icon100__iapd.jpg
 انجمن متخصصین دندانپزشکی کودکان ایران
Iranian Association of Pediatric Dentists
لیست دندان پزشکان متخصص کودک

پيام رئيس هيئت مديره انجمن دندانپزشكي كودكان ايران
اعضاء انجمن دندانپزشكي كودكان ايران را دندانپزشكاني تشكيل مي دهند كه داراي تخصص دررشته دندانپزشكي كودكان مي باشند. اعضاء اين انجمن خدمات دندانپزشكي راكه شامل آموزش بهداشت وپيشگيري ودرمانهاي مختلف اختلالات دهاني ودنداني مي باشد رابه كليه كودكان وهمچنين به كودكان با نياز هاي خاص از بدو طفوليت تا نوجواني ودرسطح تخصص ارائه مي نمايند. اجراي برنامه هاي بازآموزي وسمينارهاي مختلف وكنگره هاي سالانه دندانپزشكي جهت دندانپزشكان متخصص ودندانپزشكان عمومي از وظايف وفعاليتهاي ديگر اعضاء انجمن مي باشد. آشنايي وآموزش والدين به بهداشت وپيشگيري از بيماريهاي دهان ودندان با هدف بالا بردن بهداشت دهان ودندان كودكان همراه با بروشورها و مطالب بهداشتي از جمله فعاليتهاي آموزشي وعلمي اعضاء انجمن مي باشد. شما مي توانيد با ورود به قسمتهاي مختلف سايت برنامه هاي علمي وآموزشي انجمن را به ويژه مقالات يا بروشورهاي بهداشتي را مطالعه فرماييد

با تشكر
دکترمجتبی وحید گلپایگانی

با توجه به استمرار در پيشرفت و تكامل علوم پزشكي و دندان پزشكي و احساس نياز به تشكل و وحدت در زمينه هاي تخصصي، عده اي از اساتيد و پيشكسوتان دندانپزشكي كودكان كشورمان بر آن شدند تا انجمن دندانپزشكي ايران را تاسيس نمايند و اين امر در پنجم اسفند ماه 1378 به وقوع پيوست. اين انجمن با تعداد حدود چهل عضو آغاز به كار نمود و در حال حاضر 117 عضو رسمي دارد.
   
هیات موسس این انجمن مشتمل بر اساتید بزرگواری چون:

1. دکتر ژاله محمودیان
2. دکتر مجتبی وحید گلپایگانی
3. دکتر مهران مرتضوی
4. دکتر عباس مکارم
بوده است.

پروانه فعالیت انجمن های علمی | انجمن دندان پزشکی کودکان

اعضای اولین هیات مدیره انجمن دندانپزشکی کودکان ایران 1381-1378

1. دکتر مجتبی وحید گلپایگانی (رئیس هیئت مدیره و سرپرست کمیته روابط عمومی و انتشارات)
2. دکتر عبدالحمید ظفرمند (دبیر انجمن)
3. دکتر رضا طالبی (سرپرست کمیته مواد و تجهیزات)
4. دکتر لیدا طوماریان (سرپرست کمیته پژوهشی)
5. دکتر یحیی برادران نخجوانی ( سرپرست کمیته علمی)
6. دکتر حسین افشار ( سرپرست کمیته مالی)
7. دکتر عباس مکارم
8. دکتر جلال پور هاشمی (بازرس)

اعضای دومین هیات مدیره انجمن دندانپزشکی کودکان ایران 1383-1381

1. دکتر مجتبی وحید گلپایگانی (رئیس هیئت مدیره و سرپرست کمیته روابط عمومی و انتشارات)
2. دکتر عبدالحمید ظفرمند (‌دبیر انجمن)
3. دکتر یحیی برادران نخجوانی ( سرپرست کمیته علمی)
4. دکتر حسین افشار ( خزانه دار )
5. دکتر عباس مکارم
6. دکتر آزیتا زره گر
7. دکتر غلامحسین رمضانی
8. دکتر سهیلا خیر اندیش ( بازرس)

اعضای سومین هیات مدیره انجمن دندانپزشکی کودکان ایران 1385-1383

1. دکتر مجتبی وحید گلپایگانی (رئیس هیات مدیره و سرپرست کمیته روابط عمومی و انتشارات)
2. دکتر عبدالحمید ظفرمند (دبیر انجمن)
3. دکتر علی کوثری (دبیر روابط بین الملل)
4. دکتر حسین افشار (دبیر کمیته علمی)
5. دکتر غلامحسین رمضانی (خزانه دار)
6. دکتر بهجت الملوک عجمی
7. دکتر ناهید عسگری زاده
8. دکتر جلال پورهاشمی (بازرس)