icon100_ild.jpg
مجمع دندانپزشکان ایران
Iranian League of Dentists
دکتر حمید عادلی نجفی: مؤسس مجمع دندان پزشکان ایران در محل اجلاس دوم کالج بین المللی دندان پزشکان، 1390,
دکتر حمید عادلی نجفی: مؤسس مجمع دندان پزشکان ایران در محل اجلاس دوم کالج بین المللی دندان پزشکان، 1390

معرفی و انتخابات: 1372
درگیرودار انحلال جامعه دندانپزشکی ایران و تلاش جوان های انقلابی برای ثبت یک تشکیلات جایگزین -که با اهداف سیاسی - مذهبی آن ایام هماهنگ باشد- جمعی از مدیران جامعه دندان پزشکی که ادامه کار جامعه را غیرمحتمل می دانستند، تشکل جدیدی به نام «مجمع دندان پزشکان ایران» را معرفی کردند و با جلب نظر برخی مدیران دولت، مجوز انتخابات برای آن گرفتند. ایشان تلاش می کردند که تشکیلات سابقه دار دندان پزشکی کشور را با نامی نو زنده نگهدارند. در سال 1372 تعداد 1066 دندان پزشک از سرتاسر کشور در هتل هما گرد آمدند و با رأی اکثریت قریب به اتفاق (1023 رأی) دکتر حمید عادلی نجفی را به عنوان رئیس تشکل جدید (مجمع) انتخاب کردند. طبق مذاکرات قبلی، قرار بود که وزارت کشور مجوز مجمع دندانپزشکان را صادر کند ولی با وجود استقبال بی نظیر بیش از 17 درصدی شش هزار دندان پزشک آن زمان و با گذشت حدود یک سال و نیم تلاش، مچمع از سوی دکتر عادلی نجفی نتوانست دوام بیاورد و مسؤولین جامعه دندان پزشکی که عهده دار اموال آن بودند، در اثر فشارهای فراصنفی ناچار به امضای قرارداد با همکاران انقلابی و تحویل ساختمان و اموال گردیدند. از این پس انجمن دندان پزشکی جایگزین جامعه شد و امکانات آن را در اختیار گرفت.
اعلام موجودیت و انتخابات در تاریخ -/-/ 1372 که نهایتاً در سال 1374 به دلیل عدم موفقیت در کسب مجوز، منحل گردید.
رئیس: دکتر حمید عادلی نجفی
اعضای هیأت مدیره: