جامعه دندان‌پزشکی ایران حتی پیش از انقلاب به گروهی حکومت‌گر کوچک بی‌پاسخ گو ختم شده بود که لازم است چنین پدیده ای با دقت بررسی و حدود تاثیرش بر انجمن‌‌ها‌ی ‌‌فعلی دندان‌پزشکی ایران بازشناسانده شود.

اگر قرار است گذشته فعالیت سازمان یافته دندان‌پزشکان‌ ، چراغ راه باشد، موظفیم برای پی بردن به نارسائی‌‌ها‌ی ‌‌کار انجمن دندان‌پزشکی ایران ، تاریخ جامعه دندان‌پزشکی ایران و نقش بعضی از فعالان تاثیر گذار آن را با شفافیت و بدون چهره آرائی علی رغم احترامی که برای بسیاری از فعالان آن دوره قائلیم بازبینی کنیم.

تاریخ جامعه دندان‌پزشکی ایران در جای خود بررسی خواهد شد. در این جا به یکی از نمونه کار‌‌ها‌ی ‌اشتباه هیئت مدیره جامعه دندان‌پزشکی ایران در سال 1352 اشاره می‌کنم.

یک نها‌د مدنی باید در همان حال که برای پیش‌برد هدف‌‌ها‌ی ‌‌ملی نزدیک ترین رابطه را با دولت وقت در پیش می‌گیرد، استقلال خود را نیز حفظ کند.

راهی که هیئت مدیره جامعه دندان‌پزشکی در سال ‌ها‌ئی از فعالیت خود در پیش گرفت و در عمل به مجیزه گوئی دولت مداران وقت رسید، فقط خلاف منافع دندان‌پزشکان‌ نبود بل که با چنین روشی جایگاه یک گروه کوچک را در درون تشکیلات دندان پزشکی محکم کرد و از دیگر سوی در ساختمان جامعه را به روی روشنفکران و دگر اندیشان دندان پزشک بست و در عمل صنف دندان‌پزشکی را دچار تفرقه کرد.

در سال 1352 تقرباً %25 درصد دندان‌پزشکان‌ کشور عضو جامعه دندان‌پزشکی ایران بودند. بسیاری از فعالان جامعه دندان‌پزشکی از انسان‌های آزاده فرهیخته ای بودند که با روش کار هیئت مدیره مخالف بودند. بعضی از این بزرگان که امروز از پیش‌کسوتان دندان‌پزشکی کشورند و سخنی جز با احترام در باره آنان نمی توان گفت، هنوز در میان ما هستند و می توانند گواهی بدهند که همواره به منافع صنفی و منافع مردم خود وفادار بوده اند ولی با این حال هیئت مدیره جامعه دندان‌پزشکی به خود اجازه می‌داد با تکیه بر کرسی رکن، از زبان همه دندان‌پزشکان صحبت کند. این را از تلگرامی که کنگره جامعه دندان‌پزشکی به شاه ایران ( محمدرضای پهلوی) مخابره کرده است می‌توان دریافت. جدا از نان به نرخ روز خوردن هیئت مدیره سال 1352 به روشنی می‌توان از دست رفتن استقلال انجمن از سوئی و راندن همه دندان‌پزشکان‌ دگر اندیش را از این تشکل صنفی از سوی دیگر دریافت.

پیشگاه مبارک شاهنشاه آریامهر

با کمال افتخار شرکت کنندگان در کنگره یازدهم دندان‌پزشکی ایران، سپاس بی پایان خود را از امکاناتی که در سایه ثبات و امنیت مملکت برای برگزاری این قبیل کنگره‌ها‌ ‌فراهم آمده به پیشگاه والای شاهنشاه معظم تقدیم داشته آمادگی کلیه دندان‌پزشکان را برای اجرای منویات مبارک که متضمن خیر و صلاح جامعه ایرانی است، اعلام می‌دارد.

برگرفته از مجله جامعه دندان‌پزشکان سال دهم شماره یک - 1352

با چنین روش ‌ها‌ئی بود که جامعه دندان‌پزشکی ایران به سرعت اعتبار خود را به عنوان مدافع همه دندان‌پزشکان‌ کشور از دست داد و گروه کوچک هدایت‌گر آن به انزوا کشیده شد. امروز نیز هیئت مدیره انجمن علمی دندان‌پزشکی ایران با تکیه بر رکن، به نام همه دندان‌پزشکان حرف می‌زند، منتها‌ در مسیری رئیس هیئت مدیره در مجمع عمومی 8/ آبان 93 جناح خود را « مورد اعتماد این حرفه » و کسانی را که در انتخابات سال 90 رای نیاوردند « عدۀ قلیلی از همکاران ما » معرفی می کند که نسبت به درست بودن انتخابات اعتراض کرده و نصیحت می کند :« این درست نیست که عدۀ قلیلی از ما بخواهد یک حرفه 30000 نفری را بدنام بکنیم».

از آرامش به سوی پرخاش‌گری: اگر به فرایند تغییر جو مجمع عمومی دقت کنید می‌بینید به تدریج رفتار‌ها‌ ‌خشن تر، پرخاش‌جویانه‌تر و به سمت حذف و تهدید بازرس پیش می‌رود. از نظر رفتارشناسی چرا این تغییر رخ داد؟

در یک تجمع یا گردهمائی، زمانی که هنوز طیف قدرتی بر جمع مسلط نشده است، رفتار‌ها‌ آرام و سخنان احتیاط آمیز است. ولی وقتی نیروئی خود را به عنوان « قدرت برتر» مستقر کرد، فرهنگ و دیدگاه‌‌ها‌ی ‌‌این «قدرت برتر» به‌تدریج به جمع دیکته می‌شود و «اقلیت» را فرا می‌خواند با ریتم پای آنان حرکت کند. اگر گروه اقلیت نپذیرد و « قدرت برتر» تحمل این گروه اقلیت را داشته باشد اتفاقی نخواهد افتاد و روند تغییر مسالمت آمیز خواهد بود ولی اگر گروه برتر تحمل نداشته باشد و گروه مغلوب نیز دارای باورداشت‌‌ها‌ی ‌‌دیگری باشد ما با ائتلاف یا درگیری مواجه خواهیم شد.

حال اگر اقلیت سرگردان باشد و نتواند تصمیم مشخصی بگیرد به تدریج افرادش یا پراکنده می‌شوند یا از جمع خارج.

در مجمع عمومی 8/8/93 انجمن علمی دندان‌پزشکی ایران که به دعوت بازرس تشکیل شد 102 نفر شرکت کردند. یک جمع 57 نفری که با تصمیم مشخص آمده بود( ممانعت از برگزاری مجمع عمومی) با تعیین هیئت رئیسه بر جمع مسلط شد.

همکارانی که در مجمع عمومی شرکت می‌کنند می‌دانند تعیین هیئت رئیسه نخستین گامی است که در مجمع، سمت و سو‌ها‌ ‌و توازن نیرو‌ها‌ را نشان می‌دهد.

هیئت رئیسه ای که این گروه 57 نفری تعیین کرد، در همان کلام اول نشان داد که می‌خواهد اساس نامه را نادیده گرفته و خواسته‌‌ها‌ی ‌‌گروهی را دیکته کند. شیوه کار هیئت رئیسه چنین بود:

الف) دستور جلسه به کنار نها‌ده شد. برای غیر قانونی کردن مجمع رای گیری شد که نتیجه اش معلوم بود. پس از آن از یک طرف جلسه را غیر رسمی اعلام کردند و از طرف دیگر حاضر به ترک جلسه نشدند.

ب) به جای اجرای دستور جلسه که گزارش بازرس بود، ، از رئیس هیئت مدیره دعوت شد سخنرانی کند و علیه بازرس حرف بزند. هیئت رئیسه نشان داد که بی طرف نیست و خود بخشی از جریان ضد بازرس است.

به‌تدریج چند نفری از شرکت کنندگان جلسه را ترک کردند و چند نفری که نمی دانستند در مجمع چه گذشته است جای آنان را گرفتند و و موقعیت این گروه 57 نفری تثبیت شد. در جدول زیر مدت زمانی که بازرس و مخالفانش صحبت کرده اند آورده ام تا مشخص شود این « قدرت برتر» هیچ حقوق و فرصتی برای اقلیت باقی نگذاشته بود.

مدت سخنرانی و صحبت بازرس و مخالفان بازرس از آغاز تا پایان مجمع عمومی

نام

سمت

مدت سخن

موضع

میترا میرمحمدی

بازرس

12 دقیقه

-

امیررضا رکن

رئیس هیئت رئیسه مجمع

18 دقیقه

مخالف بازرس

بیژن اخوان آذری

رئیس هیئت مدیره

25 دقیقه

مخالف بازرس

آقای سعادت

مشاور حقوقی هیئت مدیره

11 دقیقه

مخالف بازرس

سیدمحمود میران

عضو هیئت مدیره

11 دقیقه

مخالف بازرس

بهزاد فرخ زاد

عضو هیئت مدیره

9 دقیقه

مخالف بازرس

علی تاجرنیا

مشاور هیئت مدیره

6 دقیقه

مخالف بازرس

ابوالحسن مسگرزاده

شرکت کننده

7 دقیقه

-

محمدصادق آخوندی

شرکت کننده

6 دقیقه

مخالف بازرس

جعفر اقبال

شرکت کننده

2 دقیقه

مخالف بازرس

فرشته بقائی نائینی

شرکت کننده

2 دقیقه

مخالف بازرس

اگر به مدت زمانی که بازرس صحبت کرده است و به تغییر لحن آرام نخستین و سمت گیری پرخاش‌جویانه آن در انتها‌ی ‌جلسه توجه کنیم در می‌یابیم که در انتها‌ی ‌جلسه اقلیت دیگر حضور چشم‌گیر ندارد. (جلسه را ترک کرده یا خاموش مانده است) .

زمانی که به طور نها‌ئی مشخص شد گروه 57 نفری قادر مطلق جلسه است از پیش‌نها‌د عزل بازرس تا پیش‌نها‌د تقاضای زندان برای بازرس ردیف شد. اگرچه پیش‌نها‌د تصمیمی گیری برای شکایت کیفری از بازرس با سکوت جمع به کنار نها‌ده شد ولی علی تاجر نیا و چند نفر دیگر در لیستی پیش‌نها‌د عزل بازرس را دادند که نتوانست بیش از 11 رای جمع کند و این پیش‌نها‌د نیز چون بنا به اطلاعیه‌ها‌ی قبلی هیئت مدیره ‌عزل بازرس در دستور کار مجمع عمومی بعدی قرار داشت، به رای گیری ختم نشد.

جنجال و تها‌جم همراه با پرخاش‌گری و تمام کردن جلسه در شرایطی که بازرس ‌ها‌ج و واج مانده بود، نشان داد که در دندان‌پزشکی ایران یک آتش زیر خاکستر وجود دارد که هر گاه احساس قدرت کند جائی برای اساس نامه و قانون و حقوق اعضاء دیگر، باقی نخواهد گذاشت.

اگر همکاران دندان‌پزشک ما نخواهند در مجمع‌‌ها‌ی ‌‌عمومی حاضر شده و از اجرای اساس نامه و رعایت حقوق اعضاء دفاع کنند، هستند گروه‌‌ها‌ی ‌‌کوچک پرفشاری که قدرت را قبضه کرده و جائی برای اعتدال و امیدی برای داشتن انجمنی بهینه شده باقی نخواهند گذاشت.

اعتراض جعفر اقبال و تقاضای عزل بازرس: در دقیقه 75 جعفر اقبال به برگزاری مجمع عمومی اعتراض کرد و گفت: « بحث امروز طنز بسیار تلخ و افسرده کننده ای است واقعاً برای ما، ما در حالی که در دندان‌پزشکی کشور هزاران مسأله داریم... من معتقد هستم آقای دکتر تکلیف باید روشن بشه، بس است دیگر این شرایط، ما در شرایطی که آموزش دندان‌پزشکیمون گرفتاره، درمان گرفتاره، پژوهش گرفتاره، نشستیم وقت کشور را صرف دندان پزشک بکنیم همۀ مجموعه را به چالش می‌کشیم...» . جعفر اقبال جزو آن 11 نفری است که لیست پیش‌نها‌د عزل بازرس را در جلسه امضاء کردند.

در این که دندان‌پزشکی کشور با چالش‌‌ها‌ی ‌‌بسیاری مواجه است شکی نیست. ولی سرچشمه این چالش‌ها‌ ‌را در خود دانشگاه بایست جستجو کرد نه در انجمن علمی غیر انتفاعی غیر دولتی داوطلبانه دندان‌پزشکان‌.

در کنگره پیش، نشستی برگزار شد که عنوان سونامی دندان‌پزشکی داشت. خاستگاه این سونامی را شرکت کنندگان افزایش تعداد دانشکده‌‌ها‌ی ‌‌دندان‌پزشکی دانستند. برداشت شرکت کنندگان به جای خود ولی آیا به راستی سونامی دندان‌پزشکی ناشی از افزایش تعداد دندان‌پزشکان‌ است یا سرچشمه دیگری دارد؟

سونامی دندان‌پزشکی نه زیاد شدن تعداد دانشکده‌‌ها‌ی ‌‌پزشکی است بل که در دور شدن استادان دانشگاه از کار علمی و پژوهش علمی و گرایش آنان برای کار در بیمارستان و مطب در ساعت ‌ها‌ئی است که می‌بایست در دانشگاه باشند. برای پی بردن به عواقب چنین پدیده ای خوب است به H index هر کارمند علمی دانشگاه نظری داشته باشیم.

آن زلزله یا آتشفشان انفجاری نخستین که موج سونامی را می‌سازد افزایش تعداد دندان‌پزشکان‌ و دانشجویان دندان‌پزشکی نیست، کم محتوا شدن و کاهش بار علمی فارغ التحصیلان هم نیست. کاهش دانش و پژوهش استادان از سوئی و دومین گزینه شدن جایگاه دانشگاه در تقسیم وقت استادن است که به مطب خصوصی شان می‌اندیشند. نوک این پدیده امروز بیرون آمده است ولی قامت بلند و قاعده پهن آن در زیر آب پنها‌ن است.

بنا به پایش من، حدود 18 سال پیش این پدیده بر پیکره دانشگاه چنگ انداخته بود و من آن را در دانشکده‌‌ها‌ی ‌‌تهران و شهید بهشتی و شیراز دیدم و نوشتم. هم در یک نامه به رئیس دانشگاه وقت شیراز و هم در داستان بلند « کی سر تره؟» که همان زمان نوشتم. . استاد دانشگاه به جای آن که تمام وقت در دانشگاه باشد و به آموزش دانشجویان و دستیاران تخصصی بپردازد، حواسش به بخش خصوصی و مطب خصوصی است. در نتیجه دانشجو و دستیار تخصصی بی استاد می‌مانند و ناچارند یا محکومند از دانشجو و دستیار سال بالاتر چیز ‌ها‌ئی بیاموزند و اگر انرژی داشته باشند در مطب خصوصی استادان رایگان یا با کم ترین بهره اقتصادی بیگاری کنند تا کار یاد بگیرند. خاستگاه سونامی این جا است. متاسفانه دولت‌‌ها‌ی ‌‌قبلی نتوانستند این آتشفشان توفنده را کنترل کنند و با نها‌دینه شدن کار استادان در بخش خصوصی در زمانی که باید در دانشگاه باشند و عدم توانائی دولت در مها‌ر کارمندان خود موجب شد 1. آموزش به شدت آسیب ببیند 2. تکنیک گرائی پر فشار شده و در عمل پژوهش را به زاویه تاریک براند.

نگاهی بیندازیم به معیار ‌ها‌ئی که برای ارزیابی کسانی به کار می‌رود که در دانشگاه یا موسسه‌‌ها‌ی ‌‌پژوهشی اند و می‌بایست مقاله‌‌ها‌ی ‌‌علمی و کار‌‌ها‌ی ‌پژوهشی توسط آنان انجام شود.

اچ ایندکس چیست : - برای این که بتوانیم دریابیم یک استاد دانشگاه یا شهروند کشور در عرصه ای که کار می‌کند چه موقعیتی دارد و چه جایگاهی را در تولیدات علمی، و ماخذ قرار گرفتن مقاله ‌ها‌یش به دست آورده است ایندکس‌‌ها‌ی ‌‌چندی وجود دارد که یکی از آن‌ها‌ ‌اچ ایندکس است. H index، ایندکسی است که کوشش در اندازه گیری ( سنجش) تولیدات و موقعیت تاثیر بخشی کار منتشر شده اهل علم را نشان می‌دهد. ایندکس بر مبنای سایت شده‌‌ها‌ی ‌‌کار علمی منتشر شده و موقعیتی که به دست آورده شده است تعیین می‌شود.

نرم افزار‌ها‌ئی تولید شده اند که می‌توان از بازار خریداری کرد یا از اینترنت دانلود کرد. این نرم افزار‌ها‌ دسترسی بیش‌تری را به ایندکس اشخاص امکان پذیر می‌کنند. اگر نتوانستید این نرم افزار‌ها‌ ‌را به دست آورید می‌توانید به نشانی : scholar.google.com مراجعه فرمائید.

بعضی از پدیدآورندگانی که کتاب‌‌ها‌ی ‌‌آنان در دندان‌پزشکی ایران ماخذ امتحان برد قرار می‌گیرد اچ ایندکسی در حدود 150 دارند ولی به طور متوسط اچ ایندکس استادان دانشگاه بین 40 70 است.

من اچ ایندکس بسیاری از استادانی را که در انجمن های علمی غیر دولتی رئیس کنگره یا دبیر علمی و ...بوده اند جست و جو کرده ام. با افسوس باید گفت که اچ ایندکس بسیاری از آنان که استاد تمام هم شده اند زیر 5 است و این نشان می‌دهد که آنان در پائین ترین سطح تولید علم قرار دارند.

یکی از کار‌‌ها‌ی ‌انجمن‌‌ها‌ی ‌‌علمی غیر دولتی پایش دانشگاه است و اعضایش حق دارند نسبت به این سونامی که بنیان علم پزشکی را می‌لرزاند و به خطا انگشت اشاره به سوی زیاد شدن دانشکده‌ها‌ ‌رفته است، مدعی باشند.

برای آن که میهن ما در دنیای امروز در پهنه تولید علم در دانشگاه حرفی برای گفتن داشته باشد لازم است موقعیت علمی تک تک استادان شناخته شده باشد. بسیاری از دانشگاه‌‌ها‌ی ‌‌جها‌ن برای نشان دادن موقعیت علمی هیئت علمی خود این ایندکس‌ها‌ ‌را در جلوی نام آنان می‌آورند. ما نیز از آنان بیاموزیم و به جای تعریف از یک دیگر با شجاعت تمام بگوئیم در کجای تولید علم در سطح جها‌ن قرار داریم و ریشه‌‌ها‌ی ‌‌عقب ماندگی ما در کجاست.

همکاران ایرانی ما که در دانشگاه یا موسسه‌‌ها‌ی ‌‌پژوهشی کار می‌کنند از امکاناتی که دولت در اختیارشان می‌گذارد می‌توانند بهره بگیرند و کار علمی ارائه دهند و برای این کار حقوق و مزایا هم می‌گیرند و از بیمه و بازنشستگی و ...نیز برخوردار می‌شوند حال آن که همکارانی که بیرون از دانشگاه هستند از این امکانات محرومند، نه بازنشستگی دارند و نه بیمه و ... با همان امکان اندکی که این جا و آن جا به دست می‌آورند، زمانی که وقت آزاد پیدا می‌کنند به انجمن‌‌ها‌ی ‌‌علمی غیر انتفاعی غیر دولتی می‌آیند تا بتوانند از کار و تجربه خود به رایگان دیگران را نیز بهره مند سازند.

آیا عادلانه است کارمندان دولت ( استادان) به نها‌د‌‌ها‌ی ‌‌مدنی غیر دولتی بیایند و با استفاده از امکاناتی که در دانشگاه به دست آورده اند برای تقویت یاران خود دسته بندی کنند و آن وقت طلب کار شوند که چرا مجمع عمومی گذاشته اید، ما وقت نداریم ...و دندان‌پزشکی کشور هزار مشکل دارد...

خوب، همکاران عزیز، حقوق می‌گیرید که مشکلات دندان‌پزشکی کشور به این سطح نرسد. محبت کنید به عنوان رئیس دانشکده، عضو هیئت علمی، استاد دانشگاه، کارمند وزارت بهداشت و غیره وظیفه ای را که به شما محول شده است به درستی انجام دهید، اگر وقت اضافی پیدا کردید و علاقه مند بودید آن وقت به نها‌د‌‌ها‌ی علمی ‌‌غیر دولتی بیائید و تجربه ‌خودتان را در اختیار دیگران دهید. ولی مشکل هائی را که خود سبب ساز آن هستید به گردن انجمن علمی غیر دولتی نیندازید.

آیا مجمع قانونی نبود؟. بازرس تمام تلاش خود را به کار برد تا با به استناد به قانون‌‌ها‌ی ‌‌جاری، درستی تصمیم خود مبنی بر برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده را اثبات کند. در نامه نگاری بین وزارت بهداشت و بازرس می‌توان دریافت که تردید‌‌ها‌ی ‌قانونی برطرف شده و نماینده وزارت بهداشت با شرکت در مجمع عمومی رسمی بودن آن را امکان پذیر کرده بود. هیئت مدیره پس از آن که نتوانست از راه قانونی مانع برگزاری مجمع عمومی شود، پذیرفت به عنوان رکن اداره کننده انجمن، محمع عمومی را برگزار کند و به این ترتیب به نظر می‌رسید با روندی عادی سرو کار داریم ولی با شروع جلسه مجمع مشخص شد هیئت مدیره و گروهی از هواداران آن تصمیم به بلوکه کردن مجمع عمومی گرفته اند. دراین کار هیئت رئیسه ای که این گروه 57 نفری انتخاب کرد، بیش ترین نقش را داشت.

الف) شیوه برخورد امیر رضا رکن: 1)در آغاز جلسه رسمی، امیررضا رکن ابتدا به درستی دستور جلسه را خواند، ولی به جای اجرای دستور کار مجمع، بلافاصله آن را تغییر داد و نامه هیئت مدیره را که خوا‌ها‌ن ابطال مجمع بود قرائت کرد. چنین کاری تغییر دستور جلسه شمرده می‌شود و خود به خود موجب ابطال مجمع.

2) پس از خواندن نامه هیئت مدیره، از رئیس هیئت مدیره بیژن اخوان آذری تقاضا کرد سخنان خود را ایراد نماید که ایشان هم خوا‌ها‌ن غیر قانونی کردن مجمع عمومی شد

3) پس از سخنان رئیس هیئت مدیره، امیررضا رکن از بازرس خواست از خودش دفاع کند و به اعتراض بازرس که دستور جلسه گزارش بازرس است توجه نکرد.

4)امیر رضا رکن ابتدا به توجیه نامه هیئت مدیره پرداخت و سپس نظرات شخصی اش را در دفاع از هیئت مدیره بیان کرد و سرانجام با این توضیح که :« من می‌خواهم این مطلب را از مجمع استعلام کنم به عنوان یک پیش‌نها‌د،». تصمیم گرفت فقط به یک موافق و مخالف اجازه صحبت دهد!!

5)یکی از شرکت کنندگان خوا‌ها‌ن توضیح شد که امیررضا رکن با وی وارد بحث چند ثانیه ای شد و سپس اعلام کرد: « شما به عنوان مخالف صحبت کردید، یک نفر به عنوان موافق صحبت کند، آقای دکتر تاجرنیا،» و به این ترتیب دو باره تریبون را به مخالفان بازرس داد.

تا این جا فقط مخالفان بازرس صحبت کردند و سپس امیررضا رکن با این عبارت اعلام رای گیری کرد.: « افرادی که روشن بگم، افرادی که ضرورتی برای برگزاری این جلسه به عنوان مجمع عمومی فوق العاده را نمی دانند برای این‌که وظایف این جلسه یک‌بار در تاریخ 18/ 2/ 93 انجام شده هست لطفاً دستشون را بلند کنند. ( بشمارید )»

مجمع عمومی با نظر موافق کمیسیون انجمن‌‌ها‌ی ‌‌علمی وزارت بهداشت برگزار می‌شد و با حضور نماینده کمیسیون رسمیت داشت. بنابراین اگر جمعی از شرکت کنندگان در مجمع عمومی آن را غیر قانونی می‌دانستند می‌بایست یا به جلسه نیایند یا پس از اعلام نظر خود جلسه را ترک کنند. ولی 57 نفری که علیه قانون برخاسته بودند می‌دانستند با ترک مجمع، هیئت رئیسه جدیدی انتخاب شده و مجمع کار خود را ادامه خواهد داد. به همین دلیل در جلسه ماندند تا نگذارند یک مجمع عمومی قانونی بر اساس دستور کارش برگزار شود.

ب) برخورد مشاور حقوقی هیئت مدیره: شاید بد نباشد به نظر مشاور حقوقی هیئت مدیره نیز دقت کنیم. ایشان در ابتدای سخنانش مانند یک حقوق دان ایرادی حقوقی گرفتند و گفتند که هیئت رئیسه نمی‌تواند دستور جلسه را تغییر دهد: « الان همه داریم به بیراهه می‌رویم. یک دستور جلسه است، بازرس انجمن ( مقام دعوت کننده ) هست اما یکدفعه می‌خواهید خارج از آن دستور جلسه تصمیمات دیگری را بگیرید،» ولی بعد بلافاصله به مانند مشاور هیئت مدیره علیه بازرس صحبت کرد و گفت: «آقای دکتر ببینید شما به حق رأی گیری کردید که آیا اساساً این مجمع امروز وجهه و موقعیت قانونی دارد تشکیلش یا نه، اکثریت قریب به اتفاق یا قابل توجه اعلام کردند خیر، »و حکم داد که تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نمی توانسته است توسط بازرس تشکیل شود.

برای این که مشخص شود مشاور حقوقی هیئت مدیره چقدر برابر با قانون حرف زده است با استناد به سخنان ایشان که گفت :« اساس نامه تون صراحت کامل دارد منبعث از قانون تجارت است،» یاد آوری می‌کنم که در انتهای ‌جلسه بازرس سعی کرد ماده 92 قانون تجارت را بخواند که اعتراض امیررضا رکن ( رئیس هیئت رئیسه مجمع ) و سر و صدای مخالفان بازرس مانع خوانده شدن متن قانون شد. برای اطلاع همکاران و مشاور حقوقی هیئت مدیره این ماده قانونی را در این جا می‌آورم.

ماده 92 قانون تجارت: ماده 92 - هيئت مديره و هم‌چنين بازرس يا بازرسان شركت مي توانند در مواقع مقتضي مجمع عمومي عادي را به طورفوق العاده دعوت نمايند. دراين صورت دستور جلسه مجمع بايد در آگهي دعوت قيد شود.

چون انجمن در اداره کل ثبت شرکت‌ها‌ ‌ثبت شده است قانون تجارت برایش قانون مرجع است و برای فهم مسائل اساس نامه ای می‌توان از آن سود برد. بازرس در اطلاعیه اش اقتضای تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده را آورده است. کمیسیون انجمن‌‌ها‌ی ‌‌علمی گروه پزشکی هم با برگزاری این مجمع موافقت کرده و نماینده اش را به مجمع فرستاده بود. در این صورت، دسته بندی و لغو مجمع عمومی به اعتبار داشتن اکثریت اسمی در مجمع، کاری خلاف قانون بود. وقتی شرایطی پیش می‌آید که از کل اعضای انجمن فقط 102 نفر به مجمع عمومی می‌آیند، یک گروه 57 نفری با استفاده از موقعیتی که برایش فراهم شده است نمی بایست همه ضوابط اساس نامه ای و قانون جاری این کشور را زیر پا بگذارد. چنین شیوه ای خود به خود گویای آن است که بازرس در بررسی اسناد انجمن به مسائلی برخورده است که مطرح شدنش می‌تواند نارسائی‌‌ها‌ی ‌‌معینی را در کار و فعالیت انجمن آشکار کند و این به مذاق عده ای خوش نیامده است و می‌خواهند به هر بها‌ئی که شده است مانع کار بازرس شوند.

به‌رای گذاشتن پیش‌نها‌د بازرس، تجربه ای دیگر! : بازرس انجمن در پایان گزارشش پیش‌نها‌د کرده بود:« تعیین تاریخ برگزاری مجمع عمومی‌عادی به طور فوق العاده برای ارائه نتیجه حساب‌رسی و گزارش گروه تحقیق و تفحص.»

مجمع عمومی یا این پیش‌نها‌د را می‌پذیرفت، یا به مجمع عمومی تنفس می‌داد، یا رد می‌کرد. وظیفه هیئت رئیسه ایجاد آرامش، اطمینان از طرح درست پیش‌نها‌د و تفهیم آن به اعضای شرکت کننده بود. حال ببینیم امیررضا رکن این پیش‌نها‌د را چگونه به رای گذاشت.

در میان همهمه بازرس فراخوانده می‌شود تا دوباره پیش‌نها‌دش را بخواند. پیش‌نها‌د بازرس در میان همهمه و اعتراض چند تن از مخالفان و تذکر های پیاپی ایمررضا رکن خوانده می‌شود و چون به نظر می‌رسد کسی متوجه مضمون پیش‌نها‌د نشده است، امیررضا رکن چنین توضیح می‌دهد :« ایشان بازرس محترم درخواست تعیین یک جلسه برای ارائه گزارش حساب رسیشان دارند. قبل از مجمع بعدی خواهد بود دیگر. مجمع سالانه خواهد بود. بر این روال که در این جلسه، ما در این جلسه، تاریخی را مشخص کنیم اگر اصلش مشخص شد، تاریخش هم مشخص می‌شود. کسانی که موافقند تاریخی را مشخص کنیم که گزارش حساب رسی که معلوم نیست این حساب رسی کجا خواهد بود، به اصطلاح موافقند با پیشنهاد خانم بازرس که تاریخی معین کنیم برای حساب رسی، دستشان را بالا کنند. موافقند با خانم دکتر دستشان را بلند کنند.».

حتی از روی نوشته هم وقتی سخنان ایشان را می‌خوانیم نمی توان متوجه شد موضوع از چه قرار است تا چه رسد در میان سالنی که پر از سروصدا و اعتراض است. بی جهت نبود که بازرس انجمن هم متوجه نشد پیشنهادش به رای گذاشته شده است!! و امیررضا رکن خطاب به وی گفت: « خودتون که اقلاً بلند کنید دستتان را. ...بسیار خوب. دو نفر. رای نیاورد. خیلی ممنون».

این هم تجربه ای دیگر در به رای گذاشتن پیش‌نها‌د بازرس در یک انجمن علمی غیر انتفاعی!!

نوعی برخورد با مخالف :

الف) تحریف واقعیت و سرمایه گذاری بر ناآگاهی شنونده:

ب) تهدید و ارعاب

الف) در مجمع عمومی اردی‌بهشت 93 که در برج میلاد با حضور ... نفر برگزار شد، بازرس انجمن اعلام کرد که

1)هیئت مدیره در جلسه ای غیر رسمی ساختمان سازی را تصویب کرده است که این خلاف اساس نامه است.

2) هنگام کار، مصوبه‌‌ها‌ی ‌‌همین جلسه غیر رسمی هم رعایت نشده است . بنابراین بازرس از هیئت مدیره خواسته است ساختمان سازی را موقتاً متوقف و مبنای کار را بر پایه اساس نامه شروع کند. بخشی از نامه ای که بازرس در آن نشست خواند چنین است:

با توجه به تخلف‌‌‌ها‌ی ‌قانونی در اجرای پروژه ساختمان پلاک 83 اکیداً لازم است ادامه کار این پروژه تا رفع ایرادات قانونی آن متوقف شود. ». و در ادامه آورده بود: « در کلیه مراحل ساختمان سازی باید دقت شود هیچ گونه تخلفی از پروانه اولیه و قانون شهرداری‌‌ها‌ صورت نگیرد. در شان انجمن و هیئت مدیره اش نیست که برای ساخت یک ساختمان، تخلف نماید و سپس یا با پرداخت‌‌‌ها‌ی ‌غیر قانونی جلوی اجرای قانون را بگیرد و یا رئیس هیئت مدیره انجمن علمی دندان‌پزشکی ایران به عنوان متخلف از سوی کمیسیون ماده 100 شهرداری فراخوانده شده و مجازات شود. ».

مضمون سخن بازرس این بود که:

1. تصمیم به ساخت در جلسه غیر رسمی هیئت مدیره اتخاذ شده است

2. ساخت آن به شخصی واگذار شده است که cv اش به انجمن داده نشده است

3. کنترلی بر هزینه‌‌ها‌ی ‌‌آن نیست و اسناد از دست بازرس دور نگه داشته می‌شود و ...

اکنون ببینیم هیئت مدیره این نظر بازرس را چگونه بازگو می‌کند.

در جلسه 8/8/93 هیئت مدیره که می‌دانست اعضای مجمع حضور ذهن ندارند، به گونه ای مسئله را مطرح کرد که گویا بازرس مخالف ساختمان سازی بوده و انگیزه‌‌ها‌ی ‌‌دیگری داشته است و چه خوب شد هیئت مدیره به هشدار بازرس توجه نکرد وگرنه انجمن بی ساختمان می‌ماند!. به سخنان بیژن اخوان آذری و بهزاد فرخ زاد دو عضو هیئت مدیره توجه کنیم:

بیژن اخوان آذری: « بازرس محترم ما در کار اجرایی دخالت می‌کردند می‌فرمودند که این ساختمان را ساختش را متوقف کنید، ساختمانی که چند هفته دیگر افتتاح خواهد شد ... ایشون جلوی کار این ساختمان را می‌خواستند بگیرند. ساختمان ساخته نشود. .. اگر به حرف ایشون بود این ساختمان در همان مقطع اولی که یک دیوار بالا رفته بود بایستی متوقف می‌شد ... خوش‌بختانه هیئت مدیره به حرف ایشون توجهی نکرد و ساختمان را ساخت. ».

دکتر فرخ زاد: « ساختمان را دندان‌پزشکی ایران نمی سازد...اسناد مالیش هم متعلق به 5 انجمن است....توقفش برای چه کاری. ضرر و زیان مالی ، هزینه ‌ها‌ئی که هر روز شما دیدید گران می‌شود... سه سال دیگر با همین پول که الان داریم دیگر نمی توانیم دیوارش هم بچینیم...».

طبیعتاً شنونده نمی داند که بازرس در تاریخ 15 /3 /92 در آغاز کار، خوا‌ها‌ن توقف برای روشن شدن وضعیت حقوقی ملک شده است و حال عضو هیئت مدیره به گونه ای سخن می‌گوید که انگار بازرس می‌خواهد ساختمان ساخته نشود.

ب) بازرس در گزارشش به مجمع گفت که :

« گزارش مالی هیئت مدیره می‌بایست 45 روز پیش از برگزاری مجمع عمومی ‌در اختیار بازرس قرار گیرد. هیئت مدیره به گونه ای عمل کرد که برای بازرس فقط 3 روز کاری باقی ماند که پس از بررسی مقدماتی اسناد مشخص شد اسناد ارائه شده به گونه ای تنظیم شده است که قابل حساب رسی نیست. »

سید محمود میران که چند بار مسئول نمایشگاه بود و بیش از دیگران علاقه مند به برخورد با بازرس، ابتدا مانند دو عضو دیگر هیئت مدیره ماجرا را به گونه ای دیگر بیان کرد که خود موضوع غیر عقلانی شده و قابل قبول نباشد و سپس پیش‌نها‌دش را مطرح کرد.

سید محمود میران سخنان دیگری به بازرس نسبت داد و گفت:

-«خانم دکتر خیلی خوب می‌دانند، ایشون می‌گویند در مجمع قبلی به من مدارک را دیر دادند من نتوانستم بازرسی کنم و نتوانستم ارزیابی کنم، خوب الان از آن زمان 3 و 4 ماه می‌گذرد، یعنی اگر ایشان می‌خواستند مدارک را بازبینی کنند یا ارزیابی کنند تا الان می‌توانستند بازبینی کنند و الان ارزیابی بشود در اینجا به طور مستدل گزارش بدهند. ...» و بر مبنای همین سخنان بازرس را متهم کرد که:

-« همین‌جا من خدمتتان بگم که ایشان دارند اطلاعات غیر واقعی به مجمع و اعضاء انجمن دندان‌پزشکی ایران ارائه می‌دهند، من مورد حقوقیش را خدمتتون می‌گم، ماده 260 قانون تجارت می‌گوید هر کس در سمت بازرسی شرکت عامداً راجع به اوضاع شرکت به مجمع عمومی در گزارش‌‌ها‌ی ‌خود اطلاعات خلاف حقیقت بدهد، آیا این به نظر شما خلاف حقیقت نیست که ایشان می‌گویند کارشکنی در حسابرسی و یا این گونه اطلاعات را تصدیق کند به حبس تأدیبی از 3 ماه تا 2 سال محکوم خواهد شد، بنابراین من ضمن تقدیم این مورد‌ها‌ی... خواهش می‌کنم که به علت اظ‌ها‌رات خلاف واقع مجمع در این مورد تصمیم بگیرید ...»

بازرس در همین مجمع عمومی نیز در باره ساختمان سازی انجمن که مسئولیت اجرای آن را امیررضا رکن به عهده دارد، اعلام کرد که:

-« آخرین تلاش من برای بررسی فعالیت هیئت مدیره، نام‌‌ها‌ی ‌بود که در تاریخ5 آبان 1393 به رئیس هیئت مدیره نوشتم و تقاضا کردم کلید ساختمان در حال ساخت پلاک 83 را در انجمن بگذارند تا بتوانم وضعیت پیشرفت و چگونگی ساخت این بنا را مشاهده کنم. پیش‌تر اخطار داده بودم که در ساخت این بنا نباید تخلفاتی از قبیل عدول از نقشه مصوب و تغییر کاربری پارکینگ و امثال این‌‌ها‌ که از طرف بساز و بفروش‌‌ها‌ اعمال می‌شود و موجب می‌شود کمیسیون ماده 100 جریمه‌‌ها‌ئی بر متخلفان ببندد انجام گیرد و این قبیل کار‌ها‌ را در شأن انجمن نمی‌دانم.

دیروز برای بازدید ساختمان کلید را در اختیارم قرار ندادند و نگهبان ساختمان نیز گفت که به وی دستور داده اند در را به روی کسی باز نکند!.»

آیا برگزاری مجمع عمومی توسط بازرس قانونی بود؟.

از روش ‌ها‌ئی که برخی از هیئت مدیره‌ها‌ ‌انجام می‌دهند تحریف حقیقت برای سرگردان کردن شرکت کنندگان در مجمع عمومی و کسانی است که به اسناد دسترسی ندارند یا تسلط کافی به اساس نامه و قانون‌ها‌ ‌ندارند.

در مجمع عمومی چند نفر ادعا کردند که مجمع عمومی عادی نمی تواند دو بار در سال تشکیل شود و کار بازرس خلاف قانون است.(بیژن اخوان آذری، آقای سعادت مشاور حقوقی هیئت مدیره، امیررضا رکن، علی تاجرنیا).

ماده 92 قانون تجارت این اختیار را به بازرس داده است و بر مبنای همین حق، مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده توسط بازرس تشکیل شد و با حضور نماینده وزارت بهداشت رسمیت یافت.

سید محمود میران از برگزار کنندگان نمایشگاه فروش کالای دندان‌پزشکی در این مجمع دو کار شگفت آور کرد

1 .بازرس را متهم کرد که « اطلاعات غیر واقعی به مجمع و اعضاء انجمن دندان‌پزشکی ایران ارائه می‌دهند» و «آیا این به نظر شما خلاف حقیقت نیست که ایشان می‌گویند کارشکنی در حسابرسی...» و با استناد به ماده 260 قانون تجارت، به مجمع عمومی گفت که:« خواهش می‌کنم که به علت اظ‌ها‌رات خلاف واقع مجمع در این مورد تصمیم بگیرید،». بر اساس این ماده، اگر بازرسی در گزارش‌‌ها‌ی ‌‌خود اطلاعات خلاف واقع بدهد به حبس تادیبی از 3 ماه تا 2 سال محکوم می‌شود.

2 .به بازرس پیش‌نها‌د کرد به جای حساب‌رسی به نمایشگاه رفته و غرفه‌ها‌ ‌را متر کند! ایشان چنین گفت:

محمود میران: « اگر این بازرس محترم بخواهند نیاز به این همه چالش‌ها‌ ‌نیست، خیلی راحته ما راه حل این کنترل را خیلی راحت داریم، فقط کافی است ایشان با یک گشت در نمایشگاه اسامی و متراژ غرفه‌ها‌ ‌را یادداشت کنند و سپس با قرارداد و چک‌‌ها‌ی ‌واریز شده به حساب انجمن کنترل بشه این که اصلاً حساب‌رسی نمی خواهد،»

اگر روزی به کنگره انجمن علمی دندان‌پزشکی ایران رفتیم و چند فنر را دیدیم که با دوربین و متر و شاقول و شمشه از این غرفه به آن غرفه می‌روند و خانمی را دیدید که دست به کمر ایستاده و داد و فریاد و امر و نهی می‌کند شک نداشته باشید که بازرس انجمن به حرف سیدمحمود میران گوش کرده و دارد مساحت غرفه‌ها‌ ‌را تعیین می‌کند!!

به نظر می‌رسد به جای این پیش‌نها‌د‌‌ها‌ی ‌‌عجیب و آن تهدید به زندان غریب، راست کردارانه است اگر پیش از برگزاری نمایشگاه همه اسناد از جمله نقشه نمایشگاه و متراژ هر یک از غرفه‌ها‌ ‌در اختیار بازرس قرار بگیرد تا بازرس انجمن علمی مجبور نشود در گزارشش به مجمع عمومی اردیبهشت 93 بگوید :

وضعیت درآمد‌ها‌ و هزینه‌‌‌ها‌ی ‌کنگره 53 نیز نامشخص است و حتی متن قرارداد برج میلاد نیز به بازرس داده نشده است.

من بار‌ها‌ به هیئت مدیره در مورد پن‌ها‌ن کردن اسناد از چشم بازرس و اب‌ها‌م‌‌ها‌ئی که در اسناد مالی وجود دارد اطلاع دادم. با توجه به این که میلیارد‌‌ها‌ ریال گردش مالی ‌می‌طلبید که فعالیت اقتصادی انجمن شفاف سازی شود ولی روز به روز کار بازرسی دشوار‌تر ‌می‌شود. »

* « در کنگره 53 نیز قرارداد برج میلاد به من داده نشد و نزدیک به 10 ماه بعد از کنگره فقط توانستم کپی بخشی از قرارداد را ببینم که نه سندیتی داشت و نه قابل پی‌گیری بود. به‌ناچار باز هم اعلام می‌کنم که پن‌ها‌ن کردن اسناد به ویژه اسناد مالی و قرارداد‌ها‌ و کارشکنی در کار بازرسی جرم است و هیئت مدیره پاسخ‌گو و مسئول آن در برابر ارگان‌‌‌ها‌ی ‌قضائی خواهد بود. »

مشاور حقوقی هیئت مدیره و « تعیین تکلیف هیئت مدیره» : در فراخوان بازرس آمده بود « تعیین تکلیف هیئت مدیره». از این فراخوان این گونه بر می‌آمد که بازرس قصد دارد در باره کارشکنی ‌ها‌ئی که در راه بازرسی اش انجام می‌شود نظر خواهی کرده راهی بیابد. هیئت مدیره و مشاور حقوقی اش این را به معنائی دیگر فهمیدند و بازرس را سرزنش کردند چرا چنین موضوعی را در دستور کار جلسه قرار داده است.

آقای سعادت: « دستور جلسه تعیین و وضعیت هیئت مدیره این را از لحاظ حقوقی یکی از دوستان پاشه تفسیر کند. تعیین تکلیف هیئت مدیره یعنی چه؟ آخر این لفظ غیر شفاف و مبهم شبهه برانگیز، هیئت مدیره هیزه، دزده، هیئت مدیره مرتکب جرم شده، تعیین تکلیف یعنی چه؟»

نمی دانم چرا این گونه برداشت شده بود که بازرس هیئت مدیره را متهم به دزدی کرده است و حالا می‌خواهد در مجمع عمومی آنان را عزل کند.

« تعیین تکلیف هیئت مدیره» را بسیار شنیده ایم. گاهی به معنای عزل می‌آید و گاهی هم به معنای بررسی وضعیت هیئت مدیره. اگر مشاور حقوقی هیئت مدیره کمی به اسناد مراجعه می‌کرد می‌دید که اگر جائی اصطلاح « تعین تکلیف هیئت مدیره به کار رفت به معنائی که وی مطرح کرد( «هیز و دزد» ) نیست. چند نمونه می‌آورم.

تعيين تکليف هيئت مديره قرمز‌ها‌ تا10روز آينده

اميررضا خادم گفت: تا 10 روز آينده تکليف هيات مديره و وضعيت اسپانسر باشگاه پرسپوليس مشخص خواهد شد

خانه ملت: خبرگزاری مجلس شورای اسلامی

دوشنبه؛ زمان تعیین تکلیف اعضای هیات مدیره و حامی مالی استقلال

به گزارش خبرگزاری فارس ازسمنان، ...پیش از ظهرامروز در سومین جلسه ستاد بیمه کشاورزی استان سمنان ... تعیین تکلیف بدهی دولت به صندوق

به گزارش ایسنا، دکتر فرجی دانا و رئیس هیئت امنای دانشگاه پیام نور... خوا‌ها‌ن تعیین تکلیف واحد‌ها‌ و تبدیل آن‌‌ها‌ به مراکز مطابق شرایط و ضوابط قانونی دفتر گسترش آموزش عالی شدند

ملاحظه می‌فرمائید که تعیین تکلیف هیئت مدیره واژه ای نیست که بنا به گفته مشاور حقوقی هیئت مدیره انجمن علمی دندان‌پزشکی ایران ، تا بازرس آن را در اطلاعیه اش به کار برد، اعضای انجمن هم بگویند: « معمولاً ما در اذ‌ها‌نمون خیلی شاید نتوانیم یک برداشتی و ارزیابی مثبتی از این کلمه داشته باشیم»!!

بخش دوم:

گزارش مجمع عمومی 8 آبان 1393 انجمن علمی دندان پزشکی ایران

اطلاعیه انجمن علمی‌دندان‌پزشکی ایران

برگزاری مجمع عمومی‌عادی به طور فوق العاده

(نوبت دوم)

در ساعت 11 صبح روز 7 مهر 1393 نوبت اول مجمع عمومی‌عادی به طور فوق العاده در محل انجمن تشکیل و به علت به حد نصاب نرسیدن اعضای شرکت کننده، رسمیت نیافت.

از اعضای انجمن برای شرکت در نوبت دوم مجمع عمومی‌عادی به طور فوق العاده که در ساعت 10 صبح روز پنج‌شنبه 8 آبان 1393 در محل: سالن همایش شهید غرضی بیمارستان میلاد تهران تشکیل خواهد شد، دعوت به عمل می‌آید.

دستور جلسه : «گزارش بازرس از عملکرد کاری و مالی هیئت مدیره و تصمیم گیری پیرامون آن و تعیین تکلیف وضعیت هیئت مدیره بر اساس ماده‌های13 و 19 اساس‌نامه.»

بازرس انجمن علمی‌دندان‌پزشکی ایران

دکتر میترا میرمحمدی

امیررضا رکن: تشکر می کنم از همه همکاران به خاطر قبول دعوت بازرس محترم انجمن جهت شرکت در مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده، برخودم فرض واجب می دانم که به واسطه ایام سوگواری حضرت سید الشهداء ضمن گرامی داشت و عرض تسلیت این ایام، اشاره بکنیم به جمله ای از حضرت پیامبر بزرگوار اسلام که می فرماید: حسین از من است که مشخص است حسین نوۀ پیامبر بزرگوار است ولی علمن حسین یعنی ‌این‌که مکتب من و دین من را حسین باعث پایداریش در روز عاشورا می شود. به همین واسطه ما گرامی می داریم رسالت پیامبر بزرگوار اسلام که فرمودند: من برگزیده شدم تا مکارم اخلاق را پایدار بدارم و ترویج بکنم، این‌جا بهر حال برخودمان فرض واجب می دانیم در این مقطع محفل بزرگوار و عزیز با حضور سروران، بزرگان ، عزیزان، پیش‌کسوتان، اعضاء مؤسس موسس انجمن که در اینجا حضور دارند به نظر من جلسۀ بسیار محترم و عزیزی است، ممکن است که در مباحثی که پیش می آید اختلاف سلیقه و نظر داشته باشیم که هیچ ایرادی ندارد، بیان اختلاف نظرها باعث پیشرفت می شود، باعث توسعه می شود، منتهی باز من این توصیه دوستانه را بکنم که رعایت مکارم اخلاق با زبان لیّن بدون هیچ گونه مشکلی داشته باشیم که هم شرف حضور اساتید بزرگوارانی که در جلسه حضور دارند حفظ شده باشد و هم وظیفه ای که به عهده مان گذاشته شده به عنوان برگزاری مجمع را به خوبی انجام بدهیم. برای شروع جلسه من دقیقاً می خوانم دستور جلسه ای که از طرف بازرس محترم انجمن انجام شده، دستور جلسه اینه که بازرس از عملکرد کاری و مالی هیئت مدیره و تصمیم گیری پیرامون آن و تعیین تکلیف وضعیت هیئت مدیره بر اساس ماده های 13 و 19 اساس نامه. بازرس محترم انجمن همچینن درخواستی برای برگزاری این جلسه انجمن داشته اند، حالا اگر توضیحی هیئت مدیره در این باب دارد، یا چون به من گفته اند ممکن است هیئت مدیره توضیحی داشته باشد... پس من در اسرع وقت بخوانم که خودم متوجه بشوم...ثانیاً رئیس محترم مجمع فوق العاده عادی به طور عادی انجمن دندان پزشکان در مورخ 8/ 8/ 93 با سلام و احترام، همان گونه که استحضار دارید بازرس محترم انجمن مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده را با دستور جلسه گزارش بازرس از عملکرد کاری و مالی هیئت مدیره و تصمیم گیری پیرامون آن و تعیین تکلیف وضعیت هیئت مدیره بر اساس ماده های 13 و 19 اساس نامه دعوت نموده است از طرف دیگر استحضار دارد که در تارخ 18/ 2/ 93 مجمع عادی بنا به دعوت هیئت مدیره تشکیل و مجمع مذبور گزارش مالی و عملکرد مربوط به سال مالی 1392 را تصویب نموده است، نظر به ‌این‌که به صراحت مفاد بند 1 ـ 12 اساس نامه انجمن مجمع عمومی عادی سالی یک‌بار بایستی تشکیل گردد که این مجمع یک‌بار تشکیل گردیده و عملکرد سال 1392 انجمن و گزارش هیئت مدیره را تصویب نموده به اعتقاد هیئت مدیره دعوت مجمع عمومی عادی 2 بار در طول سال برای سالی مالی واحد خلاف قانون و اساس نامه می باشد، ضمن ‌این‌که موضوع توسط دبیر محترم کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی به بازرس محترم تذکر داده شده که مورد توجه وی قرار نگرفته است. مضافاً به این که در قسمت اخیر دستور جلسه یعنی تعیین تکلیف هیئت مدیره بر اساس ماده 13 و 19 اساسنامه مبهم و غیر شفاف و شبهه برانگیز بوده و چنین دستور جلسه ای قابل طرح در مجمع عمومی نخواهد بود،

من خواهش می کنم آقای دکتر اخوان در حد 3 ـ 2 دقیقه –حالا می خوانم نامه شما را -اگر توضیح اضافه ای برای ‌این‌که جمع و مجمع اطلاعات کافی به اصطلاح کامل تر در جریان متن مرقومه شما قرار بگیرد بفرمائید توضیحی بدهید بعدش از خانم بازرس درخواست می کنیم که ایشان اگر دفاعیه ای دارند بفرمایند.

بیژن اخوان آذری: با تشکر از همکاران گرامی و هیئت رئیسه محترم که تشریف آوردید برای استماع مسائل مربوط به هیئت خودتان این احساس مسئولیت شما را می رساند که وقتتان را گذاشتید روز تعطیل و آن را به یک روز کاری تبدیل فرمودید، آن چیزی که من فقط چند دقیقه بیش‌تر وقت جلسه را نمی گیرم، توضیح بدهم این که جلسه مجمع عمومی عادی در اردیبهشت 92 در کنگره 54 انجمن دندان پزشکی ایران در اجلاس سران برگزار شد. در اون‌جا گزارش خزانه دار، هیئت مدیره استماع شد و گزارش بازرس هم همین‌طور، گزارش هیئت مدیره و خزانه دار، گزارش مالی مورد تصویب مجمع عمومی قرار گرفت. قرار نیست که ما سالی 2 بار مجمع عمومی عادی تشکیل بدهیم، مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده موقعی تشکیل می شود که به دلائلی هیئت مدیره مجمع عمومی عادی را تشکیل ندهد یا به تأخیر افتاده باشد اون موقع ممکن است که خود هیئت مدیره مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده را تشکیل دهد و اگر هیئت مدیره این مجمع عمومی عادی را تشکیل نداد مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده می تواند به وسیلۀ بازرس تقاضا بشود. در حالی که مجمع عمومی عادی ما برای رسیدگی به مسائل مالی 92 کاملاً تشکیل شده و مجمع رأی خودشان را دادند و آن تمام هست. ما نمی توانیم مجمع عمومی عادی دیگری برای 6 ماه تشکیل بدهیم. 6 ماه بعد که گزارش 6 ماهه ما در قانون و اساس نامه نداریم، گزارش مالی و گزارش هیئت مدیره، گزارش 1 ساله است. غیر از بعضی شرکت های سهامی خاص که آن‌ها می توانند 6 ماهه گزارش اموال و مالی خودشان را ارائه بدهند به مجمع عمومی در حالی که انطباق با هیئت انجمن دندان پزشکی ایران ندارد. عرض دیگری ندارم.

امیررضا رکن: دعوت می کنم از سرکار خانم دکتر میر محمدی اگر پاسخی در این مورد دارند بفرمایند.

میترا میر محمدی : به نام خدا، با سلام و تشکر از همکاران و سروران عزیز که تشریف آوردند و بنا به دعوت من و احساس مسئولیت کردند ممنونم از همگی شما، من گزارشی دارم که به طور خیلی خلاصه اون گزارشم را می خوانم که از پر گوئی پرهیز کرده باشم و وقت کمتری را در واقع صحبت من بگیرد.

امیررضا رکن: خانم دکتر برای خواندن گزارش بعداً به شما وقت خواهیم داد نگران اون نباشید، در مورد سؤال که هیئت مدیره مطرح کرده که اصلاً این مجمع یک‌بار تشکیل شده الان برای بار دوم موضوعیت ندارد شما اگر توضیحی دارید می توانید بفرمائید مطمئناً وقت کافی برای خواند گزارش می دهیم.

میترا میرمحمدی: من فکر کردم که یک باره ...

امیررضا رکن: نه شما پاسخ بفرمائید

میترا میرمحمدی: نه خوب بدیهی است که مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده داریم که در شرایط ضروری و مواردی که بازرس احساس کند که باید مسائلی را با اعضاء و مجمع عمومی در میان بگذارد و کسب تکلیف کند طبیعتاً جایی بهتر از مجمع نمی تواند بهش کمک بکند و مسائلی را که الان می خواهم چون بنا به گزارش که من در مجمع عمومی قبلی داشتم گزارشم متوقف شد و متأسفانه اجازه صحبت به من داده نشد بنابر این به طور طبیعی گزارشی که در آن جا هیئت مدیره ارئه داد داد بدون گزارش بازرس یک حکم کلی و قانونی کلی است که رسمی نیست و غیر قانونی است. به همین دلیل من این مجمع را تقاضا کردم واسه ‌این‌که صحبت هامو با مجمع بکنم و کسب تکلیف کنم، ممنونم.

امیررضا رکن: شما تشریف داشته باشید، خانم دکتر من به شما وقت کافی را می دهم تا گزارش که می فرمائید داده نشده را داده کنید. خوب ببینید یه درخواستی است که هیئت مدیره دارد ، بند 1 ـ 12 اساس نامه را می خوانم خدمتون در مورد مجمع عمومی، می گوید که مجمع عمومی هر سال یک‌بار تشکیل می شود و به امور جاری انجمن رسیدگی می کند و نیز می تواند از جهت نوبت، حسب ضرورت به طور فوق العاده تشکیل شود یعنی اشکالی ندارد به طور فوق العاده ولی بر حسب ضرورت، ضرورتش بر اینه که اون گزارشی که به صورت عادی در اون جلسه داده شده باشد، انجام نشده باشد، مثلاً رأی گیری گرفته نشده باشد یا به هر صورت بازرس وقت کافی اون جور که خودش می فرمایند نداشته باشد یا فرض بفرمائید اون طراز نامه انجمن که ارائه نشده باشد یک دیفکتی اون جلسه اول باید وجود داشته باشد که وجود جلسه دوم که اینجا نوشته شده برحسب ضرورت موضوعیت پیدا کند، من فکر می کنم، حالا دوستانم هم راهنمایی کنند که این ضرورت را کی باید تشخیص دهد. این ضرورت را بازرس تشخیص داده و بنا به ضرورتی که داده جلسه رو گذاشته، سؤال ‌این‌که از مجمع این باید استعلام بشود که آیا ضرورت گذاشتن جلسه مجمع عمومی فوق العاده در کم‌تر از 6 ماه بعد از جلسه دوم آیا ضرورت دارد یا ندارد؟من می خواهم این مطلب را از مجمع استعلام کنم به عنوان یک پیشنهاد، یک نفر موافق و یک نفر مخالف با این پیشنهاد من باید صحبت کنند بعد رأی گیری کنیم...

وظایف بازرس به شرح زیر است بررسی کلی اسناد و مدارک مالی انجمن و تهیه گزارش برای ارائه در مجمع عمومی، بررسی گزارش سالانه هیئت مدیره، اعم از مالی و غیر مالی و تهیّه گزارش از عمل‌کرد انجمن و ارائه ان به مجمع عمومی. 3. گزارش هر گونه تخلف هیئت مدیره از مفاد اساس نامه به مجمع عمومی 4 ) دعوت از مجمع عمومی فوق العاده در موارد ضروری، این هم جای بحث دارد. (صحبت اطرافیان - جمله ها نامفهوم ... صحبت دکتر رکن با یکی از اطرافیان...)

بر حسب ضرورت آقای دکتر ... شما به عنوان مخالف صحبت کردید، یک نفر به عنوان موافق صحبت کند، آقای دکتر تاجرنیا،

علی تاجرنیا : با کسب اجازه از محضر اساتید، آقای دکتر من فکر می کنم یک دقتی صورت نگرفته این جا نوشته وظیفه بازرس برگزاری مجمع عمومی فوق العاده این مجمع عمومی فوق العاده نیست این مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده است. بنا براین این بحثی که فرمودید با این مجمع متفاوت است. (نامفهوم – صدای شدید سوت بلندگو)

مجمع قبلی که برگزار شد خانم بازرس در حدود 20 دقیقه فکر کنم صحبت کردند که کفایت می کند، آقای دکتر بیات گفتند حدود 5 دقیقه بحثتون رو جمع کنید که ایشون بیشتر صحبت کردند و صداشون قطع شد. به هر حال مجمع عمومی اظهارات هیئت مدیره را شنیده 20 تا 25 دقیقه اظهارات بازرس را شنیده، بازرس نسبت به ‌این‌که بیش‌تر از این صحبت نکرده اعتراض کرده با این وجود مجمع عمومی به گزارش هیئت مدیره رأی مثبت داده، بعد از این اتفاق مجدداً مجمع عمومی کمیسیون انجمن‌ها مطرح شده...کمیسیون اعلام کرده که سرکار خانم بازرس احتراماً نامه شماره فلان، تاریخ 29/ 6 در خصوص فراخوان مجمع عمومی عادی.....(سوت شدید بلندگو...).و با توجه به دستور جلسه محترم...........به اطلاع می رساند که به موجب صورت جلسه مجمع عمومی انجمن 18/ 2/ 93 که در محل سالن اجلاس سران برگزار گردید عملکرد اجرایی و طرازنامه انجمن تا پایان سال 92 به تصویب مجمع عمومی رسیده است و لذا در صورتی که منظور جناب عالی از گزارش دوره فعالیت 6 ماهه اول سال ... می باشد خواهش مند است اعلام فرمائید و در صورت اصرار بر تشکیل مجمع عمومی به طور فوق العاده مقتضی است در دستور کار جلسه به صورت شفاف مشخص گردد.

آن چیزی که خانم دکتر می فرمایند در مورد فلسفه جلسه. به نظر من اعتراضشون به اون مجمع عمومی که گزارششون را ندادند، این دیگر جاش بر عهده مجمع دیگر نیست در مرحلۀ اول کمیسیون انجمن‌ها به عنوان ناظر عملکرد این جواب کمیسیونه، در واقع پذیرفته مجمع را، بازهم برای ایشون این قائل هستیم، این حق بر عهده مجمع عمومی نیست شکایت ببره دادگاه، می تونه ایشون بگه که شرایط در واقع طی نشده از نظر دادگاه بتونم صحبت کنم. این مجمع، مجمع عمومی فوق العاده نیست، اگر فوق العاده بود مشخص است کاملاً، اما چون مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده است با توجه به این استنادات به نظر بنده، حالا اگر موافق هستند این مجمع عمومی ...ندارد و خانم بازرس اگر اعتراضی دارند باید از طریق مراجع قانونی پی گیری کنند.

امیررضا رکن: خیلی ممنون، ببینید روشن است. من بند اساس نامه را بهش اشاره می کنم، وظایف مجمع عمومی عادی انجمن یک‌بار در سال 93 برای عملکرد سال 92 انجام شده به تصویب مجمع رسیده و به تأیید کمیسیون انجمن پزشکی وزارتخانه رسیده حالا باز ما برای محکم کاری یک‌بار دیگر از مجمع استعلام می گیریم، من صورت جلسه دوستان بفرمایند، افرادی که روشن بگم، افرادی که ضرورتی برای برگزاری این جلسه به عنوان مجمع عمومی فوق العاده را نمی دانند برای ‌این‌که وظایف این جلسه یک‌بار در تاریخ 18/ 2/ 93 انجام شده هست لطفاً دستشون را بلند کنند. ( بشمارید )

آیرج کی پور : آقای دکتر من می بایست صحبت می کردم.

امیررضا رکن : ما گفتیم یک موافق یک مخالف.

آیرج کی پور : می بایست اجازه صحبت می دادید.

امیررضا رکن : بشمارید آرا و بعد..

آیرج کی پور: ولی اجازه صحبت بدید، همین الان

امیررضا رکن: این رأی مانع این نمی‌شود که خانم بازرس گزارششون رو ندهند فکر نکنید ما این رو گرفتیم می‌رویم خداحافظ شما، این نیست، دستها بالا باشه لطفاً، 57 نفر حالا تعداد حاضرین در جلسه را بعداً به من اعلام کنید. افراد بدون عضو هم در جلسه حضور دارند 85 نفر افرادی هستند که ثبت نام شدند و تشریف آوردند در جلسه. بنابراین نصف بعلاوه یک می شود 43 نفر - 57 نفر تصویب شد، الان وقت گزارش بازرس، ما سقف جلسه را باید تعیین کنیم خیلی از دوستان می گفتند تا کی تا کی هست، من از نماینده محترم وزارت‌خانه که عرض ارادت و ادب دارم خدمتشان اول عذر خواهی می کنم همکار محترممان جناب آقای وجدانی در جلسه حضور دارند، با حضور ایشان جلسه ما رسمیت پیدا کرده ما جلسه را اگر موافق باشید چون دو ساعت است معمولن جلسات مجمع عمومی، ...آقای موقری تشریف آوردند دیگر نور علی نور، ما 10:30 شروع کردیم سقف جلسه 12:30 را می گذاریم در این فاصله برای شروع سرکار خانم دکتر میر محمدی ما نیم ساعت به شما فرصت می دهیم از الان که تشریف بیارید گزارشتون رو قرائت کنید اگر نیم ساعت کفایت نشد فرصت کم بود اونم با نظر هیئت رئیسه می تونیم در خدمتتون باشیم. بفرمائید؛

(نامفهوم)(توضیح: یکی از شرکت کنندگان نسبت به کار مجمع عمومی پس از رای گیری اعتراض کرد که چون صدا در ضبط نامفهوم بود از نقل قول پرهیز شد)

امیررضا رکن: آقای دکتر بالاخره یک توفیقی است دور هم جمع شدیم آمدیم خانم دکتر هم بالاخره منتخب خود ماها ست یک روزی ما در همین جلسه در همین سالن به سر کار خانم رأی دادیم غیر از این است؟ باید احترام بگذارید به نظراتشان، ایشون معتقدند 20 دقیقه ای که از دکتر بیات، من اون روز من خودمم هم هیئت رئیسه بودم، 22 دقیقه من خودم گرفتم از زمان، شهادت می دهم خانم دکتر 22 دقیقه گزارششان را دادند و حالا می فرمایند کم است حالا اجازه بدهید که وقت گذاشتیم ماشین هامون هم به ضرب و زور پارک کردیم بشنویم صحبت های خانم دکتر را الان به ساعت من 5 دقیقه به 11 است خانم دکتر در خدمتتون هستیم برای نیم ساعت بفرمائید.

میترا میرمحمدی: به نام خدا و با سلام و خیر مقدم به حضور شما همکاران گرامی،

بازرسی در انجمن علمی‌دندان‌پزشکی ایران یک رکن مستقل شمرده می‌شود که وظیفه دارد کار و فعالیت رکن دیگر ( هیئت مدیره ) را بررسی و از درستی فعالیت آنان در انطباق با اساس‌نامه اطمینان حاصل کند.

بعضی از همکاران عزیز ما تصورشان این است که بازرس عضوی از هیئت مدیره است و باید در کنار دیگر اعضای هیئت مدیره قرار داشته باشد. این درک نادرستی از اساس‌نامه است.

بازرس باید در کمال دوستی و احترام متقابل، بدون چشم پوشی و بر اساس وجدان و وظیفه ای که به عهده گرفته است، خدمت کند و نباید منافع انجمن و اعتمادی را که به وی شده است، برای روابط دوستانه هزینه کند.

وظایف بازرس در اساس‌نامه انجمن علمی‌آمده است. من از همان آغاز شروع کار هیئت مدیره سعی کردم کلیه فعالیت هیئت مدیره را رصد کرده و از همخوانی آن با اساس‌نامه مطمئن شوم.

در ابتدای کار، بزرگ‌ترین دشواری یافتن اساس‌نامه اصلی انجمن بود که خوش‌بختانه یافته شد و اکنون متن آن در دست است ولی هیئت مدیره به‌گونه ای عمل می‌کرد که به سرعت کار بازرسی دشوار و دشوارتر شد. هیئت مدیره در ابعاد وسیع اساس‌نامه را آگاهانه نقض می‌کرد و زمانی که بنا به وظیفه بازرسی به آنان تذکر کتبی دادم به کارشکنی در کار بازرسی پرداخت.

چون بخشی از تخلفات کاری و مالی و نوع برخورد هیئت مدیره را در گزارش ناتمام مجمع عمومی ‌اردیبهشت 93 آورده‌ام. امروز بنا ندارم که به شرح جزئیات تخلفات عدیده مالی و کاری هیئت مدیره بپردازم. پیشاپیش نیز کسی را متهم نمی‌کنم. فقط به ذکر چالش‌های عمده‌ای که مشکلات زیادی را در امر بازرسی ایجاد کرده می‌پردازم:

هیئت مدیره موظف است همه اسناد را برای بررسی در اختیار بازرس قرار دهد. هیئت مدیره در تقابلِ با کار بازرسی، به پنهان کردن اسناد روی آورد. چندین و چند نامه از جمله اظهارنامه‌ای رسمی‌که از قوه قضائیه برای هیئت مدیره فرستادم تاثیری در توقف این کار ضد قانون نداشت.

آخرین تلاش من برای بررسی فعالیت هیئت مدیره، نامه‌ای بود که در تاریخ5 آبان 1393 به رئیس هیئت مدیره نوشتم و تقاضا کردم کلید ساختمان در حال ساخت پلاک 83 را در انجمن بگذارند تا بتوانم وضعیت پیشرفت و چگونگی ساخت این بنا را مشاهده کنم. پیش‌تر اخطار داده بودم که در ساخت این بنا نباید تخلفاتی از قبیل عدول از نقشه مصوب و تغییر کاربری پارکینگ و امثال این‌ها که از طرف بساز و بفروش‌ها اعمال می‌شود و موجب می‌شود کمیسیون ماده 100 جریمه‌هائی بر متخلفان ببندد انجام گیرد و این قبیل کارها را در شأن انجمن نمی‌دانم.

دیروز برای بازدید ساختمان کلید را در اختیارم قرار ندادند و نگهبان ساختمان نیز گفت که به وی دستور داده اند در را به روی کسی باز نکند!.

نمونه ای دیگر: دیروز چهارشنبه برای مطالعه اسناد انجمن، دفتر شورای عالی مشاوران را از دبیرخانه انجمن مطالبه کردم. دفتر صورت جلسات شورای عالی در انجمن بود ولی صورت جلسه آخرین جلسه شورای عالی به صورت برگه های جدا گانه از انجمن خارج شده بود. !!

اسناد نمایشگاه: نمایشگاه از جمله فعالیت‌های تجاری پردرآمد انجمن علمی‌ است. این درآمد می‌بایست دقیقاً کنترل شده و همه اسناد آن توسط بازرس بازبینی شود. در هیچیک از دو کنگره‌ای که در اردیبهشت 92 و 93 برگزار شد با وجود اصرار من بر در اختیار قراردادن اسناد نمایشگاه پیش از کنگره، هیچ‌یک از اسناد مالی مربوط به قراردادهای اصلی نمایشگاه قبل از کنگره به من داده نشد که بتواند قابل کنترل و بازرسی در جا و در همان زمان باشد و عملاً امکان بازرسی را برای من بسیار دشوار ساخت.

پس از آن نیز هیچ‌گاه اسناد را به گونه‌ای که بتوان بررسی کرد در اختیار قرار ندادند

گزارش مالی هیئت مدیره می‌بایست 45 روز پیش از برگزاری مجمع عمومی ‌در اختیار بازرس قرار گیرد. هیئت مدیره به گونه ای عمل کرد که برای بازرس فقط 3 روز کاری باقی ماند که پس از بررسی مقدماتی اسناد مشخص شد اسناد ارائه شده به گونه ای تنظیم شده است که قابل حساب رسی نیست. با چنین روشی هیئت مدیره از ارائه گزارش مالی طفره رفت. چون در مجمع عمومی ‌اردیبهشت 93 بازرس نظرش را در باره این گزارش بر مبنای روش کار اساس نامه اعلام نکرد. بنا به قانون گزارش مالی هیئت مدیره بدون تصویب مانده است.

مسئلۀ دیگر ثبت تغییرات انجمن است که تا کنون انجام نشده است. هر ایراد و مشکلی در اداره ثبت می‌بایست حداکثر ظرف 4 ـ 3 ماه برطرف می‌شد و ثبت تغییرات انجام می‌شد. در حال حاضر پس از گذشت یک‌سال و 7 ماه هنوز تغییرات هیئت مدیره ثبت نشده است و حق امضاء اوراق بهادار با آقای دکتر غزنوی رئیس هیئت مدیره قبلی است.

حرف بر سر سوء استفاده مالی اشخاص و مچ گیری بازرس و امثال این ها نیست. من بنا به وظیفۀ اساس‌نامه ایم و با توجه به این که اموال انجمن جزو اموال عمومی‌ و متعلق به همۀ دندان‌پزشکان کشور است و من به عنوان بازرس امین آن ها هستم وظیفه دارم که کار تحقیق و تفحص و حساب‌رسی را با پی گیری و جدیت تمام به نتیجه برسانم.

بازرس باید به مجمع عمومی‌ اطمینان دهد کلیه فعالیت هیئت مدیره شفاف و با قانون تطابق دارد.

همکاران عزیز. در بررسی‌های خود ابهام مالی چندی در کار هیئت مدیره دیده ام که با جزئیات، پس از حساب‌رسی رسمی‌ اعلام خواهم کرد. در این جا می‌توانم بگویم که بازرس انجمن، کار و فعالیت هیئت مدیره را شفاف ندیده است.

از هیئت مدیره تقاضا کردم بودجه لازم برای استخدام حساب‌رس در اختیارم قرار دهد که با ادبیاتی نازیبا مواجه شدم. زمانی که هیئت مدیره با اصرار من برای حساب‌رسی درآمدها و هزینه‌های این دوره مواجه شد دست به تهدید و شانتاژ زد. در رابطه با تشکیل این مجمع عمومی ‌نیز با تهدیدات امنیتی از طرف ریاست هیئت مدیره مواجه شدم تا جائی که رئیس هیئت مدیره در نامه شماره 161223/93 مورخ 2/ شهریور 93 بازرس را متهم به « تشویش افکار عمومی» کرد و به زبان دیگر پرونده سازی به اتهامی‌سیاسی و تهدید به جرمی‌ علیه امنیت کشور.

همکاران عزیز. آیا می‌پسندید که با بازرس انجمن علمی‌که می‌خواهد به وظیفه قانونی اش عمل کند این گونه رفتار شود؟

18 ماه بررسی جزء به جزء پرونده‌هائی که توانستم به آن دسترسی پیدا کنم سرانجام من را بر آن داشت که لازم است تصمیمی‌ جدی در برخورد با تخلفات وسیع کاری و مالی هیئت مدیره اتخاذ کرد. از شما همکاران عزیز دعوت کردم به مجمع عمومی ‌آمده در این راه امین و نماینده تان را راهنمائی بفرمائید.

من در جایگاه بازرس انجمن علمی‌تصمیم گرفته ام:

1) حساب رسی استخدام کرده و همه اسناد فعالیت هیئت مدیره را بررسی نمایم.

2) تعدادی از همکاران باسابقه انجمنی را جهت فعالیت در گروه تحقیق و تفحص را دعوت به همکاری نمایم. همکاران این گروه به زودی با حقوق و وظایف مشخص به اعضای انجمن معرفی خواهند شد. در هماهنگی به عمل آمده همکار پیش کسوتمان آقای دکتر علی یزدانی به نمایندگی از سوی وزارت بهداشت و درمان در این گروه شرکت خواهند داشت.

3) پس از حساب‌رسی و پایان کار گروه تحقیق، نتیجه آن در مجمع عمومی ‌جداگانه‌ای اعلام خواهد شد.

از شما سروران گرامی‌تقاضا می‌کنم با توجه به تصمیماتی که عرض شد، در جلسه امروز، تاریخی را برای تشکیل مجمع عمومی ‌بعدی معین فرمائید تا در آن تاریخ گزارش نهائی حساب‌رسی و تحقیق خدمتتان تقدیم شود.

پیشنهاد مشخص من این است: تعیین تاریخ برگزاری مجمع عمومی‌عادی به طور فوق العاده برای ارائه نتیجه حساب‌رسی و گزارش گروه تحقیق و تفحص.

امیررضا رکن : خیلی ممنون، باتوجه به زمان کوتاهی که دادید. زمانی است که بنا به رسم هیئت رئیسه هیئت مدیره را دعوت کنیم دفاعیه ای دارند انجام بدهند یا سایر اعضای هیئت مدیره ، خزانه دار. فرصتی در اختیار هیئت مدیره هست

دکتر اخوان: با درود و سلام مجدد به همکاران گرامی اولین مسأله ای که با کسب اجازۀ از ریاست جلسه، من بایستی بیان کنم مباحثی که احترام به حرفه، احترام به همکاران است، ما در هر واحدی که کار می کنیم هر جا که هستیم چه به عنوان یک تازه فارغ التحصیل، چه به عنوان یک پیش کسوت، چه به عنوان یک استاد، چه به عنوان یک شاگرد، در یک حرفه واحد با هم داریم زندگی می کنیم که هر چه هست من احترام همکاران حرفه را حفظ بکنم. هر کدام از ما آجر بنای این حرفه هستیم سنگ بنای حرفه هستیم. انجمن‌ها ساختمان این حرفه را تشکیل می دهند بنابراین من بایستی سعی کنم که خودم و همکارانم را اعتلاء بدهم، احترام به این ها بگذارم تا این حرفه جلای بیش‌تری پیدا کند، این ساختمان حرفه زیباتر جلوه بکند. اگر حتی همکار من در درمان یک بیمارش، یک درمان ناموفقی داشت به هر دلیلی، به دلیل وضعیت سیستمیک بیمار، به دلیل ‌این‌که بیمار مثلاً فرض کنیم که مسائل بعد از عمل را درمان را خوب رعایت نکرده یا مقصر بوده همکار من اجازه ندارم این را در بوق و کرنا به همه برسانم چرا؟ برای ‌این‌که اینجا حرفه دارد خدشه دار وارد می شود. احترام به حرفه، احترام به یک همکار، احترام به حرفه است، احترام به انجمن احترام به حرفه است. من حق ندارم در مورد هیچ همکاری بدگویی برای بیمارش انجام بدهم برای ‌این‌که حرفه را بدبین می کند در مقابل بیماران. این اصل اساسی است که ما کار حرفه ای خودمان را باید درست انجام بدهیم. در ابتدای انتخابات بعد از انتخابات 30 تیر سال 90 که در همین سالن برگزار شد متأسفانه عدۀ قلیلی از همکاران ما به وزارت کشور و وزارت بهداشت تشریف بردند و گفتند که این انتخابات عده ای تقلب کرده بودند، کی تقلب ها کرده بودند!؟ گفتند این‌هایی که رأی آوردند. این‌هایی که مورد اعتماد این حرفه حرفه بودند و رأی آوردند اون‌ها تقلب کردند. پس این دندان پزشکان همشون همین جوریند، این‌ها که رأی آوردند و مورد اعتماد بودند اینجوری هستند پس بقیه چه جوری هستند، این درست نیست که عدۀ قلیلی از ما بخواهد یک حرفه 30000 نفری را بدنام بکنیم. اگر این حرفه بدنام شود اون کسی که امروز هم وارد دندان پزشکی شده اون هم دارد چوبش را می خورد، بدون ‌این‌که هیچ نقشی در این حرفه داشته باشد، متأسفانه بازرس ما هم به این داستان ادامه دادند. بعد از مدتی دیدیم که بازرس در وزارت کشور و وزارت بهداشت و درمان برای انجمن صحبت هایی رو می کنند که این کارهای غلط داره در انجمن انجام می شود، آیا ما مسائل داخل یک خانواده را به همسایگان بایستی اشاعه بدهیم. یک واحد خانوادگی، پدر و مادر بچه ها همه با هم اختلاف سلیقه ممکن است داشته باشند ما این را به همسایگان و دیگران منتقل می کنیم یا این مسأله را داخلی تلقی بکنیم و این را به این صورت می خواهیم حل بکنیم. همین طور مسائلی که در وزارت بهداشت و درمان وزارت خانه ای است که در ارتباط با انجمن ما وجود دارد. در وزارت بهداشت درمان، 186 انجمن در کمیسیون عضو هستند. اگر اون‌جا بپرسند که دندان پزشکان چه جور آدمی هستند درمقابل انجمن های دیگر می گن اینها خیلی مالی نیستند به خاطر ‌این‌که یک عده ای گفتند که سه نفر که این‌ها تقلب کردند یک نفر هم گفته که این‌ها مشکل دارند، این تنها چیزی است که در ذهن افراد کمیسیون بهداشت و درمان باقی خواهد ماند. بازرس محترم به جای ‌این‌که کار بازرسی شون را انجام بدهند در یک نامه ای برای ما نوشته بودند که من می خواهم حساب‌رسی کنم، پاسخی که ما بهشون دادیم، گفتیم؛ که شما حساب‌رسی در چه مقطعی می خواهید انجام دهید و هزینۀ این حساب‌رسی چقدر است. هیئت مدیره پاسخی نگرفت در جلسه ای که چند روز پیش در کمیسیون انجمن‌ها داشتیم آقای موقری اینجا تشریف دارند و آقای وجدانی هم که در این جا تشریف دارند که در آن جلسه هم بودند و آقای دکتر استقامتی هم تشریف داشتند گفتیم که چرا به این نامه پاسخ ندادید گفتند من فکر کردم که پاسخی ندارد، گفتم که بازرسی می خواهید بکنید چه مقطعی؟ چه زمانی را می خواهید حساب‌رسی کنید؟ چون ما حساب‌رسی کرده بودیم خوب بالاخره یک هزینۀ دیگری است و شما هم به عنوان بازرس می خواهید حساب‌رسی کنید هیئت مدیره مخالفتی ندارد حساب‌رسی بفرمائید ولی پاسخی نگرفتیم الان فرمودند که من حساب‌رسی به طور شفاف انجام ندادم من می خواهم که حساب‌رسی بکنم بعد به سمع شما برسانم پس چه ایرادی شما دارید نتیجه حساب‌رسی شما که مشخص نیست که هیئت مدیره را زیر سؤال بردید شما می خواهید در آینده حساب‌رسی کنید دوباره این مجمع را یک‌بار جمع کردید دو باره همکاران ما که بیکار نیستند که بیایند همه گرفتارند که دوباره شما بیائید گزارش حساب‌رسی را یک‌بار دیگر بیان بفرمائید چرا امروز بیان نفرمودید چون شما فرمودید حساب‌رسی من شفاف و کامل نبود، به جای حساب‌رسی به جای این کار بازرسی، بازرس محترم ما در کار اجرایی دخالت می کردند می فرمودند که این ساختمان را ساختش را متوقف کنید، ساختمانی که چند هفته دیگر افتتاح خواهد شد که همکاران ما و رشته های مختلفی که به کمک همدیگر ساختیم انجمن‌های مختلف که همکاران ما بیایند در این ساختمان استفاده بیش‌تری ببرند و ما بتوانیم برنامه های آموزشی و علمی بیش‌تری را براشون تدارک ببینیم، ایشون جلوی کار این ساختمان را می خواستند بگیرند. ساختمان ساخته نشود. اگر به حرف ایشون بود این ساختمان در همان مقطع اولی که یک دیوار بالا رفته بود بایستی متوقف می شد و در جلسات در طی سال‌های طولانی ما بایستی همچین مجامعی تشکیل می دادیم تا تصمیم بگیریم که بالاخره این ساختمان را بسازیم یا نسازیم. خوش‌بختانه هیئت مدیره به حرف ایشون توجهی نکرد و ساختمان را ساخت. دخالت‌های اجرایی دیگر مثل ‌این‌که این بازآموزی را تعطیل کنید، بازرس چه کاره است که در مورد بازآموزی دخالت کند، من احترام می گذارم به همه همکاران. بازرس وظیفه اش این نیست. بازرس وظیفه اش بازرسی است حساب‌رسی است، امور مالی را بررسی کند. من از روز اول به ایشان گفتم که اگر شما خوب بازرسی کنید خیال من جمع است چون همۀ این چیزها را ما داریم امضا می کنیم. مسئولیت داریم پس من با خیال راحت این‌ها را امضاء می کنم، می دونم یک بازرس خوب و موشکاف اینجا وجود دارد ولی نه فقط عقیده به عقیده بنده و اعضاء هیئت مدیره بازرس منظورش ، کارش بازرسی نبود، قبل از ‌این‌که در مورد مسائل مختلف به ما گوشزد کند که این کار این جوری است و اون کار بایستی آن گونه انجام شود دیدیم که 6 تا نامه از بازرس امروز به دست ما رسید. خوب، توجه کردیم. ولی تا آمدیم صحبت بکنیم دو هفته چند هفته دیگه دیدیم 4 تا نامه دیگه رسید. این‌ها خوبه، ولی شما منظورتان این نیست که مسئله حل کبنید چون می خواهید مدرک اینجا جمع کنید و بعد ارائه بدهید، کی رو می خواهید زیر سوال ببرید؟، یا نامه به امور اداری انجمن نوشتن، دخالت در کار اداری کردن. این‌ها همه از مسائلی بوده که اتفاق افتاده. من بعضی از مسائل حقوقی را که مختصری عرض کردم می گذارم به عهدۀ مشاور حقوقیمان که ایشون بیش‌تر در این مورد تذکر بدهند. ایمیل‌هایی که از طرف همسر بازرس نوشته شده برای تشویش اذهان عمومی. باز هم عرض می کنم ایشون فرمودند که مسائل سیاسی، تشویش اذهان عمومی یعنی تشویش اذهان 30000 همکار من که در این کشور دارند زحمت می کشند. این مسئله سیاسی نیست اصلاً، من کی ؟کجا انگ سیاسی،؟ ایشون اگر صحبت های ایشون ضبط شده ما بایستی ارائه بدیم این رو که من حرف سیاسی نزدم در مورد ایشون. هیچ جا. اصلاً من چه کار دارم که یک نفر چه عقیدۀ سیاسی داره، به من مربوط نیست، در هیئت مدیره انجمن دندان پزشکی ایران. من دارم کار هیئت مدیره رو انجام می دهم یک کار علمی و در انجمن علمی دندان پزشکان ایران، من وظیفه ای دارم. من هیچ گونه وظیفه سیاسی ندارم و هر عقیدۀ سیاسی هم که دارم برای خودم است، اون خارج از حیطۀ انجمن است، هر کسی هم که هر عقیدۀ سیاسی دارد به من و هیچ کس دیگری مربوط نیست. ما داریم راجع به کار انجمن صحبت می کنیم دخالت ندید مسائل رو، من گفتم بارها گفتم، الان هم می گم باز هم خواهم گفت که این صحبت هایی که در ایمیل‌هائی که نوشته می شود این برای تشویش اذهان عمومی است که دلایل آن را خواهیم گفت. نوشتند که انجمن هیچ کاری انجام نمی دهد، سالی یک کنگره انجام می دهد. حالا آن مشکلاتی دارد آن کنگره. اولن انجمن سالی یک کنگره انجام نمی دهد. معمولن سالی دو کنگره انجام می دهد. کنگره سالانه است. یک کنگره ایمپلنت هست، امسال ما 3 کنگره انجام دادیم کنگره سالانه، کنگره ایمپلنت و کنگره دانشجوئی هم که به کنگره های دیگر اضافه شد امسال. پس این کنگره نیست، شما می دانید که انجمن چند کنگره انجام می دهد چرا تشویش اذهان می فرمائید که انجمن سالی فقط یک‌بار کنگره انجام می دهد و این 5/2 میلیاردی که ایشان فرمودند درآمد کنگره است به کجا می رود؟ چرا حساب‌رسی نکردند، همسر شما و خودتان که این کجا می رود، خوب پس شما چه بازرسی هستید، باید حساب‌رسی می کردید این پولها به کجا می رود 5/2 میلیاردی که گرفته می شود 2 میلیارد در همان کنگره خرج می شود. آیا انجمن های دیگر پزشکی به من بفرمائید کنگره تشکیل نمی دهند، غرفه نمی فروشند، غرامت کنگره ندارند، این فقط انجمن دندان پزشکی ایران است که بازرس و همسر ایشان اعتراض دارند که چرا ما کنگره تشکیل می دهیم و چرا درآمد داریم. اگر به حرف این‌ها باشد شما از سال آینده شما اصلاً باید کنگره تشکیل ندهید و درآمد هم نداشته باشید که حقوق پرسنل خودتان هم نپردازید. آیا بازرس های، آقای موقری، آقای دکتر وجدانی به من بفرمائید بازرس‌های انجمن‌های دیگر هم به درآمد اون انجمن اعتراض می کنند یا خوشحال می شوند از ‌این‌که اون انجمن درآمد دارد که می تواند ساختمان بسازد می تواند سخنرانان خیلی خوبی را از خارج وارد کند که هزینه های سنگینی، شما می دانید که یک سخنران ممکن است 50000 دلار هزینه اش باشد که بیاید 3 ـ 2 روز این‌جا سخنرانی کند، برود. خوب شما هزینه پرداخت اون رو داشته باشید پس اون هم قطع می شه کنگره نداشته باشیم، درآمد نداشته باشیم که نتوانیم اگر ما را برد زیر سؤال بازرس بگیم که درآمدی نداشتیم که شما ما رو زیر سؤال ببرید. هیچ کار دیگری انجمن انجام نمی دهد توی این‌ها نوشته اند، چرا به آینده دندان پزشکی فکر نمی کنند به بهداشت و پیش‌گیری فکر نمی کنند، اینها فقط به پول درآوردن فکر می کنند همه می دانید که در تاریخ 3 مهر امسال بنا به دعوت انجمن دندان پزشکی ایران در دانشکده دندان پزشکی دانشگاه تهران 200 نفر از مسئولان دندان پزشکی مملکت در اون‌جا شرکت داشتند. برای چه منظوری؟ برای آینده، تصمیم گیری آینده، دندان پزشکی، در مورد آموزش، در مورد درمان در مورد بهداشت و پیش‌گیری در مورد ساختار در مورد فن آوری و در مورد تحقیقات در کمیسیون های مختلف انجام شد. این کمیسیون ها به کار خودشون دارند ادامه می دهند که امیدواریم تا انتهای سال 93 ما بتوانیم یک پکیچ خیلی مناسبی را ارائه بدهیم برای اجرا به وزارت بهداشت و درمان .این از افتخارات مااست که این کار را شروع کردیم. جلساتی که با انجمن های دیگر داشتیم با رؤسای انجمن های دیگر در امور چگونه با هم تبادل نظر کنیم در مورد اجرای کنگره های سالانه، در مورد تاریخ این کنگره ها که هم‌زمان نباشند، که انجمن ها متضرر نشوند در مورداعتلای انجمن ها که در جامعه پزشکی هم این داره برگزار می شود، در مورد مسائل مالیاتی و صنفی و چیزهای دیگری که با انجمن‌ها و همین جور جلسات که ادامه خواهد داشت تبادل نظر شد. انجمن دارای مشاور مالی است، انجمن دارای مشاور حقوقی است انجمن دارای مشاور مالیاتی است، انجمن دارای مشاور اداری است، برای این که کارها بهتر انجام بشود، در یک جایی نوشتند که چه جوری انجمنی که 30000 عضو دارد جلسۀ مجمع عمومی تشکیل می دهد، بالای 100 نفر یا پایین 100 نفر. کی گفته که ما 30000 نفر عضو داریم یک، ما هیچ وقت ادعا نکردیم که ما 30000 عضو داریم، 30000 دندان پزشک در مملکت ما حضور دارند. همۀ این‌ها عضو ما نیستند. یک، این کذب است، این را اشاره نکردم که کنگره های دیگری که تشکیل می شود غرفه هایی که در اون کنگره ها می فروشند متری 5/1 میلیون تومان است، بازرس بهشون ایراد نمی گیره. خوشحال هم می شوند که انجمن شان متری 5/1 میلیون تومان غرفه می فروشد که وضعیت مالی انجمن خودشان را تقویت کنند، بعد به ما ایراد می گیرند.

امیررضا رکن: شما تا حالا 20 دقیقه صحبت فرمودید.

بیژن اخوان آذری: من 2-3 دقیقه دیگر صحبت می کنم. نیم ساعت به بازرس وقت دادید، ماکزیمم به هیئت مدیره ...بیش‌تر وقتتون رو نمی گیرم.

دکتر رکن: ما نیم ساعت به بازرس وقت دادیم نیم ساعت هم به هیئت مدیره اگر دوستان دیگر هم می خواهند صحبت کنند.

دکتر اخوان: مسئلۀ دیگری که حالا که فرمودید یک مسئله را عنوان می کنم. مسئله دیگر هم داشتم. مگه موسسه گالپ که می خواهد نظر خواهی کند می رود از یک شهر مثلاً 2 میلیونی از 2 میلیون آدم نظر خواهی می کند. از این کشوری که 200 میلیون جمعیت دارد میره از همۀ اون‌ها نظر خواهی می کند، میره از 200 نفر نظر خوهی می کند یک سمپلی را قائل می شه و میگه پس اکثریت این گروه از آدم‌ها در مملکت ما اینجوری فکر می کنند، مشت نمونه خروار است بنابراین من می خواستم که توصیه کنم به بازرس که عداوت، کینه، دشنمی این‌ها مسائل حرفه ای رو حل نمی کند. دوستی، یک‌پارچگی و یگانگی است که مسائل خیلی مسائل و مشکلات زیادی در حرفه امان داریم فقط به این طریق است که می توانیم. رفتن به وزارت کشور و بدگویی کردن از انجمن و از حرفه و رفتن به وزارت بهداشت و درمان و بدگویی کردن از حرفه و انجمن این مسائل حرفه را حل نمی کند و حرفه را بد نام خواهد کرد. تشکر.

امیررضا رکن: خیلی متشکر، عرض شود که گزارشی که خانم بازرس فرمودند آقای دکتر هم پاسخی را دادند، عرض شود که یک پیشنهاد هم خانم دکتر داشتند، من فکر کنم که برای این که به نتیجه برسیم بهتر بایستی که به پیشنهاد داده شده بحث کنیم که فرصت برای مباحث دیگری که داده شده هست. من از آقای دکتر مرتضوی خواهش می کنم که اگر مطلبی دارند بفرمایندتا در جلسه تصمیم گیری شود.

غلام‌عباس مرتضوی: من یک توضیح مختصری می خواهم بدهم راجع به مطلبی که سرکار خانم دکتر در موضوع شورای عالی کردند ایشون گفتند که صورت جلسه آخرین جلسه شورای عالی در اختیارشون نبوده. ما یک جلسه ای در شورای عالی داشتیم که الان 12 روز می گذره، ایشون چون خودشان تشریف نداشتند خواستند صورت جلسه رو ببینند، صورت جلسه معمولن آخرین صورت جلسه در اختیار دبیر شورا آقای دکتر رحیم پور قرار می گیرد ایشون یک خلاصه ای تهیه می کند که برای خبرنامه انجمن منتشر می شود. دلیل این که آخرین صورت جلسه نبوده دلیلش همینه . متشکرم.

امیررضا رکن: آقای دکتر فرخ‌زاد، جناب عالی هم اگر توضیحی در خصوص صحبت های خانم دکتر میر محمدی دارید بفرمائید.

بهزاد فرخزاد: سلام مجدد، من خیی وقتتون رو نمی گیرم، چون چند مورد که خانم دکتر متذکر شدند مواردی بود حقوقی گفتم که خدمت شما عرض کنم که در جریان قرار بگیرید. یکی مطلب ثبت شرکت هااست،درست می فرمایند. هنوز انجام نشده، علتش این بود که در انتخابات سال 90 که دکتر توضیح دادند که همۀ شما در جریان هستید در سال 92، 10/ 1/ 92 یعنی18 ماه پیش تقریباً مجوز رو وزارت بهداشت به ما داد با رد صلاحیت دو تا از دوستان دو نفر دوستان علی البدل رو اعلام کرد، دوستان مدارکشون را یکی از عزیزان به ما ندادند.نتیجتن ثبت شرکت ها نمی شد انجام بشه ما اون دو نفر را نیامدنشون را اعلام کردیم به وزارت خانه. هیئت مدیره 7 نفر شد، آقای موقری خودشان نامه را دادند ما وکیل گرفتیم ما که خودمان ثبت نمی کنیم، شرکت های که کار ثبت انجام می دهند همون شرکتی که انجمن ایمپلنتولوژی را ثبت کرده از ما هزینه ای گرفت، قراردادی گرفت ببره ثبت. اومد گفت چون شما هیئت مدیره تان 9 نفر ثبت شده بوده و الان 7 نفر است ثبت قبول نمی کنه، باید 9 نفر بشه. ما منتظر شدیم تا ترمیم هیئت مدیره اتفاق بیافتد که همون زمان سیستم ثبت اینترنتی شد. باید بروید دانه به دانه مدارک را وارد کنی، اون‌ها اس ام اس میدن بعد مدارک را.... توی این فاز که بودیم بعد از ترمیم که انجام شدمدارک را دوباره دادیم بردن ثبت، نامه نوشته که قابل پذیرش نیست چون اساس نامه شما اصلاً 7 نفره و این 5 نفره، جویا شدیم چرا 5 نفره اون اساس نامه ای که سال اول وزارت بهداشت نوشته نوشته که 5 یا 7 نفر، کمیسیون مستقیم باید نامه نگاری می کرد، کاری که وزارت کشور می کند، مثلاً ما جلسه امان الان با 3 نفر اداره می شد شما در جلسه قبلی اگر یادتون باشه 4 نفر این‌جا می نشستند یعنی یک رئیس یک منشی و دو ناظر داشتیم، وزارت بهداشت حکمش به این شکله، اداره ثبت نپذیرفت، گفت وزارت شورای عالی از نظر ما چون اعلام نشده چون در مقررات ما ثبت نشده ما نمی پذیریم. تمام صورت جلسات و مصوبات هیئت رئیسه قبل را گفته نمی پذیریم. در جلسه هیئت مدیره گفته ما نمی پذیریم، کمیسیون کاملن در جریانه، که دوستان تمام مصوبات هیئت رئیسه رو جا به جا کردند. بعد از ترمیم هیئت مدیره 9 نفره دادیم ثبت، حالا نامه به ما داده اند که فاصلۀ مجمع عمومیتون زمان انتخابات 30/ 4/ 90 تا امروز که آوردید ثبت چون همه نیستند چون فاصله افتاده این هم اصلاً قابل پذیرش نیست یعنی تمامش مراحل اداری است که متأسفانه ما نقش درش نداشتیم اصلن، وزارت کشور بدتر از اون، آقای دکتر هنردوست اینجا تشریف دارند، ، آقای دکتر عادلی تشریف دارند موسس سابق انجمن هستند ، بازرس انجمن هستند، انجمن صنفی 9 نفر بوده وزارت کشور 2 دفعه گواهی مجوز فعالیت انجمن را با 9 نفر داده در این دوره آذر سال گذشته اعلام کرد که کمیسیون ماده 10 احزاب برگه تأیید توی پرونده شما نداره، من در خدمت آقای دکتر اخوان و دکتر میران رفتیم وزارت کشور پیش ماده سیاسیش و اون‌ها گفتند ما اشتباه کردیم. کمیسیون شما 2 بار مجوز 9 نفره داده، امضای شما هم پاشه، الان می گید که اشتباه پیش اومده، ثبت هم نمی پذیره. شما 5 تایی نامه می دید ثبت 9 نفره نامه می ده، ثبت گفت قابل پذیرش نیست، وزارت کشور 3 ماه رفتن و اومدن کمیسیون خودشون نامه نگاری کردن با ثبت. مورد رو اصلاح کردند گفتند کمیسیون ماده 10 اشتباه کرده. حالا به چه دلیل نمی دانیم. توی وزارت کشوری که امنیت کشور دستش هست، یک مجوز رو اشتباه می کنه اون‌هم نه یک دوره، 2 دوره طی هشت سال و برای همین هم تازه رفته ثبت شرکت‌ها که انجمن صنفی ثبت بشه، بعد از مکاتبات خود وزارت کشور با ثبت شرکت ها، البته در حقیقت هیئت مدیره در این مورد هیچ نقشی نداشته و متأسفانه نمی تونسته کار کند. این یک مطلب، مطلب دوم اینومن خدمت شما بگم در مورد ساختمان، ساختمان رو دندان پزشکی ایران نمی سازه. این یک اشتباه است این ساختمان متعلق به 5 انجمن است، انجمن دندان پزشکی ایران، پروتز، پریو، اندو، ارتو، این مجموعه ای است که 5 انجمن روی زمینی که متعلق به انجمن دندان پزشکی ایران است دارند کار می کنند اسناد مالیش هم متعلق به 5 انجمن است. ما پس نمی سازیمش، کمیته ای تشکیل شده از مسئولین این انجمن ها طبیعتن 4 بازرس دیگر هم در کنار بازرس محترم دندان پزشکی ایران حضور دارند در کنار این ساختمان اما مطلبی که خانم دکتر فرمودند آقای دکتر اخوان هم توضیح دادند که متوقف کردن ساختمان بوده در سال گذشته با وضعیت موجود و منافع دیگر ای که انجمن های دیگر هم دادند ما نمی توانیم راسن تصمیم بگیریم یک کمیته است آدم‌های مختلفی است الان رؤساشون اون جا تشریف دارند باید موافق این کار باشند بعد توقفش برای چه کاری، ضرر و زیان مالی، هزینه هائی که هر روز شما دیدید گران‌تر می شه امروز بسازیمش در انتها بررسی بکنید، هر لحظه به لحظه مواردش مشخص بشه اشکالاتش رفع و رجوع بشه تا این که متوقف بشه سه سال دیگر با همین پول که الان داریم دیگر نمی تونیم دیوارش هم بچینیم یعنی اتفاقی که افتاده من افتخار می کنم این رو به عنوان یک فعالیت مثبت هیئت مدیره قبل و هیئت مدیره فعلی ذکر کنم که باعث شد 4 انجمن دیگر صاحب ساختمان بشوند که کاش اینقدر داشتیم که تمام انجمن های دندان پزشکی از انجمن ایران، پروتز، اندو حتی انجمن عمومی در یک مجموعه ساختمان در کنار هم قرار بگیرند جایگاه دندان پزشک کشور را نماد داشته باشه در همۀ شهرهای ایران با این اتفاقی که افتاده کاش این پول را داشتیم که نداریم و افتخار بزرگی است که این هزینه هایی که فرمودند درست می گویند نمایشگاه درآمد دارد شما در 5 استان ایران 5 شهر بزرگ خانه دندان پزشک دارید الان پول نمایشگاه‌ها صرف خرید 5 ملک، برای شعب انجمن دندان پزشکی ایران شده به عنوان یک هویت باید اونقدر به اون سمت بریم که عین نظام پزشکی در هر جایی از کشور خانه ای داشته باشد تا هویت ما توش ایجاد شود، احساس من اینه که ما یک موفقیت باید نامیده باشیم در مورد اسناد مالی هم اولن که ما یک برنامۀ مالی سپیدان که ادارۀ دارایی به عنوان حسابداری مورد تأییدش برای تمام شرکت‌ها اعلام کرده در انجمن مستقر کرده ایم. خانم بازرس بازرس محترم بارها به ما متذکر شدند مواردی اگر ایرادی داشته ما پیگیری کردیم، اسناد الان در برنامه سپیدان در سال 93 ثبت می شود، مورد تأیید وزارت اسناد دارایی است، تمام گزارش مالی سال 92 انجمن هم برای اولین بار انجمن علمی هستیم که ریز اطلاعاتمون رو پرونده مالیاتی کردیم عین همۀ دوستان که در مطب ها این کار را کردیم انجمن الان در ادارۀ مالیات پرونده مالیاتی الکترونیکی دارد تمام اس ام اس ها رو موبایل من می یاد، رو موبایلی بشه باهاش تماس بگیرن هست که بهتون نشون می دم، دونه دونه گفتند اینو کم کنید اونو زیاد کنید دفاتر مالیاتیمون هم در حال نوشته شدن هست که تحویل بدیم برای ‌این‌که بیان بازرسی که تا دیروز هم نماینده اداره مالیات اومده بود انجمن که ببیند این سازمانی که همه ما سعی می کنیم و باهاش درگیر هستیم ببیند این اسناد را وارد سیستم کردیم یعنی که همه چی مشخص و شفافه، اون‌ها قطعن بیش از من دندان پزشک به حسابداری وارد هستند. اگر اسناد و مدارک را بازرس و هر دوستی ببیند باعث خوشحالی مااست در مورد اون 45 روزی که بازرس فرمودند سال گذشته بر اساس اساس نامه ما گزارش 6 ماهه تهیه کردیم در مهر ماه گزارش مالی 6 ماهه هیئت مدیره و انجمن را پرینت گرفته چون حسابداری کامپیوتری است کاغذی نیست ، تقدیم بازرس دادیم، بازرس محترم اعتراض کردند و اسناد را نپذیرفتند، گفتند که این باید با امضای رئیس هیئت مدیره نامۀ رسمی روش بزنید، امضای رئیس باشه، امضای خزانه دار باشه تا من قبول بکنند، واقعیتش اینه که ما دوستانه داریم با هم کار می کنیم این‌جا نفع شخصی برای هیچ کس وجود ندارد، آن دو میلیارد را هم شما حساب کنید. تقسیم بکنید به درآمد هر کدام از ما. هم رقمی نیست که کسی بتواند فکر بکند. شما حساب کنید درآمد شخصی هر کدام از ما رقمی نیست که اصلاً کسی بخواهد فکر کند که بخواهد کاری بکند شاید برای یک نفر زیاد بوده ولی برای منی که هیچی توی شماها نیستم یک ایمپلنت می گذارم می شود 5/2، 10 تا ایمپلنت می شود ماهی 25 میلیون اصلن چیز خاصی نیست رقمی نیست که بخواهم بهش فکر بکنم واقعیتش اینه که این موارد را هم اگر بازرس دوستانه گزارشات را از ما می پذیرفتند...

امیررضا رکن: خیلی ممنون. با توجه به ذیق وقت دکتر میران هم اگر بعد آقای دکتر کی پور وقت خواستند که جمع بندی کنیم. برای مشاور حقوقی انجمن هم وقت می گذاریم.

سیدمحمود میران: من صحبت هایی که اینجا می کنم قبلاً از آقای دکتر کی پور و همسر محترمشان عذر خواهی می کنم، واقعیت این جا جایی است که ما باید خیلی رک صحبت کنیم، ما قرار نیست که در مجمع عمومی بیائیم بیانیه صادر کنیم، یا بیانیه بخوانیم یا حرف‌هایی بزنیم که این حرفها را نه می توانیم ثابت کنیم نه کسانی را که این‌جا مدعی اون‌ها هستیم بتوانند چیزی بیان کنند، معمولن خانم دکتر خیلی خوب می دانند، ایشون می گویند در مجمع قبلی به من مدارک را دیر دادند من نتوانستم بازرسی کنم و نتوانستم ارزیابی کنم، خوب الان از آن زمان 3 و 4 ماه می گذرد، یعنی اگر ایشان می خواستند مدارک را بازبینی کنند یا ارزیابی کنند تا الان می توانستند بازبینی کنند و ارزیابی بشود الان در این‌جا به طور مستدل گزارش بدهند. من فکر می کنم این احترام به مجمع هست، ما قرار نیست دوستان را دعوت کنیم این‌جا بیایند این‌جا و بعد این‌ها را حواله بدهیم که در مجمع دیگری من چیز می‌کنم، ما در مجمع مدارک مستدل باید بیاریم و مدارک مستدل ارائه کنیم و هیئت مدیره هم به بازرس پاسخ بدهد. بنابراین من فکر می کنم با توجه به ‌این‌که ایشان خیلی به موارد حقوقی تکیه می کنند این کارشان شایسته نبود، می بایست حداقل همین مسائلی را که می خواستن بیان کنند این را 15 روز قبل یک بیانیه می دادند در اختیار هیئت مدیره می گذاشتن و می گفتن برو مدارکت را برای رد این صحبت های من بیار وگرنه میرم مجمع. این یکی، دوم ما دوشنبه خدمت آقای دکتر استقامتی بودیم آقای موقری و سرکار آقای دکتر وجدانی اون‌جا تشریف داشتند صحبت زیاد شد، پیش‌نهاد مشخص دکتر استقامتی به ایشان این بود که خانم دکتر بیان این مسائل در رسانه ها و بیرون برای حرفه اشکال برانگیز است، شما به جای ‌این‌که ضمن این که آن نامه را نوشته بودند که آقای دکتر تاجر نیا خواندند، گفتند که شما به جای این که این مسائل را توی جمع این طوری بیان کنید من به شما پیش‌نهاد می کنم و کمکتان هم می کنم که از کمیسیون انجمن های پزشکی یکی دو نفر دوستان بیایند با شما و چند تا معتمد بنشینیم و این کار را انجام بدهیم، ایشان قبول نکردند این خانم، و آقای موقری و دکتر وجدانی می توانند شهادت بدهند. حالا الان دارند قبول کنند دیگر این نظر شما سوخته، دیگر الان نمی توانید اگر اون روز قبول می کردید، اصلاً اون روز می گفتید نه نه من مجمع را تشکیل می دهم و در اون‌جا تمام مطالبم را می گویم و اله و فلان می کنم و دکتر استقامتی هم خیلی متاسف شدند، بنابراین این مسئله ایشان هم منتفی است، منتهی من اگر اجازه بدهید، من با توجه به صحبت هایی که ایشان کرده بودند ببینید این مطلب را سریع می خوانم، مدت‌ها است که از طرف بازرس محترم چنین تبلیغ می شود که از طرف هیئت مدیره مانع از بازرسی و حساب‌رسی شده است و کارشکنی می کنند. از زمانی که بنده وارد هیئت مدیره شدم، هیچ گونه عناد و یا موردی که صحت ادعای بازرس را ثابت کند در هیئت مدیره ندیدم و شاهد مدعی من نیز نامه ای است که بازرس در تاریخ 6/ 5/ 93 از طریق قوۀ قضائیه با اظهارنامه ارسال شده که در تاریخ 15/ 5/ 93 به انجمن رسیده است و در آن بازرس 3 روز فرصت داده که هزینه های حساب‌رسی تعیین شود، در پاسخ این نامه در تاریخ 19/ 5/ 93 یعنی زمانی که نامه به ما رسیده 15 بوده و ما 19/ 5 به ایشان جواب دادیم، نامه این‌جااست. من این را به عنوان سند شماره 1 می دهم خدمت هیئت رئیسه محترم ایشان نوشته اند جناب آقای دکتر اخوان آذری خواهشمند است سه روز پس از دریافت اظهارنامه، حالا چه کسی می تواند 3 روزه همۀ هیئت مدیره را جمع کند تصمیم بگیرند این‌ها من نمی دانم، موافقت هیئت مدیره را برای تأمین هزینه های حساب‌رسی کتبن اعلام فرمائید در غیر این صورت بر اساس وظیفه بازرسی از طریق مراجع قانونی قضایی اقدام خواهد کرد، این یک تهدید دیگر، هیئت مدیره نوشتند در پاسخ به اظهارنامه شماره فلان مورخ 6/ 5 سرکار عالی موارد ذیل به اطلاع می رساند، یک با توجه به اصرار شما در مکاتبات متعدد مبنی بر مشخص نمودن نام دقیق انجمن علمی یا صنفی دندان پزشکی ایران لطفن تعیین بفرمائید کدام انجمن را مایل به حساب‌رسی هستید چون ایشان در تیتر اولش نوشته فقط انجمن دندان پزشکی ایرای، نوشتید در نامه و اظهارنامه‌های ارسالی شما دورۀ مورد نظر برای حساب‌رسی مشخص نیست. وقتی حسابرس می آید ما باید یک سری اسناد مالی مشخص را در اختیارش بگذاریم مثلاً از سال فلان تا فلان، از روز فلان تا فلان، لطفاً تعیین کنید تا اقدامات لازم انجام پذیرد بدیهی است اتخاذ تصمیم در خصوص هزینه های حساب‌رسی منوط به استحضار از میزان و بر‌رسی بودجه و امکان مالی انجمن می باشد خواهشمند است در خصوص میزان هزینه احتمالی نیز صراحتن اظهار نظر فرمائید. خانم دکتر جواب این نامه ما را نداد و به جاش ( ما پهلوی دکتر استقامتی هم این را بردیم ) آقای دکتر استقامتی گفتند چرا جواب نامشون را ندادید، گفت من فکر کردم منو مسخره کردند، به جای پرداختن به این موضوع ایشان و اقای دکتر کی پور متأسفانه می آیند نامه هایی ایمیل می کنند این طوری می نویسند با توجه به حدود یکصد نامه ای که برای هیئت مدیره نوشتم و کار شکنی هایی که برای بازرسی و حساب‌رسی از کار و درآمد انجمن علمی می شود، یعنی هیئت مدیره را ایشان متهم کردند به ‌این‌که شما دارید کارشکنی می کنید و همین‌جا من خدمتتان بگم که ایشان دارند اطلاعات غیر واقعی به مجمع و اعضاء انجمن دندان پزشکی ایران ارائه می دهند، من مورد حقوقیش را خدمتتون می گم، ماده 267 قانون تجارت می گوید هر کس در سمت بازرسی شرکت عالمن راجع به اوضاع شرکت به مجمع عمومی در گزارش‌های خود اطلاعات خلاف حقیقت بدهد، آیا این به نظر شما خلاف حقیقت نیست که ایشان می گویند کارشکنی در حساب‌رسی و یا این گونه اطلاعات را تصدیق کند به حبس تأدیبی از 3 ماه تا 2 سال محکوم خواهد شد، بنابراین من ضمن تقدیم این موردهای...

امیررضا رکن : کوتاه تر آقای دکتر

سیدمحمود میران: بله، چشم، خواهش می کنم که به علت اظهارات خلاف واقع مجمع در این مورد تصمیم بگیرید، متعاقبش همون‌جا نوشتن که بیش‌تر از یکصد نامه برای انجمن نوشتم و چالش از زمانی شروع شد از روی اطلاعیۀ خودشان اگر من بخوانم اطلاعیۀ شمارۀ 2 می گوید چالش از زمانی شروع شد که نمایشگاه تجهیزات کالای دندان پزشکی در جوار کنگره ها پر رونق شد و درآمدهای بالای آن دقت و حساب‌رسی دقیق را می طلبید، اگر این بازرس محترم بخواهند نیاز به این همه چالش ها نیست، خیلی راحته ما راه حل این کنترل را خیلی راحت داریم، فقط کافی است ایشان با یک گشت در نمایشگاه اسامی و متراژ غرفه ها را یادداشت کنند و سپس با قرارداد و چک‌های واریز شده به حساب انجمن کنترل بشه این که اصلاً حساب‌رسی نمی خواهد، یعنی چیزی نیست که ما بخواهیم حساب‌رسی کنیم، در این جا من واقعن برای ‌این‌که مجموعۀ اعضاء انجمن و حاضران از این موضوع اطلاع حاصل نمایند به عنوان نمونه بنده در سال جاری مسئول نمایشگاه کنگره ایمپلنت بودم پیش‌نهاد می کنم به عنوان مشت نمونه خروار هیئت رئیسه، هیئت رئیسه محترم به همراه تعدادی از اعضای این مجمع در جلسه ای در انجمن نقشه نمایشگاه ایمپلنت قراردادها، مبالغ دریافتی واریز شده به حساب انجمن را بررسی کنید و به اطلاع عموم اعضاء برسانید که تشویشی که ایشان و همسرشان دکتر کی پور با اطلاعیه و ایمیل‌ها ایجاد کردند برای اعضاء روشن بشود، چون من فکر می کنم همکاران هیئت مدیره که سال‌هااست امتحان خود را پس داده اند و کسی به ایشان نمی تواند اتهام مالی بزند اگر خطایی باشد از امثال من است خواهش می کنم موافقت بفرمائید تشریف بیاورند این بررسی بشود و اگر خطایی در این جا بود، خطا را به من نسبت بدهید نه به هیئت مدیره محترم که همشون پیش‌کسوت هستند، حساب‌رسی مالی متأسفانه چیزی را حل نمی کند من فکر می کنم برای برنامه بعدی نمی رسم اگر وقت می دید شما اون هم بخوانم. خیلی ممنون.

امیررضا رکن: آقای دکتر کی پور بفرمائید.

آیرج کی پور : من یک گله دارم از دکتر اخوان و دکتر میران من عضو انجمن هستم صورت خوشی نداشت که دائماً اسم من تکرار بشه به عنوان همسر فلان، در دورۀ قاجار یک شخصی بود به نامه فخر السلطنه، شوهرش را همه به نام فخرالسلطنه می شناختند. حالا شما دائماً به من می گوئید که این همسر بازرسه، من عضو انجمن هستم یک شخصیت جداگونه هستم اگر نظری دادم از محضر فردی بوده، هیئت مدیره انجمن را اداره می کند و در تصورش این هست که این عضو انجمن مقررات مربوط به عضویت در یک انجمن را رعایت نکرده یا از حقوقی برای خودش در آزادی بیان قائل است که این حقوق را نمی تواند انجمن بهش بدهد، می تواند برخورد کند ولی خواهش می کنم من را به عنوان همسر بازرس در بررسی مجمع عمومی نیاورید. مرسی.

امیررضا رکن: خانم دکتر میرمحمدی بفرمائید.

میترا میرمحمدی: من خیلی نمی خواهم در این جا صحبت کنم چون من پیشنهاد داشتم و مایل بودم و بیشتر می خواهم در مودر پیشنهادم صحبت بشود ولی چون در ارتباط با قضیۀ حساب‌رسی صحبتی اینجا شد لازم دانستم اینجا یک مسئله ای را روشن کنم، در ارتباط با ‌این‌که این مسأله تقاضا برای حساب‌رسی من خدمت ایشان داده بودم از طریق قوۀ قضائیه من خیلی پیش از اون تاریخ تقاضا برای قوۀ قضائیه 6/ 5/ 93 است که ازشون خواهش کردم که موافقت هیئت مدیره را فقط موافقت برای تأمین هزینه های حساب‌رسی کتبن اعلام فرمایند ولی قبل از 6/ 5 / 93من در 23 تیر به خودشان خارج از این قضیه تقاضا داده بودم که برای حساب‌رسی موافقت خودشان را اعلام کنند، این چون 4 خط است من خدمتتان می خوانم، نوشتم ریاست محترم هیئت مدیره برای حساب‌رسی گزارش مالی هیئت مدیره، حساب‌رسان رسمی دستمزدی حدود 5 میلیون تومان، این را واقعاً من نمی توانستم حدس بزنم چقدر ممکن است، چون با هر کدامشان صحبت می کنیم می گوید باید ما ابعاد کار را ببینیم، حجم کار را ببینیم بعد بگوییم منتها من تقریبی از یکی دوتا تا انجمن پرسیدم، در پرس و جو متوجه شدم یه چیزی شاید حدود 5 میلیون تومان می گیرند، 5 میلیون تومان مطالبه می کنند که این رقم بنا به وضعیت اسناد متغییر خواهد بود چون ادارۀ امور جاری انجمن با هیئت مدیره است با توجه به ذیق وقت تقاضا دارم تأمین بودجه لازم و آمادگی خود را برای همکاری با حساب‌رس حداکثر تا یک هفتۀ دیگر اعلام بفرمایند که البته این مدت طولانی تر شد کشید به مرداد که 6/ 5 بود که من دیدم جوابی نمی دهند، من مجبورم اینو رسمی تر کنم و از طریق دفتر خدمات قضایی و قوۀ قضایی این اظهارنامه را بدم و ازشون خواهش کنم که بیائید جواب بدید که چرا نمی خواهید حساب‌رسی بشوند البته نه به این شکل فقط گفتم موافقتتون را ظرف 3 روز اعلام کنید که این مدت نامحدود نباشه و بیافتد برای یک‌سال آینده، ممنون من نمی خواهم زیاد وقت بگیرم.

امیررضا رکن: حالا آقای سعادت ، تا ایشان می فرمایند پشت تریبون، آقای اقبال شما مطلبتان را بفرمائید.

جعفر اقبال: من تعظیم عرض می کنم خدمت همۀ اساتید. هم خوشحالم هم بسیار ناراحت بحث امروز طنز بسیار تلخ و افسرده کننده ای است واقعن برای ما، ما در حالی که در دندان پزشکی کشور هزاران مسأله داریم، من خجالت می کشم از محضر آقای دکتر افتخاری، همۀ اساتید من اینجا نشستند، آقای دکتر مهرداد، من معتقد هستم آقای دکتر تکلیف باید روشن بشه، بس است دیگر این شرایط، ما در شرایطی که آموزش دندان پزشکیمون گرفتاره، درمان گرفتاره، پژوهش گرفتاره، نشستیم وقت کشور را صرف دندان پزشک بکنیم همۀ مجموعه را به چالش می کشیم که مثل ‌این‌که اختلاف اختلاف امریکا و ایرانه، اینها را بگذاریم کنار، آقای دکتر تکلیف را روشن کنیم، اگر واقعن هیئت مدیره صلاحیت ندارد، همین‌جا رأی گیری کنیم هیئت مدیره را برکنار کنیم، و حق را بدهیم به خانم دکتر، اگر خانم دکتر وقت این جماعت را به هیچ گرفته، و دارد...بازرس را ... پیشنهاد می کنم... من به عنوان عضو این انجمن به عنوان آدمی که دلش برای دندان پزشکی کشور می سوزد، واقعن درد دارم که باید به جای این حرف‌هایی که اینجا گفته می شود پیش‌نهاد مؤکد می کنم که این پیش‌نهاد را به رای بگذارید یا هیئت مدیره را در این جمع برکنار کنید، رای گیری کنید و اگر تخلفی کرده اند رسیدگی کنید. بسه دیگر، بنشینید. این بلایی که سر دندان پزشکی کشور آمده استدعا می کنم از محضر شما در جمع محترم این کار را انجام بدهید، عذر خواهی می کنم اگر پرحرفی کردم.ببخشید.

آقای سعادت: با نام و یاد خدای مهربان خدمت همۀ اساتید محترم و حضار گرامی سلام عرض می کنم، من می خواهم اول از همه تأسف خودم را از این روند که در انجمن شما حاکم است اعلام بکنم. شاید 36 سال سابقه قضاوت، وکالت دارم، در هیچ کدام از انجمن ها، موسسات، شرکت ها، یک همچین روالی را ندیدم. خدمتتان عرض کنم که الان هم داریم به بیراهه می رویم یک دستور جلسه است، بازرس انجمن ( مقام دعوت کننده ) هست اما یکدفعه می خواهید خارج از آن دستور جلسه تصمیمات دیگری را بگیرید، عنوان مجمع و ماهیت مجمع، مجمع عمومی عادی است، اساس نامه تون صراحت کامل دارد منبعث از قانون تجارت است، دوستان مجمع عمومی عادی سالی یک‌بار تشکیل می شود، در اساس نامه شما هم این صراحت وجود دارد، بند را خواندند جناب آقای دکتر رکن ، انجمن باید سالی یک‌بار این مجمع را داشته باشد، هیئت مدیره دعوت کرده خدمتتان عرض کنم تشکیل شده و تصمیم گرفته عملکرد هیئت مدیره را از بعد اداری و مالی تأیید کرده. صورت جلسه شده به امضای اعضای هیئت رئیسه رسیده نماینده محترم کمیسیون هم این را امضاء کرده. این یک سند قانونی می شود، هر کسی اعم از اعضاء اعم از افراد ذینفع، بازرس نسبت به این معترض است محاکم صالحه، ابطال این صورت جلسه را بخواهد، تشکیل مجمع با همان عنوان مجمع عمومی عادی، ببینید ما یک چیزی داریم عادی در پرانتز می نویسیم، به طور فوق العاده، در این جا نوشته از لحاظ نوبت ممکن به صورت فوق العاده صورت بگیرد، عرض می کنم اساس نامه ناقص و ضعیف شما انجمن شما عمدتن منبعث از مقررات قانون تجارت است، در قانون تجارت پیش بینی شده زمان تشکیل مجمع عادی باید بر اساس نامه روشن باشه و می بینید که شرکت‌ها، مجامع عادی را حداکثر تا پایان تیر ماه هر سال یعنی 4 ماه از انقضایسال مالی برگزار می کنند. خوب، اگر هیئت مدیره به تکلیف خودش عمل کرد در این 4 ماه دعوت کرد مجمع عادی دیگر نمی بریم که به طور فوق العاده، اگر بعد از 4 ماه بود به طور فوق العاده تشکیل شده، این یک بنابراین وقتی می گوید نوبت، ناظر به زمانش است که آیا در آن فاصلۀ زمانی که در اساس نامه پیش بینی شده تشکیل شد که بگیم عادی یا نه بعد از 4 تشکیل می شود یعنی از اول برج 5 تا پایان سال مالی که بهش می گوییم عادی به طور فوق العاده، نوبت ناظر به زمان است نه ‌این‌که این مجوز این باشه که مجمع عمومی عادی سالی دوبار و دو نوبت تشکیل شود، همچین چیزی اصلن وجود ندارد.

امیررضا رکن: این را که ما گفتیم و رأی گیری هم کردیم.

آقای سعادت: آقای دکتر ببینید شما به حق رأی گیری کردید که آیا اساسن این مجمع امروز وجهه و موقعیت قانونی دارد تشکیلش یا نه، اکثریت قریب به اتفاق یا قابل توجه اعلام کردند خیر، پس بنابراین ادامۀ بحث‌ها، بحث‌هایی است که از جهت افزایش اطلاعاتتون است و اما مصوبش دیگر وقتی اصل مجمع موجودیت قانونی ندارد مصوبات بعدی هم نمی تواند که ارزش قانونی داشته باشد این یک،

امیررضا رکن: یعنی ما هیچ مصوبه ای نمی توانیم داشته باشیم.

آقای سعادت: امروز علاوه بر از ‌این‌که خارج از دستور جلسه است، دستور جلسه این بود که خانم دکتر نوشته بودند شما بیایید بگید که قرار شد که برای آینده نمی دانم حساب‌رسی .... ببینید مجامع عادی و عملکرد یک‌سال مالی هیئت مدیره رسیدگی می کنند مجامع عادی یک‌سال مالی، یک‌سال مالی می گذرد در قانون هست مثلن شرکت های تجاری حداکثر 4 ماه از آن سال مالی که می گذرد، مجمع عادی را دعوت می کنند برای رسیدگی و عملکرد مالی صورت سود و زیان و ترازنامه، مربوط به سال مالی گذشته 1/ 1/ 92 الی 29/ 12/ 92 مجمع عملکرد هیئت مدیره چه کاری و چه مالی را برای اون مقطع رسیدگی می کند، گزارش هیئت مدیره باید ناظر به اون یک‌سال باشدگزارش بازرس هم ناظر به اون یک‌سال باشد معمولن شما یک انجمنی هستید که ترنوور شما را که نگاه می کنیم به اندازۀ یک هزارم شرکت های معظم تجاری نمی شه، شما شرکت های خودرو سازی را ببینید شرکت های پتروشیمی را ببینید بانک‌ها را ببینید شرکت های سرمایه گذاری و همۀ شرکت هایی که در سازمان بورس اوراق بهادار پذیرفته شدند. ترنوور آن ها چقدر است، یک مورد را نمی بینید که بیان سال مالی تمام شود مجمع مربوطه عادی تشکیل شود مصوب شود عملکرد، بعد بیایند حالا بعد اگر دوباره سهام‌دارها برگردند به عقب بعد سال مالی را حساب‌رسی کنند بنا به پیشنهاد بازرس، بازرس گزارشش را داد و مجمع تصویب کرد بنابراین این یک مشکله، که الان می خواهیم ادامه بدهیم، مشکل دوم شفافیت دستور جلسه است، این چه دستور جلسه ای است. دستور جلسه تعیین و وضعیت هیئت مدیره این را از لحاظ حقوقی یکی از دوستان پاشه تفسیر کند تعیین تکلیف هیئت مدیره یعنی چه؟ آخر این لفظ غیر شفاف و مبهم، شبهه برانگیز، هیئت مدیره هیزه، دزده، هیئت مدیره مرتکب جرم شده، تعیین تکلیف یعنی چی؟ معمولاً ما در اذهانمون خیلی شاید نتوانیم یک برداشتی و ارز یابی مثبتی از این کلمه داشته باشیم یا دوباره برگردیم بگیم که آقا گزارش بازرس راجع به عملکرد مالی، مالی در چه مقطع زمانی، اگر مقطع زمانی سال مالی 92 است که تمام شد رفت، اگر ناظر به سال مالی 93 است که هنوز نرسیده از طرف دیگر یک اشتباه فاحش دارید می کنید. فکر کنم آقای دکتر فرخ‌زاد بود که باز اشتباه کرد گزارش 6 ماهه دادیم، گزارش 6 ماهه یعنی چی؟ کجای قانون هست؟ کجای اساس نامه هست. در شرکت های سهامی خاص ما 7 نوع شرکت تجاری داریم در قانون تجارت، یکیش شرکت سهامی است که خود اون شرکت سهامی دو نوع است یا خاص است یا عامه، در اون شرکت ها، هیئت مدیره اون نوع شرکت ها را مکلف کردند، من ماده 137 قانون تجارت را می خوانم براتون. نوشته: هیئت مدیره مکلف است لااقل هر 6 ماه یک‌بار صورت دارایی و قروض شرکت را تهیه و به بازرس تسلیم کند، صورت دارایی و قروض تراز نیست ها، درآمد و هزینه و فکر کنید سود نیست ها 6 ماه گذشته از سال، من معلوم نیست در پایان سال سود بدهم یا زیان بدهم که بعد بگویم ترازنامه این است، اصلن شما مکلف نیستید تراز 6 ماهه داشته باشید از همان لحظه اول بازرس آمده اولین چیزی که خواسته گزارش 6 ماهه به من بدهید، یک چیزی که اصلن نه هیئت مدیره تکلیف دارد و نه مرسوم است در انجمن ها هیچ وجهۀ قانونی ندارد بسیاری از در خواست‌ها را من داشتم بررسی می کردم مطلقن مطلقن موقعیت قانونی ندارند در حال دوستان ببینید من بسیار متأسفم، بسیار متأسفم اون نوع شرکت هایی که عرض کردم شما بروید ببینید در تمام مدت این سال‌ها بررسی کنید یک دونه بازرسی برخورد اینجوری نکرده، اون شرکت ها یک مؤسسه حساب‌رسی را که مورد تأیید دارایی هم هست معمولن انتخاب می کنند به عنوان بازرس قانونیشون، این مؤسسه البته تعدادی پرسنل و کارمند دارد، حدود 3 ماه قبل از ‌این‌که بخواهد مجمع عادی تشکیل شود این مؤسسه حساب‌رسی میاد در محل شرکت مستقر می شود، عواملش مستقر می شوند، هر مدرکی را که می خواهند آقای فلانی اون قرارداد را به بده به من اون سند را بده به من همون جا رسیدگی و بررسی می کنند، یک گزارشی می دهند، اما دیگر نمی آیند120 تا نامه بدهند، این را می خواهم عرض کنم راهتون راه درستی نیست، سعی کنید مسائل را در چارچوب قانون و بر مبنای قانون اجرا کنید.

امیررضا رکن: خیلی متشکرم، ما رأس ساعت 30/12 جلسه را تمام می کنیم، 30 دقیقه بیشتر فرصت نداریم. توی این 30 دقیقه سه نفر وقت گرفتند. دوستان دکتر مسگرزاده، دکتر هنردوست، هستند و دکتر آخوندی.

دکتر هنردوست: من 3 دوره انجمن دندان پزشکی را اداره کردم یک همچین جلسه ای خلاف قانون است و اساس نامه است (همهمه).

امیررضا رکن: این را که می دانیم. رای گرفتیم...

(گروهی قصد ترک جلسه را دارند. )

امیررضا رکن: حالا جلسه را ترک نمی کنیم... حالا که تشریف آوردید.

دکتر هنر دوست : من نمی خواستم بگویم این جلسه را ترک می کنم. این جلسه را وقتی شما رأی می گیرید که رأیتان این هست که این خلاف اساس نامه است، ما ادامه دادن به این را توهین نسبت به خودمان...آقا اعلام کنید، جلسه به لحاظ قانونی تمام شده است اما 10 دقیقه فرصت می دهیم بیائید حرفتان را بزنید. خدا حافظ شما ما برویم.

امیررضا رکن: آقای دکتر مسگر زاده. بفرمائید. ...شما بفرمائید تا دوستان مستقر شوند.بلند گو را بدهید به خانم دکتر بقائی.

خانم دکترفرشته بقائی نائینی : بسم الله الحمان الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت عزیزان جلسه و از آقای دکتر مسگرزاده عذرخواهی می کنم که در حد 1 دقیقه وقت را من می گیرم، من یک نکته ای که می خواستم بگویم که یک گله ای از انجمن بکنم، گله من این بود که انجمن برای من مورد اعتماد بوده و من داده های شخصیمو به عنوان مثال شمارۀ موبایلم، ایمیلم را به انجمن دادم، خوب، من این برام سؤاله چون من خودم روی این قضیه حساسم. من حتی شماره تلفن همکارام رو که می شناسم نمی دهم یکی را به دیگری بدون اجازه آن فرد، آیا استفاده از ایمیل‌ها در حالی که من اجازه این را ندارم که افراد دیگری از هیئت مدیره جزء در کانال قانونی انجمن استفاده از ایمیل‌ها چقدر کار درستی است، من دلم می خواهد این را به من پاسخ بدهید. و برای شخص من اگر این روند ادامه داشته باشد به این معنی که ایمیل و تلفن من در اختیار افراد مختلفی قرار بگیرد که این افراد از آن استفاده کنند من شخصاً دیگر هیچ وقت این اطلاعلتم را به انجمن نمی دهم و نکته دوم ‌این‌که یادم هست در اولین جلسه ای که توی روزهای اولی که آقای دکتر هاشمی مسئولیت پیدا کردند و خدمتشون رسیدیم، آقای دکتر هاشمی پایان جلسه شون با من صحبت کردند و یک نکته را به من مطرح کردند سعی کنید یک دست شوید برای ارتقای رشته تان سعی کنید که اختلاف‌ها را کنار بگذارید من خیلی اون موقع فکر می کنم نفهمیدم که قضیه چی هست، به مرور زمان دارم می فهمم که مطرح کردن بعضی جملات خیلی ساده و خیلی راحت به شکلی که من فکر می کنم دارم کار خوبی انجام می دهم و چه اثری می تواند داشته باشد. در این که در این جایگاه عمومی مملکت ما یک دفعه تبدیل شویم به یک گروهی که هیچ همدیگر را قبول ندارند در حالی که من خودم به عنوان یک آدمی که به هر حال بیش از 30 ساله توی این رشته هستم می بینم خیلی ها را قبول دارم با بعضی ها یک نقطه نظرهایی دارم هیچ مشکلی ندارد حلش می کنم، من عذر می خواهم وقت شما را می گیرم.

ابواحسن مسگر زاده: به نام خدا، من تشکر می کنم که این فرصت را به من دادید، شاید صحبت من خیلی متفاوت از صحبت سروران نباشد ولی من شخصن یک خرده آدم احساساتی هستم و هیچ همّ و غمی نداشتم و امروز کارم را گذاشتم و بر حسب فریضه ای که برای خودم قائل شدم آمدم این‌جا و این‌جا که نشسته بودم دیدم که این جوشش درون من اجازه نمی دهد که صحبت نداشته باشم کسانی که از قدیم من را می شناسند می دانند که من احساساتم همیشه بر عقلم غلبه می کند، ولی چند کلامی که می خواهم بگویم خوشب‌ختانه این‌جا هست، سوگند می خورم که هیچ قصدی ندارم جز ‌این‌که این حرفه نجات پیدا بکند، این حرفه به صراط مستقیم برود، وارد اساس نامه و ماده و قانون و غیره و ذالک نمی شوم، نه اطلاعاتی دارم نه الان حضور ذهنی دارم، بخواهم می شویم ولی هدفم فراتر از این هست. اون ماده و قانون و غیره می آیند هدف ما را چه می کنند تبیین می کنند، می گویند برای رسیدن به اون هدف چه مسیری و چه چیزهایی را باید رعایت بکنیم اختلاف سلیقه ها وقتی به وجود می آید چه باید بکنیم، بنابراین فراتر از اون هست، اطلاع دارید که الان جامعۀ پزشکی به طور عموم تحت فشارهایی است و بر خلاف انتظار فشارهای زیادی روی جامعۀ پزشکی اکنون وارد می شود که نتایج بدی خواهد داشت که در آینده نزدیک بروز خواهد کرد، شاید دندان پزشکان و همکاران ما یک خرده زود جنبتین هستیم. این را احساس نفرمائید، ولی به زودی به سراغ جامعۀ دندان پزشکی هم خواهد آمد صحبت تعزیرات و غیره و ذالک نه به معنای ‌این‌که آن‌چه که ما می خواهیم و منافع مان اقتضاء می کند باید اجرا بشود به معنای آن‌چه که واقعیت و حقیقت هست باید اجرا شود از این می گذریم این هدف من نیست. ولی هدف این است که ما به کجا می رویم، همان طور که فرمودند تشکر می کنم از جناب دکتر اقبال که فرمودند به کجا می روید، با این همه مشکلات که وجود دارد الان ذکر شد که 30000دندان پزشک در کشور هست چگونه این‌ها می بایستی که زندگی خودشان را بگذرانند و از اصول اخلاقی تجاوز نکنند و به آن ور نروند ما الان واقعاً چه می گوییم که امروز صبح پنج‌شنبه در اینجا جمع هستیم، یک کمی فکر کنیم یک کمی از کیش شخصیت، این فرهنگ مااست متأسفانه از کیش شخصیت بیرون بیائیم به اجتماع و مردم و به خودمان فکر کنیم، واقعن خیلی عذر می خواهم اصلن نشستن ما الان در اینجا به دعوت هر کس که می خواهد باشد برای حلّ بدیعیات هست، من شرم می کنم که همۀ ما در اینجا نشستیم و وقت داریم صرف می کنیم برای چه آنقدر آقای دکتر اقبال فرمودند مشکلات وجود دارد ایشان در یک سمت اداری مهمی هستند بیش‌تر مسائل را درک می کنند، بیشتر از بنده درک می کنند. آنوقت این‌جا نشستیم راجع به چی صحبت می کنیم، که آقا شما آن‌روز رفتید پشتت را به من کردید شما به من سلام نکردید شما به من اله نکردید. هدفمان چی هست. بنده چند روز قبل در کنگرۀ انجمن دیگری بودم با کمال میل رفتم چون کنگرۀ علمی است اصلن اختلافی نباید وجود داشته باشد کنگرۀ علمی است با تمام وجودم رفتم اگر چیزی می توانستم اون‌جا ابراز بکنم، ابراز کردم، از نظر علمی دارم عرض می کنم و این همه فعالیت علمی که ما می توانیم داشته باشیم این همه فعالیت صنفی که در صراط مستقیم می توانیم داشته باشیم ، واقعن گاهی اوقات انسان فقط می خواهد سرش را به دیوار بزند که آخر این چه بساطی است که برای ما چیده شده هدفمان چی هست، عذر می خواهم آقای دکتر رکن تشکر می کنم، صحبت من نه جنبه اداری و نه جنبۀ احساسی دارد ولی احساسی است که دوست دارم که در خدمت دوستان زیر پای شما بریزم و تقاضا کنم چه هیئت مدیره چه بازرس چه من چه این گروه، چه اون گروه چه اون انجمن، اولاً انجمن‌هامون را حفظ کنیم به این مسأله عنایت کنید، بنده آن روز هم گفتم، انجمن ها را حفظ کنید، قدر انجمن ها را بدانیم، انجمن های تخصصی، انجمن های عمومی، این انجمن و اون انجمن این منتها انجمن ها را به صراط مستقیم ببریم و با احساس پاکی این کار را بکنیم خیلی عذر می خواهم که تحمل من را کردید.

محمدصادق آخوندی: بسم الله الرحمان الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه همکاران، دوستان عزیز، سروران گرامی، اساتید، پیش‌کسوتان و عزیزان دلم، عرض به حضور شما بنده عضو هیئت مدیره انجمن ارتودنتیسیت های ایران هم هستم و به هر صورت در بعد کار تشکیلاتی سال های سال است بالاخره مسئولیت هایی به گردن من بوده و در ادامه فرمایشات دوستان می خواستم بگویم که من از یک بعد خوشحالم که انجمن دندان پزشکی ایران بر مبنای یک وضعیت ارتباط منطقی بین اعضاء و هیئت مدیره و دوستان این امکان برایشان وجود دارد که بالاخره جلساتی تشکیل بدهد و این نمونه دموکراسی است که دوستان می توانند حرفشان را بزنند، منتها از یک طرف هم متأسفم که وقت عزیزان برای چیزهایی گرفته می شود که متأسفانه در راستای تقویت اهداف انجمن و مجموعه انجمن ها و دندان پزشکی و حرفه ما نیست. این که چرا ما به هر صورت در این جا هستیم به دلیل این که به هر حال حرمت گذاشتیم به انجمن خودمان منتها چرا باید جلسه این‌گونه ادامه پیدا بکند، آقای دکتر فرمودند بحث رأی گیری برای ‌این‌که این جلسه موجودیتش زیر سؤال هست یا نه که برای یک‌بار انجام شد و فکر می کنم که اصلن جلسه دیگری جایگاهی برای تصویب ندارد و برای همین ابتدای عرضم می خواهم بگویم که هر پیشنهادی از طرف هر کسی که توی این جلسه بیاید با توجه به این که اصل جلسه دیگر منتفی شده دیگر یک گپ دوستانه ای است که داریم با هم می زنیم، فقط به عنوان یک نکته می خواستم بگویم چون بالاخره دوستان ممکن است هر کدامشان در دورۀ بعدی در جایگاه هیئت مدیره یا بازرس قرار بگیرند این نکته را مد نظر داشته باشند که همان طور که بازرس منتخب و معتمد مجمع عمومی است هیئت مدیره به طریق اولی، معتمد و منتخب مجمع عمومی است. یعنی این‌گونه نیست که بازرس شأن ویژه و جایگاه ویژه ای جدا از هیئت مدیره داشته باشد، چه بسا هیئت مدیره وظیفه اش بسیار سنگین تر، شاق تر و مهم تر است و قطعان هم همینگونه است، هیئت مدیره بالاترین رکن یک انجمن است بعد از مجمع عمومی، یعنی فقط بازرس نقشش این است که عمل‌کرد هیئت مدیره را رصد کند و در مجمع بعدی گزارش بدهد به مجمع عمومی، ‌این‌که بازرس این استنباط را برایش من ضمن ارادتی که نسبت به خانم دکتر دارم و جناب آقای دکتر کی پور و هر کسی که دیگر دوستان نظر این گونه داشته باشد، بالاخره نظر شخصی دوستان است، می توانند تفکر خاص و ویژه داشته باشند.، بازرس نمایندۀ مجمع است و گزارش را فقط به مجمع می تواند بدهد ‌این‌که تک تک به افراد ایمیل زده بشود و یک سنتی گذاشته شود که ذهنیت ایجاد کند قبل از جلسه بنده شخصن به عنوان عضو انجمن خلاف می دانم، نه برای این‌جا برای همۀ انجمن ها، هیئت مدیره، نماینده و بالاترین جایگاه قانونی است بعد از مجمع عمومی، گزارش عمل‌کردش را به مجمع عمومی رسمی ارائه می دهد، بازرس وظیفه دارد در همان جلسه مجمع عملکرد هیئت مدیره را نقد کند، نظرات مثبت یا منفی را خدمت مجمع ارائه کند اگر مجمع نظر بازرس را پذیرفت رأی گیری می کنند اگر نپذیرفت و نظر هیئت مدیره را مورد تأیید قرار داد رسالت هر دو تمام شده، مصوب مجمع مورد احترام است. دیگر کسی بهش نمی تواند خدشه وارد کند. این مبنا را باید مد مورد نظر داشته باشیم و گرنه دیگر سنگ روی سنگ بند نمی شد، این که نمی شود که ما بعد از گذشت یک مجمع قانونی و بعد از مصوب شدنش دو باره بیائیم تشکیل جلسه بدهیم دیگران را وقتشان را بگیریم، عزیزان بیایند از کارهای مختلفی قطعن زدند که بیایند دوباره می خواهیم چی را بررسی کنیم، بررسی کنیم عملکرد گذشته را، این نیست، یک نکته دیگر را فقط می خواستم عرض کنم، تکمیل فرمایشات استاد عزیزم دکتر مسگر زاده، من یک انتقاد از خود می خواهم بکنم نه از مجموعه، ما جایگاه انجمن دندان پزشکی ایران را به عنوان انجمن مادر و مبنای این حرفه باید محترم بشماریم و تقویت بکنیم، الان دندان پزشکی کشور در معرض خطرهای زیادی است الان با این تشکیل دانشکده های دندان پزشکی 66 تایی که متأسفانه در 8 سال گذشته تصویب شد سونامی تعداد دندان پزشکان را ما خواهیم داشت خیلی از این‌ها مشکلات اشتغال و مشکلات کار خواهند داشت این را بدانید 10 سال دیگر تعداد دندان پزشکان ما اگر 30000 تا است به بالای 50000 تا خواهد رسید طبق آمار، بیست سال دیگر بالای70-80 هزار تا دندان پزشک خواهیم داشت، این‌ها باید یک فکری براشان بشود، برای مملکت کار باید بکنند و اگر قرار باشد که این مبنا را ما ادامه بدهیم و در واقع مسجد ضراری در کنار انجمن بخواهد تشکیل شود این‌ها قابل اداره کردن نیست من ضمن انتقادی که نسبت به عزیزان بزرگوار دارم که در جلسات کنگره انجمن دندان پزشکان عمومی شرکت می کنند من اصلاً این انجمن را در راستای منافع دندان پزشکی کشور نمی دانم، تشکیل انجمن دندان پزشکان عمومی در واقع تشکیل یک مسجد ضراری است در کنار یک انجمنی که ...

(همهمه)

امیررضا رکن: طبق دستور صحبت کن آقا جان.

محمدصادق آخوندی: علی ایحال، آن ها رفتن در این ها باعث تضعیف ...

امیررضا رکن: خیلی خوب. خیلی ممنونم. تشکر. من همین‌جا تشکر می کنم از ‌این‌که حضور پیدا کردید، نشستید، لطف کردید، وقت گذاشتید، ببینید بر اساس صحبت‌های آقای دکتر سعادت و مصوبۀ اولی که خودمان داشتیم ما دستوری نداریم الان برای به اصطلاح مطرح کردن، مثلن علاوه بر آن پیش‌نهادی که خانم دکتر داشت،اینجا آمده لطفندر صورتی که از نظر حقوقی امکان پذیر است عدم صلاحیت و عزل بازرس را به رأی بگذاریم با 11 تا امضاء از همکارها این‌جا دادن که در صورت جلسه من می گذارم اگر قرار است بازرس عزل شود آقای دکتر اقبال نظر جناب عالی است. ابتدا باید انجمن مجمع فوق العاده عمومی بگذارند، مجمع را تشکیل بدهند و این اتفاق بیافتد، اشکال ندارد بحث بازرس و حساب‌رسی بر اساس فرمایش آقای سعادت، من خودم این را می خوانم. هم وقت گذاشتم مثل شما اصلن گفتم آقا، حساب‌رسی یعنی چه، حساب‌رسی معنیش این است که شما از حسابداری، گزارش حساب و عمل‌کرد بگیرید، مطمئن نیستید، قبولش ندارید باید یک شخص ثالثی بیاید بررسی کند، این دیگر به قول آخوندها صائب انتفاع موضوعه، اون چیزی که قرار است حساب‌رسی شود. تصویب شده و تأیید شده، آخر چی چی را می خواهید حساب‌رسی بکنید اون نامه ای که هیئت مدیره هم نوشته کدام مقطع را آقا شما می خواهید حساب‌رسی کنید که پاسخی نیامده در پاسخ به همین سؤال هست که آخر چی چی را می خواهید حساب‌رسی کنید که هیچی وجود ندارد. اصلن سؤال خانم دکتر و پیش‌نهاد خانم دکتر که وقتی قرار بدهید واسه حساب‌رسی، وقتی حساب‌رسی وجود ندارد چی چی را حساب رسی کنیم، سال 92 که کارش تمام است. سال 93 باید بگذرد به صحت و سلامت آقایون بیایند گزارششان را به مجمع سالانه سرانه بدهند، انقرتی شود توسط بازرس، توسط مجمع، ( توضیح از ویراستار : شکل نوشتاری و معنای واژه انقرت در فرهنگ ها یافت نشد تلفظ آن en-ghortاست.). اشکالی ایجاد شده باشد، قبول دارید درخواست حساب‌رسی شود برای آن. بنابراین، در اینجا نمی توانید درخواست عزل بازرس را توی این جلسه به رأی بگذارید، همچین کاری قانونی نیست و همچنین وقت تعیین کردن برای حساب‌رسی یا اصل خود حساب‌رسی، اصلاً هیچ‌کدام موضوعیتی ندارد، نمی کنیم همچین کاری را. بنابراین ضمن تشکر از حضور همۀ عزیزان، همۀ دوستان...

سیدمحمود میران: ( اعتراض – متاسفانه فاصله با ضبط زیاد و صدا نامشخص است. همهمه.)

علی تاجر نیا: ( اعتراض همهمه ممکن است این نظر را که مجمع عمومی قانونی نیست نپذیریم. من فکر می کنم همه دوستان نظر شما را در این خصوص دارند. با این وجود نظر من این است که درخواست بازرس را به رای بگذاریم. که اگر فردا بحثی اتفاق افتاد نگویند که این را هم انجام نشد، همان درخواست غیر شفاف مبهم در مورد ( همهمه. صداها نامفهوم.( همهمه)

علی تاجرنیا: مجمع است دیگر. شما به رای بگذارید.

امیررضا رکن: خانم دکتر پیشنهادتان را بفرمائید پشت بلند گو رای بدهیم.

میترا میرمحمدی : من پیشنهاد را می گویم ولی قبل از آن به ماده 92 تجارت مراجعه می کنیم،

( سرو صدای چند نفر علیه بازرس و ممانعت از صحبت کردن وی )

شما چرا نمی خواهید واقعیت را گوش کنید من نمی دانم این چه استدلالی دارید. این‌جا ماده هست. ماده قانونی هست، چیز دیگری الان به شما گفتند. ماده 92: هیئت مدیره ...

(سرو صدا و اعتراض)

امیررضا رکن: پیشنهادتان را بدهید خانم دکتر

میترا میرمحمدی : من مجبورم باز این مسأله کش پیدا کند،

امیررضا رکن: کش پیدا نمی کند. پیشن‌هاد دارید بگوئید من...

میترا میرمحمدی: ماده 92 را بخوانم اثبات می شود. مجمع عمومی امروز قانونیه، پیش‌نهاد،...

(همهمه)

امیررضا رکن: هیس!... ببینید تا این جا خیلی خوب بود.

میترا میرمحمدی: تعیین تاریخ برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده برای ارائه نتیجۀ حساب‌رسی و گزارش گروه تحقیق و تفحص، گروه تحقیق و تفحص تشکیل خواهد شد و بازرسی انجام خواهد شد. بدون شک چون این جزو وظایف بلاقید بازرسه، ولی می خواستم از شما خواهش کنم

امیررضا رکن: پس چرا می خواستی وقت بگذاریم.

میترا میرمحمدی: وقت مجمع عمومی بعدی را یک زمانی ما بگذاریم که نتایج را بیاوریم اعلام بکنیم.

دکتر رکن: درخواست خانم بازرس این است که

(همهمه )

امیررضا رکن: وقتی هست که اصلش مورد تایید قرار گرفت. تاریخش را ما تعیین می کنیم.

(همهمه). گروهی سالن را ترک می کنند.

امیررضا رکن: اجازه بدهید. اجازه بدهید. کار دارد طبق اصول پیش می رود.

بهزاد هوشمند: ماده 92 مال شرکت های سهامی خاص است.

امیررضا رکن: درخواست تعیین یک جلسه برای ارائه گزارش حساب‌رسی دارند. ما الان کاری به ماده 92 ایشان نداریم که. به ماده 92 رای نمی دهیم که...ایشان بازرس محترم درخواست تعیین یک جلسه برای ارائه گزارش حساب رسیشان دارند. قبل از مجمع بعدی خواهد بود دیگر. مجمع سالانه خواهد بود. بر این روال که در این جلسه، ما در این جلسه، تاریخی را مشخص کنیم اگر اصلش مشخص شد، تاریخش هم مشخص می شود. کسانی که موافقند تاریخی را مشخص کنیم که گزارش حساب رسی که معلوم نیست این حساب‌رسی کجا خواهد بود، به اصطلاح موافقند با پیشنهاد خانم بازرس که تاریخی معین کنیم برای حساب رسی، دستشان را بالا کنند. موافقند با خانم دکتر دستشان را بلند کنند.

( خطاب به بازرس): خودتون که اقلن بلند کنید دستتان را. ...بسیار خوب. دو نفر. رای نیاورد. خیلی ممنون.

جناب آقای موقری، جناب آقای وجدانی. در خاتمه جلسه اگر تذکری توضیحی چیزی دارید ما در خدمتیم.

میترا میرمحمدی: ممنون از شما

.

گزارش بازرس به مجمع عمومی 8 آبان 1393

به نام خدا و با سلام و خیر مقدم به حضور شما همکاران گرامی،

بازرسی در انجمن علمی‌دندان‌پزشکی ایران یک رکن مستقل شمرده می‌شود که وظیفه دارد کار و فعالیت رکن دیگر ( هیئت مدیره ) را بررسی و از درستی فعالیت آنان در انطباق با اساس‌نامه اطمینان حاصل کند.

بعضی از همکاران عزیز ما تصورشان این است که بازرس عضوی از هیئت مدیره است و باید در کنار دیگر اعضای هیئت مدیره قرار داشته باشد. این درک نادرستی از اساس‌نامه است.

بازرس باید در کمال دوستی و احترام متقابل، بدون چشم پوشی و بر اساس وجدان و وظیفه ای که به عهده گرفته است، خدمت کند و نباید منافع انجمن و اعتمادی را که به وی شده است، برای روابط دوستانه هزینه کند.

وظایف بازرس در اساس‌نامه انجمن علمی‌آمده است. من از همان آغاز شروع کار هیئت مدیره سعی کردم کلیه فعالیت هیئت مدیره را رصد کرده و از همخوانی آن با اساس‌نامه مطمئن شوم.

در ابتدای کار، بزرگ‌ترین دشواری یافتن اساس‌نامه اصلی انجمن بود که خوش‌بختانه یافته شد و اکنون متن آن در دست است ولی هیئت مدیره به‌گونه ای عمل می‌کرد که به سرعت کار بازرسی دشوار و دشوارتر شد. هیئت مدیره در ابعاد وسیع اساس‌نامه را آگاهانه نقض می‌کرد و زمانی که بنا به وظیفه بازرسی به آنان تذکر کتبی دادم به کارشکنی در کار بازرسی پرداخت.

چون بخشی از تخلفات کاری و مالی و نوع برخورد هیئت مدیره را در گزارش ناتمام مجمع عمومی ‌اردیبهشت 93 آورده‌ام. امروز بنا ندارم که به شرح جزئیات تخلفات عدیده مالی و کاری هیئت مدیره بپردازم. پیشاپیش نیز کسی را متهم نمی‌کنم. فقط به ذکر چالش‌های عمده‌ای که مشکلات زیادی را در امر بازرسی ایجاد کرده می‌پردازم:

**هیئت مدیره موظف است همه اسناد را برای بررسی در اختیار بازرس قرار دهد. هیئت مدیره در تقابلِ با کار بازرسی، به پنهان کردن اسناد روی آورد. چندین و چند نامه از جمله اظهارنامه‌ای رسمی‌که از قوه قضائیه برای هیئت مدیره فرستادم تاثیری در توقف این کار ضد قانون نداشت.

آخرین تلاش من برای بررسی فعالیت هیئت مدیره، نامه‌ای بود که در تاریخ5 آبان 1393 به رئیس هیئت مدیره نوشتم و تقاضا کردم کلید ساختمان در حال ساخت پلاک 83 را در انجمن بگذارند تا بتوانم وضعیت پیشرفت و چگونگی ساخت این بنا را مشاهده کنم. پیش‌تر اخطار داده بودم که در ساخت این بنا نباید تخلفاتی از قبیل عدول از نقشه مصوب و تغییر کاربری پارکینگ و امثال این‌ها که از طرف بساز و بفروش‌ها اعمال می‌شود و موجب می‌شود کمیسیون ماده 100 جریمه‌هائی بر متخلفان ببندد انجام گیرد و این قبیل کارها را در شأن انجمن نمی‌دانم.

دیروز برای بازدید ساختمان کلید را در اختیارم قرار ندادند و نگهبان ساختمان نیز گفت که به وی دستور داده اند در را به روی کسی باز نکند!.

نمونه ای دیگر: دیروز چهارشنبه برای مطالعه اسناد انجمن، دفتر شورای عالی مشاوران را از دبیرخانه انجمن مطالبه کردم. دفتر صورت جلسات شورای عالی در انجمن بود ولی صورت جلسه آخرین جلسه شورای عالی به صورت برگه های جدا گانه از انجمن خارج شده بود. !!

*اسناد نمایشگاه: نمایشگاه از جمله فعالیت‌های تجاری پردرآمد انجمن علمی‌ است. این درآمد می‌بایست دقیقاً کنترل شده و همه اسناد آن توسط بازرس بازبینی شود. در هیچیک از دو کنگره‌ای که در اردیبهشت 92 و 93 برگزار شد با وجود اصرار من بر در اختیار قراردادن اسناد نمایشگاه پیش از کنگره، هیچ‌یک از اسناد مالی مربوط به قراردادهای اصلی نمایشگاه قبل از کنگره به من داده نشد که بتواند قابل کنترل و بازرسی در جا و در همان زمان باشد و عملاً امکان بازرسی را برای من بسیار دشوار ساخت.

پس از آن نیز هیچ‌گاه اسناد را به گونه‌ای که بتوان بررسی کرد در اختیار قرار ندادند

*گزارش مالی هیئت مدیره می‌بایست 45 روز پیش از برگزاری مجمع عمومی ‌در اختیار بازرس قرار گیرد. هیئت مدیره به گونه ای عمل کرد که برای بازرس فقط 3 روز کاری باقی ماند که پس از بررسی مقدماتی اسناد مشخص شد اسناد ارائه شده به گونه ای تنظیم شده است که قابل حساب رسی نیست. با چنین روشی هیئت مدیره از ارائه گزارش مالی طفره رفت. چون در مجمع عمومی ‌اردیبهشت 93 بازرس نظرش را در باره این گزارش بر مبنای روش کار اساس نامه اعلام نکرد. بنا به قانون گزارش مالی هیئت مدیره بدون تصویب مانده است.

*مسئلۀ دیگر ثبت تغییرات انجمن است که تا کنون انجام نشده است. هر ایراد و مشکلی در اداره ثبت می‌بایست حداکثر ظرف 4 ـ 3 ماه برطرف می‌شد و ثبت تغییرات انجام می‌شد. در حال حاضر پس از گذشت یک‌سال و 7 ماه هنوز تغییرات هیئت مدیره ثبت نشده است و حق امضاء اوراق بهادار با آقای دکتر غزنوی رئیس هیئت مدیره قبلی است.

* حرف بر سر سوء استفاده مالی اشخاص و مچ گیری بازرس و امثال این ها نیست. من بنا به وظیفۀ اساس‌نامه ایم و با توجه به این که اموال انجمن جزو اموال عمومی‌ و متعلق به همۀ دندان‌پزشکان کشور است و من به عنوان بازرس امین آن ها هستم وظیفه دارم که کار تحقیق و تفحص و حساب‌رسی را با پی گیری و جدیت تمام به نتیجه برسانم.

بازرس باید به مجمع عمومی‌ اطمینان دهد کلیه فعالیت هیئت مدیره شفاف و با قانون تطابق دارد.

* همکاران عزیز. در بررسی‌های خود ابهام مالی چندی در کار هیئت مدیره دیده ام که با جزئیات، پس از حساب‌رسی رسمی‌ اعلام خواهم کرد. در این جا می‌توانم بگویم که بازرس انجمن، کار و فعالیت هیئت مدیره را شفاف ندیده است.

*از هیئت مدیره تقاضا کردم بودجه لازم برای استخدام حساب‌رس در اختیارم قرار دهد که با ادبیاتی نازیبا مواجه شدم. زمانی که هیئت مدیره با اصرار من برای حساب‌رسی درآمدها و هزینه‌های این دوره مواجه شد دست به تهدید و شانتاژ زد. در رابطه با تشکیل این مجمع عمومی ‌نیز با تهدیدات امنیتی از طرف ریاست هیئت مدیره مواجه شدم تا جائی که رئیس هیئت مدیره در نامه شماره 161223/93 مورخ 2/ شهریور 93 بازرس را متهم به « تشویش افکار عمومی» کرد و به زبان دیگر پرونده سازی به اتهامی‌سیاسی و تهدید به جرمی‌ علیه امنیت کشور.

همکاران عزیز. آیا می‌پسندید که با بازرس انجمن علمی‌که می‌خواهد به وظیفه قانونی اش عمل کند این گونه رفتار شود؟

*18 ماه بررسی جزء به جزء پرونده‌هائی که توانستم به آن دسترسی پیدا کنم سرانجام من را بر آن داشت که لازم است تصمیمی‌ جدی در برخورد با تخلفات وسیع کاری و مالی هیئت مدیره اتخاذ کرد. از شما همکاران عزیز دعوت کردم به مجمع عمومی ‌آمده در این راه امین و نماینده تان را راهنمائی بفرمائید.

*من در جایگاه بازرس انجمن علمی‌تصمیم گرفته ام:

1) حساب رسی استخدام کرده و همه اسناد فعالیت هیئت مدیره را بررسی نمایم.

2) تعدادی از همکاران باسابقه انجمنی را جهت فعالیت در گروه تحقیق و تفحص را دعوت به همکاری نمایم. همکاران این گروه به زودی با حقوق و وظایف مشخص به اعضای انجمن معرفی خواهند شد. در هماهنگی به عمل آمده همکار پیش کسوتمان آقای دکتر علی یزدانی به نمایندگی از سوی وزارت بهداشت و درمان در این گروه شرکت خواهند داشت.

3) پس از حساب‌رسی و پایان کار گروه تحقیق، نتیجه آن در مجمع عمومی ‌جداگانه‌ای اعلام خواهد شد.

* از شما سروران گرامی‌تقاضا می‌کنم با توجه به تصمیماتی که عرض شد، در جلسه امروز، تاریخی را برای تشکیل مجمع عمومی ‌بعدی معین فرمائید تا در آن تاریخ گزارش نهائی حساب‌رسی و تحقیق خدمتتان تقدیم شود.

*پیشنهاد مشخص من این است: تعیین تاریخ برگزاری مجمع عمومی‌عادی به طور فوق العاده برای ارائه نتیجه حساب‌رسی و گزارش گروه تحقیق و تفحص.


Tags: مجمع عمومی, انجمن دندان پزشکی
تعداد نمایش ها: 22602
کاربر مرتبط: 
دکتر آیرج کی پور | Keipour

بازگشت به فهرست


 
مطلب خود را بنویسید*
:) ;) :D 8) :( :| :\ :cry: :evil: :o :oops: :{} :?: :!: :idea:
محافطت در مقابل اسپم (کپچا)
بارگذاری تصویر
 

مدیریت، سیاست، حقوق، معماری، اقتصاد، بیمه،...
آموزش، کاریابی، رایانه، وب،...
ورزش، تغذیه، بهداشت حرفه،...
پزشکی، اورژانس، دارو، روان،،...
مذهب، هنر، تاریخ،...