از صاحبان نشریاتی که محتویاتی در زمینه دندان پزشکی دارند دعوت می شود ضمن ارسال نسخه ای از نشریه خود به آدرس ایردن*، امکان معرفی، تبلیغ و نقد آن را فراهم نمایند. برای ارسال پیام به ایردن، لطفاً اینجا کلیک کنید.

مجله سلامت دهان و دندان | نشریه

مجله سلامت دهان و دندان | نشریه

ين مجله براي بخش كتابخانه دانشگاه هاي دندانپزشكي به صورت رايگان ارسال مي گردد

Tags: سلامت دهان و دندان، دندان‌پزشکی، ماهنامه
تعداد نمایش ها: 4001
زبان:  فارسی
ISSN شابک:  1735
موضوع نشریه:  علمی
فرهنگی
خبری
شروع انتشار:  1382
ترتیب انتشار:  ماهنامه
صاحب امتیاز:  دکتر حمید صمدزاده
مدیر مسئول:  دکتر حمید صمدزاده
سردبیر / شورای سردبیری / شورای سیاست گذاری:  دکتر شهرزاد تجزیه‌چی
دبیر تحریریه:  آرزو فکری ارشاد
روش انتشار:  چاپی Paper
آدرس، تلفن، فکس دفتر نشریه:  تهران- میدان ونک- جنب ساختمان خورشید - پلاک 1266- طبقه 4 - واحد14 تلفن: 88670380-2 دورنگار: 88670380
امتیاز بازآموزی:  دارد
ایمیل ها:  info@ohdj.ir
سطح مطالب:  دندان‌پزشکی عمومی
وضعیت فعلی:  غیرفعال
ارتباط موضوعی با دندان پزشکی:  دندان پزشکی

بازگشت به فهرست

* info@irden.ir