کنگره 13 انجمن دندان پزشکی کودکان ایران | مرداد 1393

سیزدهمین کنگره بین المللی انجمن دندان پزشکی کودکان ایران با شعار کنترل رفتار کودک، کلید درمان موفق ۱۵ تا ۱۷ مرداد ماه امسال به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار می شود.

برنامه های دندان پزشکی

برچسپ: انجمن دندان پزشکی کودکان
تعداد نمایش ها: 10880

بازگشت به فهرست