از صاحبان نشریاتی که محتویاتی در زمینه دندان پزشکی دارند دعوت می شود ضمن ارسال نسخه ای از نشریه خود به آدرس ایردن*، امکان معرفی، تبلیغ و نقد آن را فراهم نمایند. برای ارسال پیام به ایردن، لطفاً اینجا کلیک کنید.

مروارید دهان | نشریه

مروارید دهان | نشریه


فصلنامه مرواردید دهان

فصلنامه مرواردید دهان

فصل نامه مروارید دهان


Tags: فصل نامه دندان پزشکی, دکتر حسن سمیاری
تعداد نمایش ها: 4452
شماره ها:  141739
زبان:  فارسی
موضوع نشریه:  صنفی
علمی
فرهنگی
شروع انتشار:  پاییز 1390
ترتیب انتشار:  فصل نامه
صاحب امتیاز:  دکتر حسن سمیاری
مدیر مسئول:  دکتر حسن سمیاری
اعضای هیات تحریریه:  دکتر هادی اسدیان، سمانه سرشار، علی شهری، حمید رضا حامدی، حسین کریمی، گلنوش محمد تقی
روش انتشار:  چاپی Paper
آدرس، تلفن، فکس دفتر نشریه:  خیایان ملاصدرا، خسایان شیخ بهایی شمالی، کوچه سلمان، شماره 12، طبقه سوم، واحد چهار تلفن: 88211569 فکس:88056690
امتیاز بازآموزی:  ندارد
ایمیل ها:  md.djournal@hotmail.com
سطح مطالب:  دندان پزشکی تخصصی
دندان‌پزشکی عمومی
وضعیت فعلی:  فعال
ارتباط موضوعی با دندان پزشکی:  دندان پزشکی

بازگشت به فهرست

* info@irden.ir