از صاحبان نشریاتی که محتویاتی در زمینه دندان پزشکی دارند دعوت می شود ضمن ارسال نسخه ای از نشریه خود به آدرس ایردن*، امکان معرفی، تبلیغ و نقد آن را فراهم نمایند. برای ارسال پیام به ایردن، لطفاً اینجا کلیک کنید.

مجله دندانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي تهران | نشریه


Tags: دانشگاه علوم‌پزشکی تهران
تعداد نمایش ها: 3577
زبان:  فارسی
ISSN شابک:  641
موضوع نشریه:  علمی
ترتیب انتشار:  فصل نامه
صاحب امتیاز:  دانشگاه علوم پزشکي تهران
مدیر مسئول:  دكتر عباس منزوي
سردبیر / شورای سردبیری / شورای سیاست گذاری:  دكتر محمدسعيد شيخ رضايي
روش انتشار:  چاپی Paper
آدرس، تلفن، فکس دفتر نشریه:  تهران، خ انقلاب، خ قدس، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي-درماني تهران، كوچه فردانش، ساختمان شماره 25، طبقه 3، کد پستي: 14411-14176 صندوق پستي : 5583-14155 تلفن : 88978349 (021) نمابر : 66401132 (021)
امتیاز بازآموزی:  دارد
وب سایت:  diglib.tums.ac.ir
ارتباط موضوعی با دندان پزشکی:  دندان پزشکی

بازگشت به فهرست

* info@irden.ir