شرکت در سایر نظرسنجی ها
تاکنون این نظرسنجی ها در "ایردن" انجام شده است. نتایج براساس "تعداد پاسخ‌ها" مرتب شده اند.
لطفاً پیشنهادهای خود را برای طراحی نظرسنجی های جدید ارسال فرمایید.


 1. خدمت‌گیرنده دندان‌پزشکی را چه بنامیم؟
  مراجعه‌کننده  
   1386 (30.02%)
  بیمار  
   939 (20.34%)
  مخاطب  
   539 (11.67%)
  مشتری  
   497 (10.76%)
  مریض  
   427 (9.25%)
  درمان‌خواه  
   297 (6.43%)
  سایر  
   195 (4.22%)
  خدمت‌گیرنده  
   130 (2.82%)
  خریدار  
   129 (2.79%)
  ارباب رجوع  
   102 (2.21%)
  مردم  
   76 (1.65%)
  کاربر  
   41 (0.89%)


 1. با توجه به رویدادهایی چون «بخیه چانه بیمار» و سریال «حاشیه»، در بروز مشکلات حوزه «روابط درمانگر - درمان‌خواه»، چه کسی بیشتر مسوول است؟
  پزشکان  
   966 (49.19%)
  سایر  
   686 (34.93%)
  مسوولان  
   417 (21.23%)
  استادان  
   234 (11.91%)
  مردم  
   215 (10.95%)
  دشمنان  
   37 (1.88%)
 2. برای وجود روابط مطلوب «درمانگر-درمان‌خواه»، چه بخشی تاثیر بیشتری دارد؟
  - فرهنگ سیاسی: حکومت، مجلس و دولت  
   668 (34.01%)
  سایر  
   659 (33.55%)
  - آموزش دندان‌پزشکی: دبیرخانه و دانشکده‌ها  
   281 (14.31%)
  - فرهنگ عمومی: رادیوتلویزیون، روزنامه‌ها و نشریات  
   256 (13.03%)
  - مدیریت صنفی: انجمن‌ها و نظام پزشکی  
   185 (9.42%)
  - پایش و داوری: سازمان‌های ناظر و قضایی  
   152 (7.74%)
  - فرهنگ دینی: نشریات، مراکز و افراد مذهبی  
   71 (3.62%)


 1. مهم ترین نکته موردنظر شما درباره تهیه و پخش سریال «بیمارستان حاشیه» در صداوسیما:
  طنزی ضعیف | موضوعی خوب بود  
   231 (37.08%)
  طنز و نقد خوب، درباره هر صنفی خوب است  
   182 (29.21%)
  طنزی قوی | موضوعی خوب بود  
   102 (16.37%)
  طنزی ضعیف | موضوعی بد بود  
   52 (8.35%)
  طنز ساختن درباره پزشکان کار خوبی نیست  
   36 (5.78%)
  طنزی قوی | موضوعی بد بود  
   20 (3.21%)


 1. چه مناسبتی برای "روز دندان پزشک" منطقی تر است؟
  720 (27.32%) تأسیس جامعه دندانپزشکی ایران
  555 (21.06%) تأسیس درس دندانسازی
  414 (15.71%) تصویب واژه دندان پزشک
  199 (7.55%) استقلال دانشکده دندان پزشکی تهران
  153 (5.81%) تأسیس سندیکای دندانپزشکان
  83 (3.15%) سایر
  13 (0.49%) همان «روز پزشک» مشترک باشد
 2. شغل شما؟
  حرفه ای دندان پزشکی  
   1443 (54.76%)
  حرفه غیر دندانپزشکی  
   956 (36.28%)
zzzz

 1. منطقی‌ترین سیاست در قبال پیرادندان‌پزشکانِ «بهداشتکاردهان» و «پرستاردندان‌پزشک» را چه می‌دانید؟
  نظرات  
   1586 (55.81%)
  عدم افزایش تعداد آن ها  
   254 (8.94%)
  تخصیص جایگاه تعریف‌شده‌ درکلینیک‌ها  
   233 (8.20%)
  تسهیل ارتقا به دکترای دندان پزشکی  
   218 (7.67%)
  جایگزین دستیارهای تجربی کلینیک‌ها  
   196 (6.90%)
  استخدام در آموزش و پرورش  
   152 (5.35%)
  اعزام به مناطق خارج از مرکز  
   138 (4.86%)
  سایر  
   131 (4.61%)
  اجازه کار مستقل دندان‌پزشکی  
   124 (4.36%)
 2. حرفه شما؟
  دندان‌پزشک  
   891 (31.35%)
  خارج ازدندان‌پزشکی  
   471 (16.57%)
  پیرادندان‌پزشک  
   358 (12.60%)


 1. با توجه به وجود انجمن‌های تخصصی، دانشکده‌ها و ادارات متعدد دندان‌پزشکی، اساسیترین وظیفه انجمن دندان پزشکیِ مادر را چه می‌دانید؟
  ارتقای علمی دندان پزشکان  
   148 (35.84%)
  رسیدگی به مسایل صنفی دندان پزشکی  
   63 (15.25%)
  سایر  
   54 (13.08%)
  هرچه آن خسرو کند شیرین بود  
   45 (10.90%)
  دخالت در همه حوزه های دندان پزشکی  
   40 (9.69%)
  برگزاری جلسات، همایش ها و بازآموزی ها  
   31 (7.51%)
  پرداختن به مسائل داخلی انجمن  
   22 (5.33%)
  فعالیت های انتشاراتی و اینترنتی  
   22 (5.33%)
  مشارکت و همکاری با انجمن ها و دانشکده ها  
   15 (3.63%)


 1. جز امتیاز بازآموزی، مهم ترین فایده‌ی کنگره های فعلی برای شرکت کنندگان چیست؟
  تبادل نظر علمی  
   88 (24%)
  دیدار دوستان  
   58 (16%)
  هیچ  
   37 (10%)
  رایزنی صنفی  
   31 (8%)
  تنوع، تفریح، تماشا  
   30 (8%)
  یافتن دوست  
   30 (8%)
  آشنایی با کالاها  
   23 (6%)
  خرید کالا  
   22 (6%)
  دیدار با اساتید  
   21 (6%)
  عرضه‌ی امکانات خود  
   16 (4%)
  سایر  
   16 (4%)


 1. مهم ترین دغدغه دندان پزشکی شما؟
  بوی بد دهان  
   181 (13%)
  دندان درد  
   161 (12%)
  پرکردن دندان  
   161 (12%)
  منظم کردن دندان ها  
   159 (12%)
  اصلاح لبخند  
   142 (11%)
  سفید کردن دندان  
   130 (10%)
  ایمپلنت  
   108 (8%)
  روکش دندان  
   84 (6%)
  بهداشت دهان  
   69 (5%)
  حفاظت دندان از ضربه  
   60 (4%)
  سایر  
   59 (4%)
  خونریزی لثه  
   46 (3%)


 1. دادن خبر بد را با کدام کلمه و مفهوم آغاز می کنید؟

  پس از انتخاب پاسخ، لطفا اینجا کلیک کنید
  خدا  
   202 (19.63%)
  آرامش  
   149 (14.48%)
  شانس  
   128 (12.44%)
  تاسف  
   102 (9.91%)
  زندگی  
   86 (8.36%)
  ناراحت  
   75 (7.29%)
  امید  
   72 (7.00%)
  سایر  
   46 (4.47%)
  دعا  
   45 (4.37%)
  مرگ  
   41 (3.98%)
  اهمیت  
   39 (3.79%)
  باید  
   23 (2.24%)
  بشر  
   15 (1.46%)
  نباید  
   6 (0.58%)


 1. مسوول اسراف دارو
  دکترها | زیاد تجویز می‌کنند  
   34 (23%)
  مردم | کامل مصرف نمی کنند  
   30 (21%)
  داروخانه | بی نسخه و زیادی می فروشند  
   23 (16%)
  رسانه | رسالت آموزش عمومی را انجام نمی‌دهند  
   19 (13%)
  وزارت بهداشت | نظارت موثری ندارد  
   18 (12%)
  دانشگاه‌ها | خوب آموزش نمی دهند  
   10 (7%)
  دشمن | همه زیر سر اوست!  
   10 (7%)
  شرکت‌ها | تبلیغ می‌کنند  
   1 (1%)


 1. شبکه اجتماعی مطلوب برای دندان پزشکی؟
  95 (45.45%) Facebook
  43 (20.57%) کلاب لبخند
  36 (17.22%) Google+
  21 (10.05%) حضوری
  8 (3.83%) Blog
  5 (2.39%) سایر:
  1 (0.48%) Twitter
  1 (0.48%) Linkedin
 2. حرفه شما؟
  دندان پزشکی  
   121 (57.89%)
  غیردندان پزشکی  
   63 (30.14%)
 3. گروه سنی شما؟
  25-40  
   73 (34.93%)
  18-24  
   67 (32.06%)
  >40  
   37 (17.70%)
  <18  
   15 (7.18%)


 1. مهم ترین رسالت مدیران انجمن دندان پزشکی چیست؟
  187 (21%) راه اندازی سیستم آنلاین فراگیـر
  172 (19%) تصمیم گیری مبتنی برنظراعضا و مردم
  139 (16%) برگزاری برنامه بازآموزی
  114 (13%) تدوین اساس نامه ای نوین
  113 (13%) تعیین نام تشکل: انجمن/جامعه/مجمع/...
  87 (10%) تصمیم گیری مبتنی بر نظر مدیران
  74 (8%) برگزاری کنگره ها


 1. کدام عنوان در مورد افرادی که درایجاد، رشد یا حفظ ارکان دندان پزشکی مؤثر بوده اند مناسب تر است؟
  پیش گام  
   47 (39.2%)
  ماندگار  
   14 (11.7%)
  پیش کسوت  
   13 (10.8%)
  پیشرو  
   11 (9.2%)
  طلايه دار  
   10 (8.3%)
  بــزرگ  
   9 (7.5%)
  نام آور  
   9 (7.5%)
  مشهور  
   4 (3.3%)
  پیشتاز  
   3 (2.5%)
  پیش‌آهنگ  
  0 (0%)


 1. افزایش پرونده تخلفات دندان پزشکی با کدام موارد زیر بیشتر ارتباط دارد؟
  سایر دلایل  
   31277 (100%)
  کاهش دقت و تمرکز دندان پزشک  
   29 (0%)
  ضعف آموزش دندان پزشکی  
   29 (0%)
  عدم آموزش مدیریت به درمان گران  
   28 (0%)
  کاهش وجدان كاری دکتر  
   27 (0%)
  افزایش توقع بیماران  
   19 (0%)
  عدم شفافیت حقوق بیماران  
   15 (0%)
  کاهش نظارت دولت بر درمان  
   14 (0%)
  کاهش کیفیت مواد مصرفی  
   14 (0%)
  افزایش تعداد دانشکده ها  
   13 (0%)
  ضعف پوشش بیمه درمانی  
   13 (0%)
  افزایش آگاهی بیماران  
   13 (0%)
  عدم رعايت بهداشت دهان بیمار  
   12 (0%)
  عدم مداخله مؤثر انجمن های حرفه ای  
   12 (0%)
  گران بودن خدمات  
   9 (0%)
  عدم نرخ گذاری خدمات  
   8 (0%)
  ارزان بودن خدمات  
   8 (0%)
  افزایش توجه به زیبایی  
   8 (0%)
  کمبود تکنیسینهای ورزیده  
   7 (0%)
  افزایش تعداد بیماران  
   5 (0%)
  کمبود پرستاران ورزیده  
   2 (0%)
  تخلفات چندان زیاد نشده، آمار نادرست است  
   2 (0%)
  تخصصی شدن خدمات  
   1 (0%)
  افزایش انواع خدمات  
   1 (0%)
 2. درمجموع مسوولیت بیشتر بر عهده کیست؟
  دکتر  
   15834 (50.48%)
  سازمان های مردمی  
   15476 (49.34%)
  دولت  
   46 (0.15%)
  بیمار  
   5 (0.02%)


 1. باتوجه به بحث های صاحب نظران حرفه، چه نامی برای تشکل دندان پزشکی کشور برازنده تر است؟
  انجمن  
   340 (29.75%)
  جامعه  
   304 (26.60%)
  کانون  
   108 (9.45%)
  سندیکا  
   99 (8.66%)
  خانه  
   68 (5.95%)
  مجمع  
   56 (4.90%)
  فدراسیون  
   38 (3.32%)
  کنفدراسیون  
   34 (2.97%)
  گروه  
   17 (1.49%)
  حزب  
   12 (1.05%)
  هیأت  
   11 (0.96%)
 2. کدام قید فراگیرتر است
  Dentistry دندان پزشکی  
   356 (31.15%)
  Dentists دندان پزشکان  
   292 (25.55%)
  Dental دندانی  
   4 (0.35%)


 1. انتقاد از ایردن
  چه دندان پزشکی را ترجیح می دهید؟ Your Preferred Dentist
  متخصص Specialist  
   794 (61.17%)
  عمومی General  
   108 (8.32%)
  دانشگاهی Faculty  
   107 (8.24%)
  فرق نمی کند No Preference  
   48 (3.70%)
 2. دکتر زن یا مرد؟ Male or Female Dentist

  آقا Male  
   456 (35.13%)
  فرق نمی کند No Preference  
   382 (29.43%)
  خانم Female  
   254 (19.57%)
 3. مهم ترین ملاک انتخاب شما؟ Your most important Criteria

  تجربه Experience  
   780 (60.09%)
  رعایت بهداشت Proper Hygiene  
   698 (53.78%)
  اخلاق Mannerism  
   523 (40.29%)
  معرفی افراد معتمد Recommendation  
   450 (34.67%)
  نرخ خدمات Cost of Service  
   331 (25.50%)
  محل مناسب Proximity  
   296 (22.80%)
  سرعت عمل Quick Treatment  
   263 (20.26%)
  محل تحصیل Place of Education  
   254 (19.57%)
  نوبت دهی زود Quick Reception  
   220 (16.95%)
  محبوبیت Popularity  
   196 (15.10%)
  سن Age  
   195 (15.02%)
  جنس Gender  
   170 (13.10%)
  مذهب Religion  
   140 (10.79%)


 1. مدیران ساکت هستند، مسؤول اصلی دفع بهداشتی زباله های آلوده مطب دندان‏پزشکی کیست؟
  شهرداری  
   158 (40%)
  وزارت بهداشت  
   125 (31%)
  خود دندان‏پزشک  
   83 (21%)
  محیط زیست  
   17 (4%)
  بخش خصوصی  
   11 (3%)
  شورای محل  
   3 (1%)