از صاحبان نشریاتی که محتویاتی در زمینه دندان پزشکی دارند دعوت می شود ضمن ارسال نسخه ای از نشریه خود به آدرس ایردن*، امکان معرفی، تبلیغ و نقد آن را فراهم نمایند. برای ارسال پیام به ایردن، لطفاً اینجا کلیک کنید.

RSS
 

مجله جامعه اسلامی دندان پزشکان ایران | نشریه مجله جامعه اسلامی دندان پزشکان ایران | نشریه

مدیر مسئول:  دكتر محمدصادق آخوندي
روش انتشار:  چاپی Paper
وضعیت فعلی:  فعال

دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز | نشریه
مدیر مسئول:  دکتر علي اصغر علوي
روش انتشار:  چاپی Paper
وضعیت فعلی:  فعال

مجله دانشکده دندانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي
مدیر مسئول:  دكتر زهره طبيب زاده نوري
روش انتشار:  چاپی Paper
وضعیت فعلی:  فعال

زندگی مثبت | نشریه
ماهنامه‌ای از گروه مطبوعاتی موسسه ابن‌سینای بزرگ، در کنار هفته‌نامه‌های سپید، سلامت و نوین‌پزشکی مدیر مسئول:  دکتر فتاح‌زاده
روش انتشار:  چاپی Paper
وضعیت فعلی:  غیرفعال

نوین پزشکی | نشریه
نشریه تخصصی علوم‌پزشکی که به ترجمه و انتشار مقالات تخصصی از مجلات و ژورنال‌های خارجی دارد روش انتشار:  چاپی Paper
وضعیت فعلی:  فعال

زندگی ایده‌آل | نشریه
ماهنامه ای برای مخاطب عام دارای بخش دندان‌پزشکی روش انتشار:  چاپی Paper
وضعیت فعلی:  فعال

زندگی ایرانی | نشریه
ماهنامه‌آی برای مخاطب عام، دارای صفحات دندان‌پزشکی روش انتشار:  چاپی Paper
وضعیت فعلی:  فعال

خبرنامه انجمن دندان‌پزشکان عمومی ایران | نشریه
خبرنامه رسمی انجمن دندان‌پزشکان عمومی ایران روش انتشار:  چاپی Paper
وضعیت فعلی:  فعال

خبرنامه انجمن دندان‌پزشکی ایران | نشریه
روش انتشار:  چاپی Paper
وضعیت فعلی:  فعال

خبرنامه انجمن دندان‌پزشکی ترمیمی ایران | نشریه
روش انتشار:  چاپی Paper
وضعیت فعلی:  فعال

روزنامه همشهری | نشریه
روزنامه همشهری اولین روزنامه تمام‌رنگی ایران است. این روزنامه در صفحه پزشکی خود گاهی مطالبی با مضمون دندان‌پزشکی برای مخاطب عام منتشر می کند روش انتشار:  چاپی Paper / دیژیتال Digital
وضعیت فعلی:  فعال

تندرستی | نشریه
نشریه‌ای از گروه همشهری در حوزه بهداشت و سلامتی ویژه مخاطب عام روش انتشار:  چاپی Paper
وضعیت فعلی:  فعال

سلامت | نشریه
پرتیراژترین هفته‌نامه ایران مدیر مسئول:  دکتر فتاح‌زاده
روش انتشار:  چاپی Paper

ویژه نامه سپید | نشریه ویژه نامه سپید | نشریه
هفته‌نامه تخصصی حوزه علوم‌پزشکی. این هفته نامه یکی از نشریاتی است که موسسه مطبوعاتی ابن‌سینای بزرگ منتشر می کند. هفته نامه توسط پست برای مشترکان در سراسر کشور ارسال می‌ّود

مدیر مسئول:  دکتر فتاح‌زاده
روش انتشار:  چاپی Paper
وضعیت فعلی:  فعال

مجله دانشکده دندان پزشکی مشهد | نشریه
با توجه به ضوابط و زمان اخذ رتبه علمی پژوهشی، این نشریه از سال 1379 درتارگاه SID نمایه میشود. مدیر مسئول:  دکتر محمود تميزي
روش انتشار:  چاپی Paper
وضعیت فعلی:  فعال

مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان | نشریه
با توجه به ضوابط و زمان اخذ رتبه علمی پژوهشی، این نشریه از سال 1385 درتارگاه SID نمایه میشود. مدیر مسئول:  دكتر مرتضي بنكدارچيان
روش انتشار:  چاپی Paper
وضعیت فعلی:  فعال

خبرنامه دندان پزشکان عمومی گیلان | نشریه
این ماهنامه خبری آموزشی متعلق به خانه دندان پزشک گیلان است و مدیرمسئولی ان را دکتر محمد گلچین بر عهده دارد. تاکنون هشت شماره از آن منتشر شده است. در این ماهنامه جدا چاپ از اخبار دندان پزشکی و مقالات علمی دندان پزشکان و اعضای هیات علمی دانشگاه گیلان، یادداشت های صنفی و اجتماعی نیز به چشم می خورد.
مدیر مسئول:  دکتر محمد گلچین
روش انتشار:  چاپی Paper
وضعیت فعلی:  غیرفعال

اخبار پزشکی | نشریه

اخبار پزشکی اگرچه یک نشریه خبری و اطلاع رسانی در زمینه پزشکی و پیراپزشکی است اما به مناسبت برگزاری همایش های تخصصی و عمومی دندان پزشکی یک یا دو شماره ویزه نامه منتشر می کند. محتوای این ویژه نامه ها بیشتر خبرهایی تشریفاتی در معرفی و نقل قول از مدیران و برگزارکنندگان همایش است و بیشتر حجم این نشریه هشت صفحه ای را تبلیغات و آگهی شرکت های تجاری به خود اختصاص می دهند.
مدیر مسئول:  دکتر مسعود علایی
روش انتشار:  چاپی Paper
وضعیت فعلی:  فعال

مجله آموزش دندان‌پزشکی | نشریه
آموزش دندان پزشکی ماهنامه ای است که محتوای آن، آنچنان که از نامش بر می اید تنها شامل مقالات تخصصی در زمینه دندان پزشکی است. این نشریه رنگی و تمام گلاسه، 58 صفحه حجم دارد و مدیریت ان را دکتر بهزاد حسینی عهده دار است. آخرین شماره آموزش دندان پزشکی که در اختیار نگارنده قرار گرفته است مربوط به نیمه سال 1384 است و با توجه به عدم وجود راه ارتباطی با مدیران نشریه، امکان پیگیری در مورد تداوم انتشار نشریه و نیز جزییات دیگری از آن به نتیجه نرسید. مدیر مسئول:  دکتر بهزاد حسینی
روش انتشار:  چاپی Paper
وضعیت فعلی:  غیرفعال

مجله پیام دندان‌پزشکان | نشریه
پیام دندان پزشکان زیر نظر انجمن دندان پزشکان عمومی ایران و به مدیر مسئولی و سردبیری دکتر باقر شهنی زاده منتشر می شود X
محتوای نشریه شامل پوشش خبری اخبار کنگره ها و انعکاس اخبار علمی و صنفی حوزه دندان پزشکی است. مدیر مسئول:  محمدباقر شهنی زاده
روش انتشار:  چاپی Paper
وضعیت فعلی:  فعال


* info@irden.ir