دندان پزشکان      پیرا دندان پزشکان و دانشجویان      بازرگانان دندان پزشکی

برای معرفی درگذشتگان حوزه دندان پزشکی یا تکمیل و اصلاح اطلاعات موجود، لطفا مدارک و مطالب خود را به ایمیل ایردن بفرستید: info@irden.ir


جستجو:
 


The late Qilamali, Notash |  ‫زنده یاد بازرگان آقای غلامعلی نوتاش The late Qilamali, Notash | ‫زنده یاد بازرگان آقای غلامعلی نوتاش
The late Parchami, Parand | ‫زنده یاد دانشجوی دندان پزشکی پرند پرچمی The late Parchami, Parand | ‫زنده یاد دانشجوی دندان پزشکی پرند پرچمی
The late Hedaiat, Ahmad | ‫زنده یاد دانشجوی دندان پزشکی احمد هدایت The late Hedaiat, Ahmad | ‫زنده یاد دانشجوی دندان پزشکی احمد هدایت
The late Fazel, Hushang | ‫زنده یاد دکترهوشنگ فاضل The late Fazel, Hushang | ‫زنده یاد دکترهوشنگ فاضل
The late Dr.Zomorodian, Mostafa | ‫زنده یاد دکتر مصطفی زمردیان The late Dr.Zomorodian, Mostafa | ‫زنده یاد دکتر مصطفی زمردیان
The late Dr.Zavarian, Hamidreza | ‫زنده یاد دکتر حمیدرضا زواریان The late Dr.Zavarian, Hamidreza | ‫زنده یاد دکتر حمیدرضا زواریان

حرفه | تخصص:  پروتز
The late Dr.Zarineh, Nazli | ‫زنده یاد دکتر نازلی زرینه The late Dr.Zarineh, Nazli | ‫زنده یاد دکتر نازلی زرینه

حرفه | تخصص:  ترمیمی
The late Dr.Yusef, Vahid | ‫زنده یاد دکتر وحید یوسف The late Dr.Yusef, Vahid | ‫زنده یاد دکتر وحید یوسف
The late Dr.Yazdani, Sanaz | ‫زنده یاد دکتر ساناز یزدانی The late Dr.Yazdani, Sanaz | ‫زنده یاد دکتر ساناز یزدانی
The late Dr.Yavarianyar, Asqar | ‫زنده یاد دکتر اصغر یاوریان یار The late Dr.Yavarianyar, Asqar | ‫زنده یاد دکتر اصغر یاوریان یار
The late Dr.Vafi, Mohamadreza | ‫زنده یاد دکتر محمدرضا وافی The late Dr.Vafi, Mohamadreza | ‫زنده یاد دکتر محمدرضا وافی

حرفه | تخصص:  ارتو
The late Dr.Teimurtash, Badri | ‫زنده یاد دکتر بدری تیمورتاش The late Dr.Teimurtash, Badri | ‫زنده یاد دکتر بدری تیمورتاش

حرفه | تخصص:  تشخیص
The late Dr.Taj, Arsalan | ‫زنده یاد دکتر  ارسلان تاج The late Dr.Taj, Arsalan | ‫زنده یاد دکتر ارسلان تاج
The late Dr.Taherzadeh, Khalil | ‫زنده یاد دکتر خلیل طاهرزاده The late Dr.Taherzadeh, Khalil | ‫زنده یاد دکتر خلیل طاهرزاده

حرفه | تخصص:  تشخیص / پریو
The late Dr.Taheri, Darush | ‫زنده یاد دکتر داریوش طاهری The late Dr.Taheri, Darush | ‫زنده یاد دکتر داریوش طاهری
The late Dr.Siasi, Mahmood | ‫زنده یاد دکتر محمود سیاسی The late Dr.Siasi, Mahmood | ‫زنده یاد دکتر محمود سیاسی

حرفه | تخصص:  پریو
The late Dr.Shahverdiani, Baqer | ‫زنده یاد دکتر باقر شاهوردیانی The late Dr.Shahverdiani, Baqer | ‫زنده یاد دکتر باقر شاهوردیانی
The late Dr.Shahrami, Fatemeh | ‫زنده یاد دکتر فاطمه شهرامی The late Dr.Shahrami, Fatemeh | ‫زنده یاد دکتر فاطمه شهرامی

حرفه | تخصص:  اندو
The late Dr.Saneei, Ashraf | ‫زنده یاد دکتر اشرف السادات صانعی The late Dr.Saneei, Ashraf | ‫زنده یاد دکتر اشرف السادات صانعی

حرفه | تخصص:  پریو
The late Dr.Salari, Taqi | ‫زنده یاد دکتر تقی سالاری The late Dr.Salari, Taqi | ‫زنده یاد دکتر تقی سالاری

حرفه | تخصص:  پروتز
The late Dr.Saiah, Mohsen | ‫زنده یاد دکتر محسن سیاح The late Dr.Saiah, Mohsen | ‫زنده یاد دکتر محسن سیاح
The late Dr.Riyazdovudi, Parviz | ‫زنده یاد دکتر پرویز ریاض داودی The late Dr.Riyazdovudi, Parviz | ‫زنده یاد دکتر پرویز ریاض داودی

حرفه | تخصص:  ارتو
The late Dr.Rashtian, Akbar | ‫زنده یاد دکتر اکبر رشتیان The late Dr.Rashtian, Akbar | ‫زنده یاد دکتر اکبر رشتیان

حرفه | تخصص:  ارتو
The late Dr.Qolamhosein, Rahbari | ‫زنده یاد دکتر غلامحسین رهبری The late Dr.Qolamhosein, Rahbari | ‫زنده یاد دکتر غلامحسین رهبری

حرفه | تخصص:  رادیو
The late Dr.Qafari, Mahshid | ‫زنده یاد دکتر مهشید غفاری The late Dr.Qafari, Mahshid | ‫زنده یاد دکتر مهشید غفاری
The late Dr.Purmehr, Nazanin | ‫زنده یاد دکتر نازنین پورمهر The late Dr.Purmehr, Nazanin | ‫زنده یاد دکتر نازنین پورمهر
The late Dr.Pahlavan, Nasrin | ‫زنده یاد دکتر نسرین پهلوان The late Dr.Pahlavan, Nasrin | ‫زنده یاد دکتر نسرین پهلوان
The late Dr.Nourizadeh, Navid | ‫زنده یاد دکتر نوید نوری زاده The late Dr.Nourizadeh, Navid | ‫زنده یاد دکتر نوید نوری زاده

حرفه | تخصص:  جراحی
The late Dr.Niksirat, Mariam | ‫زنده یاد دکتر  مریم نیک سیرت The late Dr.Niksirat, Mariam | ‫زنده یاد دکتر مریم نیک سیرت
The late Dr.Nikanlu, Nemat | ‫زنده یاد دکتر نعمت نیکانلو The late Dr.Nikanlu, Nemat | ‫زنده یاد دکتر نعمت نیکانلو
The late Dr.Navab, Hosein | ‫زنده یاد دکتر حسین نواب The late Dr.Navab, Hosein | ‫زنده یاد دکتر حسین نواب

حرفه | تخصص:  پروتز
The late Dr.Mohsen, Edalati | ‫زنده یاد دکتر محسن عدالتی The late Dr.Mohsen, Edalati | ‫زنده یاد دکتر محسن عدالتی
The late Dr.Mohamadian, Qorban | ‫زنده یاد دکتر قربان محمدیان The late Dr.Mohamadian, Qorban | ‫زنده یاد دکتر قربان محمدیان

حرفه | تخصص:  رادیو
The late Dr.Mizani, Mahdi | ‫زنده یاد دکتر مهدی میزانی The late Dr.Mizani, Mahdi | ‫زنده یاد دکتر مهدی میزانی
The late Dr.Miri, Abdolrahman | ‫زنده یاد دکتر عبدالرحمن میری The late Dr.Miri, Abdolrahman | ‫زنده یاد دکتر عبدالرحمن میری
The late Dr.Layansaref, Khashayar | ‫زنده یاد دکتر خشایار لاینصرف The late Dr.Layansaref, Khashayar | ‫زنده یاد دکتر خشایار لاینصرف
The late Dr.Kheradpir, Khadijeh | ‫زنده یاد دکتر خدیجه خردپیر The late Dr.Kheradpir, Khadijeh | ‫زنده یاد دکتر خدیجه خردپیر

حرفه | تخصص:  اندو
The late Dr.Khazaei, Mojdeh | ‫زنده یاد دکتر مژده خزاعی The late Dr.Khazaei, Mojdeh | ‫زنده یاد دکتر مژده خزاعی
The late Dr.Kavianpur, Khadijeh | ‫زنده یاد دکتر خدیجه کاویان پور The late Dr.Kavianpur, Khadijeh | ‫زنده یاد دکتر خدیجه کاویان پور
The late Dr.Kakavand, Saloumeh | ‫زنده یاد دکتر سالومه کاکاوند The late Dr.Kakavand, Saloumeh | ‫زنده یاد دکتر سالومه کاکاوند
The late Dr.Jabarifar, Ebrahim | ‫زنده یاد دکتر ابراهیم جباری فر The late Dr.Jabarifar, Ebrahim | ‫زنده یاد دکتر ابراهیم جباری فر

حرفه | تخصص:  اطفال
The late Dr.Hasani, Aliakbar | ‫زنده یاد دکتر علی اکبر حسنی The late Dr.Hasani, Aliakbar | ‫زنده یاد دکتر علی اکبر حسنی
The late Dr.Hadad, Asqar | ‫زنده یاد دکتر  اصغر حداد The late Dr.Hadad, Asqar | ‫زنده یاد دکتر اصغر حداد
The late Dr.Gudarzi, Abas | ‫زنده یاد دکتر عباس گودرزی The late Dr.Gudarzi, Abas | ‫زنده یاد دکتر عباس گودرزی
The late Dr.Golestan, Mariam | ‫زنده یاد دکتر مریم گلستان The late Dr.Golestan, Mariam | ‫زنده یاد دکتر مریم گلستان

حرفه | تخصص:  پروتز
The late Dr.Fazel, Bahman | ‫زنده یاد دکتر بهمن فاضل The late Dr.Fazel, Bahman | ‫زنده یاد دکتر بهمن فاضل
The late Dr.Farzin, Fereidoon | ‫زنده یاد دکتر فریدون فرزین The late Dr.Farzin, Fereidoon | ‫زنده یاد دکتر فریدون فرزین
The late Dr.Farmand, Mehdi | ‫زنده یاد دکتر مهدی فرمند The late Dr.Farmand, Mehdi | ‫زنده یاد دکتر مهدی فرمند

حرفه | تخصص:  ارتو
The late Dr.Falsafi, Ahmad | ‫زنده یاد دکتر احمد فلسفی The late Dr.Falsafi, Ahmad | ‫زنده یاد دکتر احمد فلسفی
The late Dr.Etezadi, Ebrahim | ‫زنده یاد دکتر ابراهیم اعتضادی The late Dr.Etezadi, Ebrahim | ‫زنده یاد دکتر ابراهیم اعتضادی

حرفه | تخصص:  ارتو
The late Dr.Estepanian, Artin | ‫زنده یاد دکتر آرتین استپانیان The late Dr.Estepanian, Artin | ‫زنده یاد دکتر آرتین استپانیان
The late Dr.Esfandiari, Farhad | ‫زنده یاد دکتر فرهاد اسفندیاری The late Dr.Esfandiari, Farhad | ‫زنده یاد دکتر فرهاد اسفندیاری

حرفه | تخصص:  تشخیص
The late Dr.Enayat, Mahmud | ‫زنده یاد دکتر محمود عنایت The late Dr.Enayat, Mahmud | ‫زنده یاد دکتر محمود عنایت
The late Dr.Darbandi, Azar | ‫زنده یاد دکتر آذر دربندی The late Dr.Darbandi, Azar | ‫زنده یاد دکتر آذر دربندی

حرفه | تخصص:  تشخیص
The late Dr.Danaeifar, Mohammad | ‫زنده یاد دکتر محمد دانایی فر The late Dr.Danaeifar, Mohammad | ‫زنده یاد دکتر محمد دانایی فر
The late Dr.Bita, Tavakoli | ‫زنده یاد دکتر بیتا توکلی The late Dr.Bita, Tavakoli | ‫زنده یاد دکتر بیتا توکلی
The late Dr.Bakihashemi, Musa | ‫زنده یاد دکتر موسا باکی هاشمی The late Dr.Bakihashemi, Musa | ‫زنده یاد دکتر موسا باکی هاشمی
The late Dr.Bakhtiari, Omran | ‫زنده یاد دکتر عمران بختیاری The late Dr.Bakhtiari, Omran | ‫زنده یاد دکتر عمران بختیاری
The late Dr.Bahram, Shokri | ‫زنده یاد دکتر بهرام شکری The late Dr.Bahram, Shokri | ‫زنده یاد دکتر بهرام شکری
The late Dr.Baharlu, Darush | ‫زنده یاد دکتر داریوش بهارلو The late Dr.Baharlu, Darush | ‫زنده یاد دکتر داریوش بهارلو