از صاحبان نشریاتی که محتویاتی در زمینه دندان پزشکی دارند دعوت می شود ضمن ارسال نسخه ای از نشریه خود به آدرس ایردن*، امکان معرفی، تبلیغ و نقد آن را فراهم نمایند. برای ارسال پیام به ایردن، لطفاً اینجا کلیک کنید.

پزشکی امروز | نشریه

پزشکی امروز | نشریهTags: هفته نامه، پزشکی امروز
تعداد نمایش ها: 11808
زبان:  فارسی
موضوع نشریه:  علمی
ترتیب انتشار:  هفته نامه
صاحب امتیاز:  دكتر فرخ سيف بهزاد
مدیر مسئول:  دكتر فرخ سيف بهزاد
دبیر تحریریه:  منوچهر صیادی
روش انتشار:  چاپی Paper
آدرس، تلفن، فکس دفتر نشریه:  خیابان طالقانی، شهید موسوی شمالی (فرصت)، شماره ۹۰، طبقه اول تلفن: 88846320 - 88846301
وب سایت:  http://pezeshkyemrooz.com
ایمیل ها:  ..........@....
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
دندان‌پزشکی عمومی
وضعیت فعلی:  فعال
ارتباط موضوعی با دندان پزشکی:  مطالب موردی دندان پزشکی

بازگشت به فهرست

* info@irden.ir